Další vzdělávání učitelů, kurzy CŽV
Aktualizováno dne 24.5.2010
Zde najdete rozcestník na nabídky kurzů dalšího vzdělávání učitelů, které nabízí různé vysoké školy v ČR pro učitele matematiky a učitele prvního stupně.

 

Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta

Nabídka pro učitele matematiky na SŠ

Nabídka pro učitele matematiky na ZŠ a SŠ

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Nabídka pro učitele a studenty

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Celková nabídka fakulty

Informace o nabídce na stránkách Katedry matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Studium k rozšíření odborné kvalifikace:

Matematika - učitelství pro SŠ; Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Podrobnosti o obou programech CŽV naleznete na webu Centra CŽV PdF UP - http://www.ccv.upol.cz/ - oddíl "Studijní programy" - § 6 a) nebo § 6 b)."
 


Na fakulty připravující učitele matematiky v ČR byl na jaře 2010 zaslán e-mail, který nabízel možnost zveřejnit odkazy na jimi pořádané akce pro učitele matematiky prostřednictvím stránek www.suma.jcmf.cz.

Pokud máte zájem, aby zde byl umístěn odkaz na vaše kurzy CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně, napište na nada.stehlikova@pedf.cuni.cz.

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011