Přednášky pro studenty
Aktualizováno dne 4.8.2014

V rámci projektu Popularizace vědy jsou studentům pražských středních škol nabízeny přednášky, na nichž se kromě pracovníků KMDM podílí i naši kolegové z Akademie věd ČR a MFF UK.

Pro přihlášení na vzdělávací akce pro celé třídy použijte tuto přihlášku.
Informační brožura o kurzech pro SŠ třídy z matematiky ke stažení zde.
 
Kontrolní součty ve světě kolem nás

Cílem kurzu je seznámit studenty s praktickým využitím algebraických metod pro zabezpečení informací. Důraz bude položen na kontrolní součty. Studenti budou do kurzu zapojeni prostřednictvím využití hlasovacích zařízení.

Přednáška 2 hod; lektor: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.; termíny: pondělí či středy - dohodou

Gravitace a vesmír 

Populární formou ukážeme současný pohled na roli gravitace ve vesmíru. Shrneme základní aspekty Einsteinovy obecné relativity, budeme hovořit o GPS, sluneční soustavě, neutronových hvězdách, černých děrách, galaxiích a kosmologických modelech. Dotkneme se též současných otevřených otázek v kosmologii a teoretické fyzice, jako je např. temná hmota a temná energie. Ukážeme, jak se fyzikální zákony mikrosvěta mohou v kosmologii projevit i na těch největších škálách a že matematika je, stejně jako např. teleskop či urychovač částic, důležitým nástrojem při poznávání vesmíru.

Přednáška 2 hod; lektor: Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D.; termíny: dohodou

Matematika a bankovnictví 

Ptáte se k čemu vám ta matematika vlastně je? Na příkladech ze světa financí uvidíte konkrétně, kde a jak matematické dovednosti použijete. Na finanční trh vstupujeme všichni jako zákazníci - ukážeme si některé situace, kdy vám používání matematických dovedností pomůže zorientovat se a mnohdy i uspořit nemálo peněz. Na druhé straně trhu stojí pak finanční instituce, které pro člověka s matematickým myšlením nabízí nemálo pracovních příležitostí. Na zobecněné organizační struktuře banky si ukážeme pozice, kde matematici nacházejí obvykle uplatnění a povíme si o náplní práce jednotlivých pozic. Detailněji se podíváme na oblast řízení rizik.

Přednáška 2 hod; lektor: Mgr. Tůmová Veronika; termíny: dohodou

Matematika ve světě financí 

Jednoduché a složené úročení, využití v praxi, souvislosti s aritmetickými a geometrickými posloupnostmi. Limita posloupnosti, Eulerovo číslo a spojité úročení. Diskontování. Spořicí účty, termínované vklady. Cenné papíry (dluhopisy, podílové listy, akcie). Úvěry (spotřebitelské, hypoteční). Speciální typy spoření (stavební, penzijní).

Přednáška 2 hod; lektor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. / doc.RNDr.Oldřich Odvárko, DrSc.termíny: středy - dohodou

Matematické modelování změn klimatu

Klima, klimatický systém, klimatický model. Struktura klimatických modelů, postupy řešení soustav rovnic, které zachycující základní fyzikální a chemické procesy v klimatickém systému. Problémy s ověřováním modelů simulovat klima v současnosti, neurčitosti modelových výstupů. Konstrukce scénářů budoucích změn na příkladu změn ploch zaujímaných klimatickými typy (např. stepní a pouštní klima, mírné kontinentální klima, klima tundry).

Přednáška 2 hod; lektor: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.termíny: dohodou

Od naměřených dat k jejich matematickému popisu pomocí funkce a zase zpátky 

Měření dat je základní badatelský proces ve fyzice, ale i mnoha dalších přírodních vědách. Cílem přednášky je seznámit posluchače s metodami, které jsou využívány v procesu matematického zpracování naměřených údajů. Přednáška se snaží názornou a ilustrovanou formou představit metody interpolace a aproximace dat bez toho, aby u posluchačů vyžadovala znalost diferenciálního či integrálního počtu.

Přednáška 2 hod; lektor: prof. RNDr. Karel Segeth, CSc.termíny: pondělí, úterý či čtvrtky - dohodou

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008