Pracovníci

Vedení katedry

Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. – Vedoucí katedry
Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. – Zástupce vedoucí
Mgr. David Janda, Ph.D.– Tajemník katedry
Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. – Pracovnice pověřená záležitostmi oddělení 1. stupně
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. – Pracovník pověřený záležitostmi oddělení 2. a 3. stupně
Kateřina Pelantová – sekretářka

Oddělení 1. stupně

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (garantka CŽV)
PhDr. Michaela Kaslová
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.

Externisté

Mgr. Štěpán Ročák
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.

Oddělení 2. a 3. stupně

Judr. Mgr. Filip Beran
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Mgr. David Janda, Ph.D.
Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (osoba zodpovědná pro záležitosti studentů se speciálními potřebami)
RNDr. František Mošna, Ph.D.
Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

Externisté

Mgr. Gabriela Novotná, Ph.D.
PhDr. Hana Moraová, Ph.D.
Mgr. Karel Zavřel

doktorandi KMDM

Zahraniční hosté (dlouhodobý pobyt)

dr. Esperanza López Centella,University of Granada, Spain (2023)

dr. Guilherme S. Marcom, Physics Institute "Gleb Wataghin" (IFGW/UNICAMP), Brazílie (2023) (postdoc)

dr. Janet Tassell, Western Kentucky University, USA (2022), (Fulbright Grantee at the Faculty of Education, Charles University)

dr. Samet Okumus, Recep Tayyip Erdogan University, Turkey (2021-2022) (postdoc)

doc. RNDr. Katerína Bachratá, Ph.D., Žilinská univerzita, SK (2020)

dr. Esperanza López Centella, University of Granada, Spain (2019)

dr. Gulay Bozkurt, Eskisehir Osmangazi University, Turkey (2018-2019)(postdoc)

Ass. prof. Ioannis Papadopoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (2019)

prof. Paola Vighi, Università di Parma, Italy (2018-2019)

Prof. Tim Rowland, University of Cambridge, UK, and Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norway (2017-2018)

Prof. Shlomo Vinner, Ben-Gurion University of the Negev, Israel (2017)

Michèle Artigue, Emeritus Professor at the University Paris Diderot, France (2016)

prof. Abraham Arcavi, Weizmann Institute of Science (WIS), Israel (2016)

prof. Konrad Krainer, University of Klagenfurt, Austria (2015)

prof. Adrian Simpson, University of Durham, United Kingdom (2015)

prof. Pierre Clanché, Université Bordeaux Segalen, Francie (2012, 2013)

prof. Carlo Marchini, University of Parma, Itálie (2011)

doc. RNDr. Matuš Harminc,CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita PJŠ Košice, Slovensko (2009, 2010)

Prof. Dr. Dr.h.c. Rudolf Fritsch, Mathematisches Institut Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo (2006)

Dr. Ewa Swoboda, Marta Pytlak, Universita Rzeszów, Institut matematiky, Polsko (2007)

Prof. Shlomo Vinner, Ben-Gurion University of the Negev, Israel (2007)

Dr. Adrian Simpson, University of Warwick, Velká Británie (2003)

Prof. Graham H. Littler, University of Derby, Velká Británie (1999, 2002)

Prof. Walter Szetela, University of British Columbia, Kanada (1996)

Prof. Jozef Brody, Concordia University, Kanada (1996)

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení