© 2013-2014 Michal Dudek


dudemi.michal(at)seznam.cz


Logo STROMprint

Odkazy

 

 

 

Katedra matematiky a didaktiky matematiky:

http://kmdm.pedf.cuni.cz

 

Pedagogická fakulta UK

http://www.pedf.cuni.cz

 

Univerzita Karlova v Praze

http://www.cuni.cz

 

Harmonogram akademického roku:

http://www.pedf.cuni.cz/files/file/uredni_deska/harmonogram_ak_r/harmonogram13-14.pdf

 

Pedinfo:

http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=825

 

SIS:

https://is.cuni.cz/studium/

 

Studijní plány:

http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/karolinka/2013/plany.html

 

Žádosti o stipendia:

https://is.cuni.cz/webapps

 

Akademický senát PedF UK:

http://www.senat.pedf.cuni.cz

 

Cynyc - stránky Derka Pilouse:

http://www.cynyc.net/PedF/

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz

 

Matematický ústav Akademie věd

http://www.cz.math.cas.cz

 

Československé sdružení uživatelů TeXu

http://www.cstug.cz

 

SUMA - Společnost učitelů matematiky JČMF

http://class.pedf.cuni.cz/newsuma

 

Jednota českých matematiků a fyziků

http://www.jcmf.cz

 

Wiki(pedia) MFF UK

http://www.wiki.matfyz.cz

 

Česko-anglický matematický slovník

http://www.ped.muni.cz/wmath

 

Wolfram Alpha

http://www.wolframalpha.com

 

I2GEO - INTERGEO - Společná interaktivní geometrie pro Evropu

http://i2geo.net

 

Řešené příklady - algebra, analytická geometrie a analýza z Vysoké školy báňské

http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/Sbirka_uloh/video/obsah.html

 

Bibliografie matematiků

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html

 

Matematika online - Ústav matematiky FSI VUT Brno

http://mathonline.fme.vutbr.cz

 

Matematická sekce matematicko-fyzikální fakulty UK

http://www.karlin.mff.cuni.cz

 

Slezská univerzita v Opavě - studijní materiál

http://www.math.slu.cz/studmat

 

Studijní materiály z VŠB

http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html

 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, Oddělení geometrie

http://geometrie.kma.zcu.cz

 

ČVUT - Fakulta elektrotechnická - Katedra matematiky - výukový materiál

http://www.math.feld.cvut.cz/0educ/material.html

 

Matematika online

http://www.math.fme.vutbr.cz/default.aspx

 

Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta - Ústav matematiky a deskriptivní geometrie - výukové texty

http://www.math.fce.vutbr.cz/vyuka_mat.php

 

Katedra matematiky pedagogické fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m

 

MAW - matematické výpočty online

http://user.mendelu.cz/marik/maw/index.php

 

Rovinné řezy mnohostěnnů

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/mnohosteny/web/index.html

 

ESO - Elektronická studijní opora VŠCHT

http://eso.vscht.cz

 

Matematické hry a jiné...

Math Playground - http://www.mathplayground.com

WisWeb - http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/welcome.html

National Library of Virtual Manipulatives - http://nlvm.usu.edu

XP Math - http://www.xpmath.com

Sheppard Software - http://www.sheppardsoftware.com/math.htm

IXL Math - http://www.ixl.com/math

Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles - http://www.cut-the-knot.org

Illuminations - http://illuminations.nctm.org

Matematické pohádky - http://www.marves.net

 

Matematické Java aplety

http://www.walter-fendt.de/m14cz/index.html

 

Excellent Matematika

http://www.matematika.host.sk

 

Matematické zajímavosti

http://www.vegh.ide.sk