Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
Aktualizováno dne 17.8.2014

Katedra matematiky a didaktiky matematiky je parnerem sítě Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics (HU-0028). V rámci této sítě umožňuje studentům krátkodobé výjezdy na některou z partnerských univerzit. Bližší informace naleznete na stránkách projektu Ceepus a Domu zahraničních služeb. V případě zájmu o zahraniční pobyt kontaktujte koordinátora sítě dr. Jančaříka.

 
Seznam partnerů:

University of Miskolc
Department of Analysis of the Institute of Mathematics
Dr. Péter Körtesi

 

University "Aleksander Xhuvani" Elbasan
Department of Mathematics
Professor Agron Tato

 

Johannes Kepler University (JKU) Linz
Department of Mathematics Education
Univ.Prof. Dr. Markus Hohenwarter

 

University of Applied Sciences Technikum Wien
Department of Computer Sciences
Prof. Martin Kimmel

 

University of Sarajevo
Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Mathematics
Zlatko Udovicic

 

University of East Sarajevo
Faculty of Philosophy
Assistant professor Sasa Knezevic

 

Paisii Hilendarski Plovdiv Unviersity
Faculty of Mathematics and Informatics
Professor Snezhana Gocheva-Ilieva

 

Technical University of Sofia
Branch in Plovdiv, Faculty of Electronics and Automation, Department of Control Systems
Associate Professor Iliycho Iliev

 

Angel Kanchev University of Rousse
Department of Algebra and Geometry, Faculty of Education
Dr Emiliya Velikova

 

 

University of Debrecen
Institute of Mathematics
Dr. Eszter Herendiné-Kónya

 

University of Miskolc
Comenius Faculty of Eductaion, Department of Informatics
PhD György Nagy

 

University of Pécs
Pollack Mihály Faculty of Engineering Department of Mathematics
PhD Ildikó Perjési-Hámori

 

Szent István University
Szent University Faculty of Education
Dr. Attila B. Kis

 

Moldova State University
DEPARTMENT MATHEMATICAL ANALYSIS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS
Assoc. Professor Valeriu Gutu

 

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Faculty of Science
Ph.D. Marek Siluszyk

 

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Institute of Pedagogy
professor Anna Klim-Klimaszewska

 

Lublin University of Technology
Institute of Environmental Protection Engineering
Ph.D., Eng. Zbigniew Suchorab

 

TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BUCHAREST
Faculty of Civil Engineering, Department of Mathematics and Informatics
Dr. Gavriil Paltineanu

 

Technical University of Cluj-Napoca
Department of Mathematics and Informatics
PhD Vasile BERINDE

 

Technical University of Cluj-Napoca
Faculty of Automation and Computer Science
Dr. Ioan Radu Peter

 

“BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA
Faculty of Mathematics and Informatics
PhD Anna Soos

 

"OVIDIUS" UNIVERSITY OF CONSTANTA
Faculty of Mathematics and Informatics
Professor dr. EDUARD-MARIUS CRACIUN

 

“PETRU MAIOR” UNIVERSITY OF TARGU MURES
Department of Mathematics and Informatics
Phd Bela Finta

 

“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMISOARA
Department of Mathematics
Dr. Doru Paunescu

 

"SAPIENTIA" UNIVERSITY of CLUJ NAPOCA
Faculty of Technical and Human Sciences, Târgu-Mures
Prof.dr. László Dávid

 

University of Novi Sad
Department of Mathematics and Informatics
PhD Arpad Takaci

 

University of Novi Sad
Faculty of Civil Engineering of Subotica
PhD Hajnalka Peics

 

University of Novi Sad
Faculty of Technology
Phd Aleksandar Takaci

 

University of Novi Sad
Hungarian Language Teacher Training Faculty of Subotica
PhD Marta Takacs

 

University of Ljubljana
Faculty of Mathematics and Physics
Matija Lokar

 

Catholic University in Ružomberok
Faculty of Education
Assoc. Prof. PaedDr. PhD. Guncaga Ján

 

Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Mathematics and Physics
doc. RNDr. PhD. Daniela Velichová

 

Comenius University in Bratislava
Faculty of mathematics, physics and informatics
PaedDr. PhD. Lilla Korenová

 

Technical University in Košice
Department of Mathematics and Theoretical Informatics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics
RNDr., PhD. Štefan BEREŽNÝ

 

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008