projekt
Zajímavé semináře zaměřené na zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti studentů formou virtuální hry.
Zde si můžete stáhnout publikaci KMDM PedF UK.
ActiveMath je podnětné prostředí pro výuku matematiky založené na principu webových stránek.
Zde si můžete stáhnout demonstrační program na dělitelnost a číselné soustavy.
Zde nabízíme k praktickému využití několik matematických témat zpracovaných formou zadání úloh, které je možné zadat přímo žákům a studentům. Pro ty, kteří se chtějí o určitém tématu dozvědět víc, uvádíme většinou i odkaz na další články.
 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011