SVOČ 2006
Aktualizováno dne 26.2.2009
Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) vyhlašují pátý ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky.

Fotogalerie SVOČ 2006

Soutěže se mohl zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů) bakalářského nebo magisterského studiakterékoliv fakulty, resp. vysoké školy v ČR a SR. Uskutečnila ve formě celostátní Studentské konference SVOČ 2006, kterou ve dnech 9.-10.6.2006 v Kostelci n. Černými lesy uspořádala katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se SUMA  JČMF a SMS JSMF.
 
V roce 2006 je SVOČ vyhlášena v těchto soutěžních kategoriích:
K1      Nediplomové práce
K2a    Diplomové práce – prezenční studium, Učitelství pro MŠ a 1. stupeň školy
K2b    Diplomové práce – prezenční studium, Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy
K3      Diplomové práce – kombinované studium
 
SUMA JČMF a SMS JSMF ustanovily pro SVOČ 2006 Řídící výbor (dále ŘV) v tomto složení: 
  • Doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc., UMV PF UPJŠ Košice
  • Doc. PhDr. Alena Hospešová, PhD., KM PF JU České Budějovice,
  • Doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc., KM PDF UMB Banská Bystrica
  • Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., KMDM PedF UK Praha (předsedkyně výboru)
  • Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc., KM PdF Univerzita Hradec Kralové       
  • PhDr. Alena Šarounová, CSc., KDM MFF UK Praha
  • Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. KM FPV UKF Nitra
  • Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., UMV PF UPJŠ Košice
  • Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc., KAGDM FMFI UK Bratislava
ŘV zajišťoval posouzení prací, jmenoval poroty pro jednotlivé kategorie a vyhlásil výsledky na základě doporučení porot.
 
Adresa řídícího výboru SVOČ:
Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
UK – PedF, KMDM
M.D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: 221900251
Mobil: 603578360
 

 
Výsledky
 
Kategorie: K1 Nediplomové práce (včetně bakalářských)
  
Soutěžící práce:
Adlofová Lenka: Zobecněná Fibonacciova čísla
Dobiáš Václav: GlobalSchool
Chmelíková Vlasta: Zlatý řez
Lorencová Karolína: Pravidelnosti a závislosti v aktivitách předškolních dětí (u dětí 3-6letých)
Nováková Alena: Individuální odchylky ve vnímání konfigurací objektů při určování jejich počtu
Patáková Eva: Posloupnosti vyšších řádů
Quittnerová Lucia: Niekoľko pohľadov na grafické zobrazovanie
Reguliová Mária: Matematizácia problémových úloh z reálneho života
Reitspiesová Hana: Vývoj stavby u dětí ve věku 2 – 3 let
Skalová Dana: Vnímání tvaru drobných předmětů u pětiletých dětí
Surynková Petra: Plochy stavební praxe
 
Výsledky:
1. cena:            Chmelíková Vlasta: Zlatý řez
2. cena:            Nováková Alena: Individuální odchylky ve vnímání konfigurací objektů při určování jejich počtu
3. cena:             Patáková Eva: Posloupnosti vyšších řádů
                        Reguliová Mária: Matematizácia problémových úloh z reálneho života
Čestné uznání:  Adlofová Lenka: Zobecněná Fibonacciova čísla
Dobiáš Václav: GlobalSchool
 Lorencová Karolína: Pravidelnosti a závislosti v aktivitách předškolních dětí (u dětí 3-6letých)
Quittnerová Lucia: Niekoľko pohľadov na grafické zobrazovanie
Reitspiesová Hana: Vývoj stavby u dětí ve věku 2 – 3 let
Skalová Dana: Vnímání tvaru drobných předmětů u pětiletých dětí
Surynková Petra: Plochy stavební praxe
 
 
Kategorie: K2a Diplomové práce v prezenčním studiu, 1. stupeň ZŠ
 
Soutěžící práce:
Jalůvková Zuzana: Vliv jazyka na představy žáků o čísle na 1. stupni ZŠ
Matějů Bohuna: Kultura vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
Škrobáková Kristina: Pracovní listy z matematiky v projektové výuce prvního stupně
Šťastná Lenka: Matematika hrou
  
Výsledky:
1. cena:            Jalůvková Zuzana: Vliv jazyka na představy žáků o čísle na 1. stupni ZŠ
2. cena:            Šťastná Lenka: Matematika hrou
 
Čestné uznání:  Škrobáková Kristina: Pracovní listy z matematiky v projektové výuce prvního stupně
Šťastná Lenka: Matematika hrou
 
Kategorie: K2b Diplomové práce v prezenčním studiu, Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy
 
Soutěžící práce:
Balážová Jana: Vyučovanie lineárnych a kvadratických funkcií na gymnáziách pomocou programu Equation Grapher
Berounová Zuzana: Tangram
Buxár Marián: Tvorba výučbových programov z matematiky v systéme Toolbook
Ďuriš Viliam: Využitie matematiky pri tvorbe rozvrhu hodín
Haková Dana: Aritmetické posloupnosti s-tého stupně
Holpová Zuzana: Motivačné metódy opakovania racionálnych čísel
Kubů David: Návrh metodické příručky ke geometrickému náčrtníku GeoneXt
Millerová Lenka: Návrh pracovních listů pro práci se "Sliceforms", jako podpora prostorové představivosti při výuce geometrie na ZŠ
Moravčík Milan: Prostredie na tvorbu symetrickych vzorov (TS editor)
Národová Zuzana: Výkladový a překladový slovník matematických termínů (francouzština, čeština) – zaměření aritmetika, algebra
Ňuňuková Pavla: Posunutie, stredová a osová súmernosť s využitím IKT na ZŠ
Patáková Eva: Webovská interaktivní sbírka geometrických úloh
Rigasová Ivana: Skúmanie v školskej matematike
Suchá Martina: Vplyv motivácie na efektívnosť matematiky na ZŠ
Šilarová Lenka: Komplexní čísla ve výuce matematiky na SŠ s využitím Internetu
Trkovská Dana: Geometrická zobrazení
Veselá Zuzana: Aplikácia matematiky vo vyučovaní geografie na SŠ
Vocásek Lukáš: Využití teorie grafů při vyučování matematice
 
Výsledky:
1. cena:           Šilarová Lenka: Komplexní čísla ve výuce matematiky na SŠ s využitím Internetu
                        Veselá Zuzana: Aplikácia matematiky vo vyučovaní geografie na SŠ
2. cena:            Trkovská Dana: Geometrická zobrazení
Millerová Lenka: Návrh pracovních listů pro práci se "Sliceforms", jako podpora prostorové představivosti při výuce geometrie na ZŠ
3. cena:             Balážová Jana: Vyučovanie lineárnych a kvadratických funkcií na gymnáziách pomocou programu Equation Grapher
                        Patáková Eva: Webovská interaktivní sbírka geometrických úloh
                        Vocásek Lukáš: Využití teorie grafů při vyučování matematice
Ocenění za přínos pro oblast informatiky:
                        Ďuriš Viliam: Využitie matematiky pri tvorbe rozvrhu hodín
                        Moravčík Milan: Prostredie na tvorbu symetrickych vzorov (TS editor)
 
Čestné uznání:  Berounová Zuzana: Tangram
Buxár Marián: Tvorba výučbových programov z matematiky v systéme Toolbook
                        Haková Dana: Aritmetické posloupnosti s-tého stupně
Holpová Zuzana: Motivačné metódy opakovania racionálnych čísel
                        Kubů David: Návrh metodické příručky ke geometrickému náčrtníku GeoneXt
                        Národová Zuzana: Výkladový a překladový slovník matematických termínů (francouzština, čeština) – zaměření aritmetika, algebra
Ňuňuková Pavla: Posunutie, stredová a osová súmernosť s využitím IKT na ZŠ
                        Rigasová Ivana: Skúmanie v školskej matematike
Suchá Martina: Vplyv motivácie na efektívnosť matematiky na ZŠ
 
 
Kategorie: K3 Diplomové práce v kombinovaném studiu
 
Soutěžící práce:
Baniunynská Ivana: Využití názorných pomůcek při řešení slovních úloh ve 2. ročníku základní školy
Morávková Klára: Geometrické hry pro utváření představivosti žáků na 1. st. ZŠ
Tučková Ladislava: Problémy v matematice při přechodu žáků základní školy z 1. stupně na 2. stupeň
 
Výsledky:
2. cena: Morávková Klára: Geometrické hry pro utváření představivosti žáků na 1. st. ZŠ          
 
Čestné uznání:  Baniunynská Ivana: Využití názorných pomůcek při řešení slovních úloh ve 2. ročníku základní školy
Tučková Ladislava: Problémy v matematice při přechodu žáků základní školy z 1. stupně na 2. stupeň
 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011