Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost
Aktualizováno dne 27.1.2014

Na adrese http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/ najdete výsledky projektu, který byl v JČMF řešen v roce 2013 v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt byl zaměřen na rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku a žáků 1. stupně základních škol pomocí odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace s nimi, tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů atp. Na uvedené adrese je zveřejněna série videonahrávek, které nabízejí náměty na rozvíjení představ dětí a žáků v oblastech kvantita (množství, jeho odhady a porovnávání, význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel, práce s číselnou osou), množinové představy (třídění, uspořádání, kombinatorické činnosti) a prostor a tvar (orientace v prostoru a čase, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a polohové vlastnosti) i vybrané kompetence, které jsou obsaženy v definici matematické gramotnosti: Matematické uvažování, Modelování, Užívání pomůcek a nástrojů.

Všechny videosekvence jsou připraveny samostatně pro MŠ a pro první stupeň ZŠ a jsou v manuálu doprovázeny podrobným metodickým návodem pro pedagogickou veřejnost.


 

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

SUMA JČMF 2011