VědaFest 2022

22.6.2022 se uskutečnil 10. ročník VědaFestu na Kulaťáku v Dejvicích. Stánek Pedagogické fakulty UK se jmenoval: Matematické hádanky, šifry a skládačky. Studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ připravily úlohy na třech úrovních (1. st. 3.-6. ročník, 2. st. 7.-9. ročník a 3. stupeň, na místě dokázaly i zjednodušit úlohy pro děti 5-7leté) v 5 tématech: 1. Algebrogramy, 2. Zebry, 3. Kombinatorické úlohy, 5. Diofantovské rovnice, 6. Origami.

Zde odkaz na fotoalbum

Mezinárodní letní škola z didaktiky matematiky

Dne 9.-11. června 2022 naše katedra pořádala Mezinárodní letní školu z didaktiky matematiky spojenou s Česko-slovenskou soutěžní přehlídkou SVOČ 2022 v didaktice matematiky. Akce byla organizována částečně v rámci programu Ceepus s podporou RVS, JČMF, UK a PedF UK. Ve čtvrtek na hosty čekal bohatý program plný přednášek zaměřených jak na mezipředmětové vztahy, tak na rozvoj učitelských kompetencí. Vyslechnout jsme tak mimo jiné mohli například přednášku o pokrocích ve světě AI, předpovědi počasí, finanční gramotnosti nebo typografii a grafice. Všem vystupujícím moc děkujeme za podnětná a velmi zajímavá vystoupení a účastníkům za příjemně strávený čas!

V pátek a sobotu událost pokračovala formou česko-slovenské soutěžní přehlídky diplomových, bakalářských a seminárních prací. Výsledkům soutěže bude věnován samostatný příspěvek.

Nominace na Cenu Milady Paulové

Prof. Novotná a prof. Vondrová byly nominovány na Cenu Milady Paulové za rok 2021. Cenu získala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z MFF UK.

Obě nominantky poskytly organizátorům Ceny rozhovory: prof. Novotná, prof. Vondrová.

Studie o výsledcích v TIMSS

Vyšla zpráva "Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání", která obsahuje výsledky výzkumu srovnávajícího výsledky žáků 4. ročníku učených pomocí Hejného metody a žáků učených jinými metodami.

Výzkum o použití zdrojů

Vážení učitelé matematiky,
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy provádí mezinárodní výzkum o použití zdrojů učiteli matematiky při přípravě hodin a v jejich průběhu a o konceptech týkajících se zdůvodňování a/nebo dokazování. Ocenili bychom, kdybyste se výzkumu zúčastnili vyplněním tohoto dotazníku. Bližší informace jsou uvedeny na odkazu níže, přes který máte možnost dotazník následně spustit. Děkujeme za spolupráci.

https://dotaznik.pedf.cuni.cz/index.php/335895?lang=cs

Mezinárodní den matematiky

14.3. oslavila Pedagogická fakulta díky naší katedře Mezinárodní den matematiky.
U čtyř stanovišť se zapojili kolemjdoucí jak z řad studentů, tak zaměstnanci fakulty. Kromě zážitků si mohli odnést časopisy nebo sborníky, které jsou spojeny s řešením úloh.

Odkaz na fotogalerii

Setkání absolventů KMDM 2021

Přednáška dr. Kaslové

Přednáška pod názvem Hry s pravidly - pozitiva a úskalí, od dr. Kaslové na konferenci Dva dni s didaktikou matematiky 2021 v Bratislavě.

Rozhovor s doc. Jirotkovou a prof. Hejným

V Magazínu Univerzity Karlovy vyšel rozhovor s prof. Hejným a doc. Jirotkovou:

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8052-matematika-prozitkem-na-pedf-uk-i-ve-tridach

Pěkně shrnuje principy, na kterém je založena příprava učitelů 1. stupně na KMDM, i shrnuje, co to je Hejného metoda.

Podívejte se na inspirativní pohledy studentů učitelství na téma výuky matematiky u žáků se speciálními potřebami

Problémy dyslektiků při řešení slovních úloh - prezentaci připravily Dorota Flejberková a Veronika Macounová

https://www.youtube.com/watch?v=KKENCHQPFyI

Nadaní žáci ve výuce matematiky - prezentaci připravily Gabriela Kuchaříková a Sára Košťáková

https://www.youtube.com/watch?v=pP2EJekww0M

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení