Základní informace
Aktualizováno dne 12.8.2014

Členové KMDM jsou v současné době řešiteli:

 • tří projektů GAČR
  • Kritická místa matematiky na základní škole - analýza didaktických praktik učitelů 
  • Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi
  • Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol 
 • dvou projektů ESF
  • Popularizace vědy
  • Věda do škol
 • dvou mezinárodních projektů Commenius
  • Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language
  • Learning Mathematics through new Communication Factors
 • dvou projektů Prvouk
  • P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání
  • P02 - Environmentální výzkum
 
Jsou členy redakčních rad mezinárodních časopisů:
 • Educational Studies in Mathematics
 • Dydaktyka Matematyki
 • The Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education
 • Journal for Research in Mathematics Education
 • Hellenic Mathematical Society’s Journal for Mathematics in Education
 • Journal of Mathematics Teacher Education
 • International Journal of Mathematics Education.

Katedra také organizuje mezinárodní konferenci SEMT, konferenci CERME 2015 a usiluje o organizaci konference ECEL 2016.

Členové katedry dále spolupracují s řadou zahraničních pracovišť. Pracovníci i studenti mají k dspizici kontakty v rámci sítí Erasmus a Ceepus. Členové katedry také pracují v programových výborech důležitých mezinárodních konferencí (SEMT, PME, CERME, Creativity in mathematics education, ECEL) a jsou členy mezinárodních odborných organizací.

Důležitou součástí činnosti katedry je také spolupráce s učiteli na školách všech stupňů a typů (více viz sekce Školám). Mezi tyto aktivity patří, kromě jiného i konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou katedra již tradičně organizuje a spolupráce na organizaci pražského kola Matematické olympiády.

 

Členové KMDM byli v posledních pěti letech (2009-2013)  řešiteli:

 • jednoho projektu VaV (2008-2010 E-V-Learn)
 • jednoho výzkumného  záměru (2007-2013 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání)
 • jednoho projektu ESF (2010-2012 Alma Mater)
 • jednoho projektu Commenius (2009-2011 Edumatics)
 
V předchozích letech se dále podíleli jako řešitelé na:
 • jednoho výzkumného  záměru (1998 – 2004 Kultivace matematického myšlení a vzdělanosti v Evropě)
 • tří projektů GAČR (2002 – 2005 Matematické vzdělávání orientované na žáka, 2005 – 2005 Různé podoby jazyka a jejich vliv na formování poznávacích procesů, 2005 – 2007 Kultura vyučování matematice)
 • jednoho post-doktorského projektu GAČR (2005 – 2007 Algoritmy a řešitelské strategie)
 • jednoho projektu ESF (2005 – 2007 Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP)
 • osmi evropských projektů typu Comenius.
 

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008