Texty a další materiály pro učitele a žáky
Aktualizováno dne 5.8.2014

Pracovníci katedry matematiky a didaktiky matematiky jsou autory učebních textů a vzdělávacích materiálů pro učitele i žáky. Mnohé z těchto materiálů jsou dostupné i v elektronické podobě a na této stránce vám nabízíme jejich přehled:

Sborníky z konference Dva dny s didaktikou matematiky

Publikace Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky

Materiály vytvořené členy katedry určené učitelům:

Bílá, A. Matematika a environmentální výchova.

Hejný, M ., Jirotková D., Kratochvílová, J. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka.

Jančařík, A. Dynamická matematika.

Jančařík, A. Alternativní přístup k matematické analýze.

Jančařík, A. Algebra v informatice.

Jančařík, A., Dvořák, P., Hošpesová, A. Využití Excelu k řešení prakticky orientovaných matematických úloh.

Kubínová, M., Hricz M. Žákovské projekty – jedna z možností, jak rozvíjet žákovské kompetence.

Mojžíšová, J., Marinková, H., Sýkora, V. Projektování dílčích výstupů a učiva v práci učitele matematiky.

Mošna, F. Statistické zpracování dat na PC.

Novotná, J. Chyby, překážky a výuka matematiky.

Novotná, J., Hrabáková, H., Krátká, M., Pelantová A. Příprava a analýza didaktických situací.

Stehlíková, N., Cachová J. Konstruktivistické přístupy k vyučování a praxe

Sýkora, V., Přibyl J., Roubíček F. Geometrické modelování jako příležitost k aktivnímu učení.

Tichá, M., Macháčková, J. Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování matematice.

Tomek, K., Sýkora, V. Kurikulární reforna v českém školství a její cíle ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ.

Vávrová, A., Novotná, J., Volfová, M., Jančařík, A. Hry ve vyučování matematice jako významná strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Zhouf, J., Švrček, J. ŠVP jako příležitost k zlepšení práce s talentovanými žáky v matematice.

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008