Setkání s Hejného metodou 2022

Katedra Matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze Vás opět po roce srdečně zve na šesté pokračování konference Setkání s Hejného metodou. Konference je určena všem učitelům 1. a 2. st. ZŠ i učitelům MŠ, kteří buď učí Hejného metodou nebo se o ní chtějí více dozvědět, ale i dalším pedagogickým pracovníkům či studentům.

Kdy: sobota 26. 11.2022 od 8.30 do 17.30 hodin
Kde: v budově Pedagogické fakulty v Praze, ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Cílem konference je:

  • nabízet učitelům prostor pro sdílení dobrých zkušeností s výukou matematiky Hejného metodou, ale i problémových situací
  • otevírat odborné diskuze na aktuální témata, např. diagnostika,podpora učitele v HM, čtenářská gramotnost v matematice, finanční gramotnost v HM, responsivní výuka matematiky HM, ... Většinu témat otevírají sami účastníci.

Co mohou účastníci nabídnout:

  • prezentaci zajímavých zkušeností, materiálů, pomůcek, videí, žákovských řešení ve vystoupení v sekci v rozsahu asi 20 min.
  • vést pracovní dílnu v rozsahu 60 min.
  • přednést diskuzní příspěvek v diskuzích u kulatého stolu

Účastníky konference přivítá prof. Milan Hejný a s přednáškou vystoupí jeho hosté.

Přihlášky podávejte zde: https://forms.gle/GkegRddsGfyKM5QKA

Pokud potřebujete Potvrzení o účasti,nezapomeňte v přihlášce kliknout na uvedený odkaz a vyplnit další přihlášku do akreditované akce fakulty.

Konferenční poplatek 300 Kč uhraďte předem na účet: 85236011/0100
Variabilní symbol: 895122

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka (nutné pro identifikaci platby).
Zaplaťte prosím tak, aby byla částka na našem účtu do 23. listopadu 2022.

Sledujte http://hejnehometoda.pedf.cuni.cz/, kde budete průběžně informováni.

Za pořadatele konference se na Vás těší
Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D

Vaše dotazy ohledně programu zasílejte na darina.jirotkova@pedf.cuni.cz
a ohledně organizace a administrativy na sara.maderova@pedf.cuni.cz

Fulbrightova stipendistka na KMDM

V zimním semestru 2022/23 bude na KMDM pobývat dr. Janet Tassell, profesorka na Western Kentucky University v USA (http://people.wku.edu/janet.tassell/). Bude vést jeden z kurzů pro studentky - Classic works of mathematics education (v prezenční variantě) - kurz je povinný pro studenty učitelství matematiky - jednoobor, ale srdečně zveme k zápisu i studenty dvouoboru. Je to jedinečná příležitost zažít kurz s zahraniční pracovnicí, která též pracuje v přípravě budoucích učitelů matematiky.

Kromě výuky je možné s dr. Tassell konzultovat, a to jak pro studenty pregraduálního studia, tak pro studenty doktorského studia.

Dr. Tassell bude při svém pobytu na KMDM realizovat i vlastní výzkum, do kterého se mohou studenti zapojit. Více informací se dozvíte z e-mailu, který studentům zašleme přes SIS.

Dr. Tassell se bude také účastnit návštěv škol při praxích.

Setkání absolventů KMDM 2022

Milé absolventky, milí absolventi, kolegové a přátelé Katedry matematiky a didaktiky matematiky,

srdečně Vás zveme na setkání absolventů, které se uskuteční na PedF UK, v budově M. Rettigové 4, R318, ve čtvrtek 10. 11. 2022 od 16:20.

Setkání proběhne hybridně, a tedy, když nemůžete přijít osobně, tak se budete moct připojit online.

Odkaz na připojení přes ZOOM
Meeting ID: 910 9490 2209, Passcode: absolventi

Svůj zájem (prezenčně i online) potvrďte paní sekretářce zprávou s předmětem „Setkání absolventů" na e-mail katerina.pelantova@pedf.cuni.cz, abychom vám mohli poslat další informace. Sledujte taky naše webové stránky http://kmdm.pedf.cuni.cz/ .

Těšíme se, že se po dlouhém čase konečně osobně setkáme a budeme rádi, když tuto informaci rozšíříte mezi své bývalé spolužačky a spolužáky.

PROGRAM

David Janda a umělecký kolektiv: Jak se nechat přijmout na doktorát z didaktiky matematiky

Kateřina Jůzová: Na co mě fakulta (ne)připravila

Antonín Jančařík: Jak redukovat učivo geometrie

Michal Zamboj: Nehomeomorfní žonglování a nekouzla

Ladislav Kvasz: Impresionistické malířství a Kleinův Erlangenský program

Po oficiálním programu se kolem 19h přesuneme do Vinárny U Sudu, Vodičkova 677/10 (ve spolupráci se Studentskou radou oboru matematika - STROM).

Za organizační výbor

Jana Slezáková a Michal Zamboj

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky ZS 2022-23

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky pro 1. až 3. ročník je v tomto souboru: https://drive.google.com/file/d/1vZn0-YwKRhoq-5Z_bo7xNHUZtJgJrb2B/view?usp=sharing

Úvodní informační setkání s prof. Vondrovou pro rozšiřující studium se bude konat dne 21. 9. v 19:45 online na adrese: https://cuni-cz.zoom.us/j/3270856405

Setkání není povinné, budou uvedeny informace zejména pro 1. ročníky, ale je také možné řešit další dotazy týkající se obsahu studia.

VědaFest 2022

22.6.2022 se uskutečnil 10. ročník VědaFestu na Kulaťáku v Dejvicích. Stánek Pedagogické fakulty UK se jmenoval: Matematické hádanky, šifry a skládačky. Studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ připravily úlohy na třech úrovních (1. st. 3.-6. ročník, 2. st. 7.-9. ročník a 3. stupeň, na místě dokázaly i zjednodušit úlohy pro děti 5-7leté) v 5 tématech: 1. Algebrogramy, 2. Zebry, 3. Kombinatorické úlohy, 5. Diofantovské rovnice, 6. Origami.

Zde odkaz na fotoalbum

Mezinárodní letní škola z didaktiky matematiky

Dne 9.-11. června 2022 naše katedra pořádala Mezinárodní letní školu z didaktiky matematiky spojenou s Česko-slovenskou soutěžní přehlídkou SVOČ 2022 v didaktice matematiky. Akce byla organizována částečně v rámci programu Ceepus s podporou RVS, JČMF, UK a PedF UK. Ve čtvrtek na hosty čekal bohatý program plný přednášek zaměřených jak na mezipředmětové vztahy, tak na rozvoj učitelských kompetencí. Vyslechnout jsme tak mimo jiné mohli například přednášku o pokrocích ve světě AI, předpovědi počasí, finanční gramotnosti nebo typografii a grafice. Všem vystupujícím moc děkujeme za podnětná a velmi zajímavá vystoupení a účastníkům za příjemně strávený čas!

V pátek a sobotu událost pokračovala formou česko-slovenské soutěžní přehlídky diplomových, bakalářských a seminárních prací. Výsledkům soutěže bude věnován samostatný příspěvek.

Nominace na Cenu Milady Paulové

Prof. Novotná a prof. Vondrová byly nominovány na Cenu Milady Paulové za rok 2021. Cenu získala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z MFF UK.

Obě nominantky poskytly organizátorům Ceny rozhovory: prof. Novotná, prof. Vondrová.

Studie o výsledcích v TIMSS

Vyšla zpráva "Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání", která obsahuje výsledky výzkumu srovnávajícího výsledky žáků 4. ročníku učených pomocí Hejného metody a žáků učených jinými metodami.

Mezinárodní den matematiky

14.3. oslavila Pedagogická fakulta díky naší katedře Mezinárodní den matematiky.
U čtyř stanovišť se zapojili kolemjdoucí jak z řad studentů, tak zaměstnanci fakulty. Kromě zážitků si mohli odnést časopisy nebo sborníky, které jsou spojeny s řešením úloh.

Odkaz na fotogalerii

Setkání absolventů KMDM 2021

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení