Matematická olympiáda je soutěž pro žáky ve věku 10 - 19 let.
Matematický klokan je soutěž pro žáky ve věku 10 až 19 let.
V ČR existují matematické korespondenční semináře pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií.
Tato výběrová matematická soutěž je určena žákům středních odborných škol a odborných učilišť, kteří se nemohou zúčastnit Matematické olympiády z důvodu rozsahu probíraných matematických témat a časové dotace hodin matematiky na tomto typu škol.
A-lympiáda je soutěž týmů studentů ve věku 16-18 let, kterou organizuje Freudenthal Institute v Utrechtu a účastní se jí studenti v Holandsku a v Dánsku (u nás neprobíhá). Úlohy jsou na rozdíl od klasické olympiády prakticky zaměřeny a často nemají jen jedno správné řešení.
Dva odkazy na korespondenční semináře na Slovensku.
Příspěvek obsahuje přehledný seznam matematických soutěží, které mají v ČR největší tradici a k nimž by měli talentovaní žáci být vedeni.
Příspěvek obsahuje přehled matematických soutěží pro žáky 1. stupně ZŠ.
 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011