Celoživotní vzdělávání
Aktualizováno dne 5.10.2016

A. Průběžné vzdělávání ve formě akreditovaných jednorázových kurzů

 

Kurz

Termíny

Hrajeme si v matematice

bude upřesněno

CLIL - integrace nejazykových předmětů a cizího jazyka

bude upřesněno

Matematika a environmentální výchova

bude upřesněno

Statistické zpracování dat na PC

bude upřesněno

Aritmetika v 1. – 3. ročníku ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Geometrie v 1. – 3. ročníku ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Aritmetika ve 4. a 5. ročníku s výhledem do 6. ročníku ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Geometrie ve 4. a 5. ročníku s výhledem do 6. ročníku ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika na 1. st. ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Využití programu Geogebra ve výuce matematiky na ZŠ

bude upřesněno

Využití programu Geogebra ve výuce matematiky na SŠ

bude upřesněno

Využití on-line dostupných nástrojů ve výuce matematiky na ZŠ

bude upřesněno

Alternativní nástroje na rozvoj početních dovedností na 1. stupni ZŠ

bude upřesněno

Objevujeme v matematice 

bude upřesněno

 

Přihlášky zasílejte na adresu jana.slezakova@pedf.cuni.cz

Kurz se koná v případě, že se přihlásí minimálně 4 účastníci. Uzavírka přihlášek je vždy dva dny před konáním kurzu.

Cena jednoho kurzu činí 800 Kč. Tuto částku je možné uhradit  bankovním převodem:

KB, a.s., Praha 1, Spálená 51, číslo účtu 85236011/0100, variabilní  symbol 636113.


 


B. Kvalifikační studium na rozšíření aprobace o předmět matematika

Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské vzdělání, vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika (hodinová dotace a rozložení předmětů v ročnících, další informace v katalogu kurzů CŽV).

Termín obhajob závěrečných prací: 

Závěrečné zkoušky

 Sledujte termíny přihlášek vyhlášené fakultou.  Platby studia i přihlášky ke studiu vyřizuje studijní oddělení.

Rozvrh vytváří a studium organizuje katedra. Bližší informace podá doc. Vondrová (nada.vondrova@pedf.cuni.cz). Prosím, čtěte i poznámky v jednotlivých rozvrhových lístcích. Někde je napsáno, že se výuka netýká rozšiřujícího studia, i když se objevuje (z technických důvodů) v příslušném rozvrhu.

Rozvrh pro zimní semestr 2016/17 - 1. ročník

Rozvrh pro zimní semestr 2016/17 - 2. ročník

Rozvrh pro zimní semestr 2016/17 - 3. ročník

Často kladené otázky k rozšiřujícímu studiu (včetně požadavků k ukončení studia)

Témata pro závěrečnou práci

Termíny pro obhajoby závěrečných prací a závěrečných zkoušek

Obhájené práce rozšiřujícího studia

Hromadná adresa studentů CŽV rozšiřující matematika, kteří začali studium 2011/12, je CZVPedfUK@seznam.cz, studenti začínající studium 2013/14 mají adresu czv2013@googlegroups.com, studenti z 2014/15 czvmatematika14@seznam.cz


 

C. Celoživotní vzdělávání - didaktika matematiky - dvouletý kurz 

Kurz je organizován Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství, Praha 9 Hloubětín .

Přijímací zkoušky

Témata pro závěrečnou práci

Materiál k předmětu Didaktika matematiky a podmínky plnění jsou zveřejňovány prostřednictvím kurzu v Moodle (informace podá vyučující nada.vondrova@pedf.cuni.cz).


D. Konference Dva dny s didaktikou matematiky

Koná se každý rok v únoru a je určena pro učitele matematiky všech typů a stupňů škol, učitele prvního stupně základní školy a nově též učitele mateřských škol.

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008