Ani jeden matematický talent nazmar
Aktualizováno dne 9.6.2015
Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. Sedmé setkání se uskutečnilo v Hradci Králové ve dnech 5. a 6. června 2015. Těšíme se na setkání v roce 2017.

Fotografie z konference Ani jeden matematický talent nazmar 2015

Seznam účastníků


Organizátor

SUMA JČMF


Termín konání: 5.6.-6.6.2015 (prezence 5.6. od 9 hodin, zahájení v 10 hodin, zakončení 6.6. ve 12 hodin)
Místo konání: Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové (budova A, místnost A5)

Ubytování a stravování: Domov mládeže SZŠ, Hradecká 868, Hradec Králové


V sekci Ke stažení si můžete stáhnout sborník z některých ročníků konference.  

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011