Časopis vydává nakladatelství Prometheus. Zabývá se problémy výuky na základních a středních školách, uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. MFI je recenzovaný časopis uvedený na seznamu periodik Rady pro vědu, výzkum a inovace.
Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Časopis je určen pro studenty středních (i základních škol), učitele matematiky a všechny zájemce o matematiku, fyziku, informatiku a historii těchto disciplín. V časopise se objevují také informace o soutěžích v těchto oborech.
Přináší původní i přeložené přehledné a informativní články věnované historii, současnosti a didaktice matematiky, fyziky a astronomie, informace a zprávy o činnosti Jednoty a recenze knih.
 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011