Didaktická hra Pět krychlí

Doc. Jirotková navrhla aktivitu ve 3D podobnou hře Digit, jejímž cílem je rozvoj prostorové představivosti. Aktivitu se podařilo ve spolupráci s firmou Didactive dotáhnout do podoby deskové hry.

Ceny DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

Od roku 2018 vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) ceny „To nejlepší zmezinárodního vzdělávání“. Ceny za rok 2021 byly vyhlášeny 7.4.2022. Do soutěže jsou tradičně nominovány nejlepší zprojektů spolupráce, výjezdů, dobrovolnictví a dalších aktivit v sedmi programech a sítích, které DZS spravuje. Projekty soutěží vkategoriích Inkluze a diverzita, Ekologická udržitelnost, Digitalizace, Participace, Flexibilita a inovace a Přínos v oblasti internacionalizace. Soutěžní kategorie odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání vEvropě. Celkem bylo nominováno 66 projektů, mezi nimi vkategorii Inkluze a diverzita projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, jehož řešiteli byli Mag. Dr. Andreas Ulovec z Univerzity Vídeň a prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, byl řešen vrámci programu AKTION Česká republika – Rakousko. Jak už název napovídá, byl zaměřen na výuku matematiky vmultikulturních třídách. V mnoha evropských zemích patří multikulturalita mezi nejvýznamnější výzvy, kterým učitelé čelí. Výzkumy se v této oblasti zaměřují především na lingvistické aspekty a oblast matematiky se spíše opomíjí. Cílem projektu proto bylo vytvořit nástroje, které umožní učitelům vytvářet si vlastní vyučovací jednotky pro matematiku v multikulturních třídách.

Oba partneři projektu iniciovali vytvoření skupiny strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání, která dále rozvíjí tématiku zprojektu Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students. Do skupiny je zapojeno sedm týmů z univerzit a středních škol z Rakouska, České republiky, Řecka a Itálie.

Podrobnější informace o soutěži i o projektu jsou na

https://www.dzs.cz/publikace/ceny-dzs-2021-nejlepsi-z-mezinarodniho-vzdelavani-0 (soutěž)

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf (přehled všech nominovaných projektů, str. 122)

Cena pro studenta KMDM

Student navazujícího studia učitelství matematiky, Bc. Ondřej Kohout, získal prestižní Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů. Gratulujeme a doufáme, že si cenu užije!

Reportáž z akce je zde.

GAUK

Gratulujeme našim doktorandům, Davidu Zenklovi, Kristýně Nižňanské a Dagmar Málkové, kteří získali projekt GAUK. Konkurence byla veliká. Přejeme jim pevné nervy při plnění jejich projektů.

Mezinárodní den matematiky

Katedra matematiky a didaktiky matematiky společně se studenty oslaví s ostatními kolegy, studenty všech oborů, a se zaměstnanci mezinárodní den matematiky.

V pondělí 14. 3. 2022 nabídneme kontakt se zajímavými problémy na čtyřech stanovištích, u kterých budou studenti oborů Předškolní pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství VVP SŠ a 2. stupeň ZŠ, doktorandi KMDM a studenti Erasmu+.

Každé patro bude zaměřeno na jiný stupeň vzdělávání, ve 3. patře se představí matematické soutěže na bázi her.

Za KMDM akci zajišťuje Michaela Kaslová. Za to jí velmi děkujeme.

50. doktorandská škola

Ve dnech 1. až 3. 10. 2021 se konala jubilejní 50. doktorandská škola KMDM v Brandýse. Její program je zde. Připomeňme si fotografií přátelskou atmosféru, která na škole panovala.

Informace pro studenty NM v ZS 2021-22

Informace o plnění předmětů 1. ročníku u studentů 2. ročníku staré akreditace

Funkce více proměnných, Geometrie - předmět se již nebude vypisovat formou rozvrhu, ale studenti se mohou přihlásit do grupíkové skupiny v ZS 2021/22

Zobrazovací metody, Historie matematické analýzy, Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky - jako předchozí, ale bude se vypisovat v LS 2021/22

V případě nejasností pište garantům.

Úspěch studentek a studentů na SVOČ

Dne 11. 6. 2021 se konal další ročník Česko-slovenské soutěže SVOČ, v níž studentky a studenti KMDM opět důstojně reprezentovali Pedagogickou fakultu UK. Z jedenácti prací, které se na soutěži představily, jich 7 získalo některou z cen (pro srovnání - bylo uděleno celkem 25 cen, přičemž soutěže se mohou účastnit všechna pracoviště připravující učitele matematiky a učitele 1. stupně v ČR a SR). Všem studentkám a studentům srdečně gratulujeme. Poděkování patří i vedoucím jejich prací. Seznam prací, které získaly ocenění v tomto roce i minulých letech, je na webu KMDM (http://kmdm.pedf.cuni.cz/svoc-27).

Soutěž Matematické putování

Studenti Katedry matematiky a didaktiky matematiky vedení Mgr. Karlem Zavřelem zorganizovali již desátý ročník matematické soutěže určené pro žáky 4. a 5. tříd. Soutěž proběhla tentokrát online v prostředí gather.town a zúčastnilo se jí 27 týmů z 19 základních škol. Letošní téma bylo Společně na draka. V jeho rámci řešili žáci 120 úloh různé obtížnosti. Každý může dodatečně změřit síly se soutěžícími, protože na webu soutěže (https://mdisk.pedf.cuni.cz/Putovani/) v sekci Download jsou uvedeny soutěžní úlohy nejen z posledního ročníku.

Žáci se při letošní soutěži opět dobře bavili. Věříme, že i díky ní si vytvoří k matematice dobrý vztah, a děkujeme studentům za dobrou reprezentaci fakulty.

Geometrie barokního malířství

Sledujte záznam z přednášky na semináři KMDM dne 11. 3. 2021, kterou proslovil prof. Ladislav Kvasz.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení