Pedagogická praxe studentů učitelství matematiky pro 2. a 3. stupeň
Aktualizováno dne 8.3.2017

Informace k praxím počínaje letním semestrem 2016/17 jsou zveřejňovány v rámci kurzu v Moodle pro příslušnou didaktiku.


 Praxe na střední škole v zimním semestru 2016/17

Praxe se budou konat od 31.10. – 25.114. 2016 (studenti KS si mohou praxi rozložit do celého semestru).

Níže jsou uvedeny důležité formuláře:

  • Fakultní směrnici k praxi najdete na stránkách Střediska pedagogické praxe. Tuto směrnici dejte svému fakultnímu učiteli ve škole.
  • Dohoda o provedení práce pro učitele na škole (bude vám zaslána na e-mail) - vyhotovuje se ve dvojím provedení. Vyplňte s učitelem přesně podle pokynů zde a dodejte na katedru N. Vondrové buď během praxe, nebo nejpozději na prvním setkání na DM2 po praxi. Kromě údajů o učiteli je do DPP nutné též dopsat do příslušné kolonky, že se jedná o souvislou oborovou praxi a jméno studenta konajícího praxi a jeho obor. Nevyplňujte částku k výplatě, to doplní katedra. Vyplňte, do kdy bude úkol splněn (konec praxe), dále garanta praxe (Naďa Vondrová) a katedru (KMDM). "V Praze dne" - vyplňte datum před započetím praxe. Vždy musí být vyplněn i bod 7 dohody! 
  • Hodnocení učitelem - toto hodnocení vyplní váš vedoucí učitel praxe a zašle N. Vondrové. Hodnocení může poslat po studentovi nebo poštou.
  • Přehled praxe  - vyplňujete vy (veškeré náslechy i výstupy a další činnost, které se budete věnovat na škole), potřebujete podpis ředitelství školy a razítko. Přinesete osobně po skončení praxe.

Požadavky ke splnění praxe jsou stanoveny v požadavcích předmětu DM3 (viz kurz Moodle).

Nejdéle do druhého dne praxe na dané škole v Moodle vyplníte plán praxe - tento plán je pro vás závazný. V Moodle bude jasné, co vše musí plán obsahovat. Každou změnu vlastní výuky oproti plánu jste povinni hlásit předem N. Vondrové (nejlépe e-mailem nebo i na mobil podle naléhavosti). Pokud nebude dodržen termín odevzdání rozvrhu praxe nebo nebude změna včas oznámena, považuje se praxe za nesplněnou.

Plán bude obsahovat min. 8 náslechů a 12 vlastních výstupů pro dvouobor, resp. 10 náslechů a 24 vlastních výstupů pro jednobor. S učitelem se dále dohodnete na dalších činnostech - máte trávit na praxi každý den cca 6 hodin, tedy máte se co nejvíce podílet na běžném chodu školy a povinnostech učitele matematiky. Studenti dvouoboru tráví na škole 14 dní, studenti jednooboru měsíc. Studenti KS tráví na škole co nejvíce času podle svých možností (viz zvláštní směrnice na webu střediska pedagogické praxe).

Dále bude v Moodle několik úkolů navázaných na praxi, které budete plnit průběžně.

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008