Nabídka on-line kurzů
Aktualizováno dne 4.8.2014

Pracovníci KMDM se dlouhodobě podílí na tvorbě a vedení on-line kurzů pro studenty středních škol.

V rámci projektu Popularizace vědy jsou studentům pražských středních škol nabízeny následující tři kurzy:

Kompendium středoškolské matematiky

Kurz přehledným způsobem opakuje středoškolské učivo matematiky. Je zaměřen na studenty, kteří maturují z matematiky a chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole, při kterém budou matematiku využívat. V rámci kurzu jsou připraveny jak řešené výuková vide, příklady, testy, ale i diskuzní fóra, ve kterých mohou studenti využívat podporu odborných lektorů.

Matematická analýza

Kurz se zaměřuje na hlavní koncepty matematické analýzy - pojem limity, derivace a integrálu a jejich praktické využití. Kurz využívá infinitesimální počet. Cílem není zvládnutí početních dovedností, ale porozumění základním pojmům, jejich významu a aplikacím.

Matematický software

Cílem kurzu je seznámit studenty se třemi základními typy software, který je pro výpočty používán - dynamickou geometrií, tabulkovými procesory (a jejich statistickými funkcemi) a algebraickými počítačovými systémy (CAS).

Příručky ke kurzům a informace k přihlašování naleznete zde.

 

V rámci projektu Talnet je nabízen následující kurz:

 

 

 

Matematika III

 

 

 

instruktor: Antonín Jančařík
doporučený věk: 17-18 let

Člověk je tvor od přírody hravý. Hra člověka provází od jeho dospívání často až po konec jeho života. Množství situací, se kterými se v životě setkáváme, lze chápat jako hru – hraní na burze, hrátky politické či milostné. Proto se hrami začali zabývat i matematici.

V tomto kurzu se budeme zabývat především hrami, které se nazývají matematické. Jedná se o hry, ve kterých není žádný prvek náhody (jako např. ve vrchcábech), nebo využití skryté informace (jako např. v black jacku). Úspěch v matematické hře závisí pouze na dovednosti hráče, nebo jak si v kurzu ukážeme, zcela vychází ze znalosti správné strategie a výchozí pozice.

Název kombinatorická teorie her je název oficiální, ve skutečnosti nebudete pro absolvování kurzu potřebovat znalosti kombinatoriky (dokonce ani většiny jiných oblastí matematiky) a dobrým předpokladem pro absolvování kurzu je ochota diskutovat, otevřená mysl a ochota měnit názor, pokud se k tomu najdou dobré důvody.

V rámci kurzu se kromě matematických témat budeme zabývat i tématy filosofickými. Po stopách Descartese budeme objevovat metodu, jak z jednoduchých pravd odvozovat stále další a složitější. Ukážeme si, na jakých základech stojí matematika a že ani ty nemusí být neměnné a s trochu štěstí uzavřeme i nějaký z otevřených problémů, kterých je v matematice stále mnoho.

Ukázka z kurzu Matematika III

Přihláška do T-kurzů na školní rok 2014 – 2015

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008