Řešení konstrukčních planimetrických úloh I
Aktualizováno dne 19.5.2008
Učební text určený pro studenty středních škol. První část.

První část učební opory pro distanční vzdělávání, která může sloužit k demonstraci určitých vlastností geometrických objektů, postupů konstrukcí apod. Autorka textu ho využívá např. v maturitním ročníku. Studenti mají text k dispozici ve všech počítačových učebnách, pracují s ním samostatně (kopírují si ho i domů). Na některých místech v textu jsou v nich v rámečcích
hypertextové odkazy na řešení, případně zpět na zadání.

Opora byla napsána tak, aby učivo vysvětlovala tomu, kdo nemá možnost slyšet výklad učitele, proto je např. užita forma přímého oslovování čtenáře.
Někdy, možná na úkor exaktnosti textu, jsou uváděny praktické rady, upozornění na vyvarování se chyb, které studenti často dělávají, apod.

Řešení konstrukčních planimetrických úloh I ke stažení

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011