Zde si můžete stáhnout texty, které napsali učitelé z různých typů škol pro potřeby výuky matematiky na základní i střední škole. Obsahují celou řadu praktických rad, úloh, geometrických šablon apod.
Sborníky z konference Dva dny s didaktikou matematiky 3.4.2006, Naďa Stehlíková - Sborníky a jiné publikace ke stažení Zde si můžete stáhnout sborník v pdf formátu z některých ročníků konference.
Zde si můžete stáhnout publikaci KMDM PedF UK.
Zde si můžete stáhnout sborníky z některých ročníků konference ve formátu pdf.
Zde si můžete stáhnout sborníky z některých ročníků konference v pdf formátu.
Zde si můžete stáhnout sborníky z některých ročníků konference.
Můžete si stáhnout sborníky z Letné školy vyučovania matematiky Pytagoras.
F. Kuřina: Matematika a řešení úloh. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011
Je přiložena prezentace v ActivInspire, v níž je připravena soutěž typu Riskuj na opakování některých znalostí ze stereometrie.
Konference pořádaná KDM MFF UK v září 2012.
 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

SUMA JČMF 2011