Zde najdete část diplomové práce Lucie Šilhánové, která pro potřeby výuky matematiky na střední škole rozpracovala a vyzkoušela hru Activity. Jsou popsána pravidla a dány k dispozici herní pole i hrací kartičky.
Odkaz na e-learningovou podporu kurzů Pre-algebra a Lineární algebra.
Část diplomové práce Marie Nečasové Čtyři náměty pro středoškolské semináře matematiky (PedF UK v Praze, 2009).
Zajímavé semináře zaměřené na zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti studentů formou virtuální hry.
Stáhněte si pracovní listy k internetové aktivitě pro žáky 6. ročníku, kteří se učí měřit a konstruovat úhly.
Zde najdete základní informace o evaluovaném software Mathematica, který distribuuje firma ELKAN, spol. s r. o. Aktualizováno dne 5.6.2009.
Zde si můžete stáhnout demonstrační program na dělitelnost a číselné soustavy.
Zde nabízíme k praktickému využití několik matematických témat zpracovaných formou zadání úloh, které je možné zadat přímo žákům a studentům. Pro ty, kteří se chtějí o určitém tématu dozvědět víc, uvádíme většinou i odkaz na další články.
"Aritmetické závody" je třídní soutěž, kterou je možné využít všude tam, kde chceme něco procvičovat a kde se úlohy dají gradovat podle obtížnosti. Autorka: Naďa Stehlíková
 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011