Jarmila Novotná

Základní informace

Pozice: oddělení 2. a 3. stupně, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami (WhoIs)
E-mail: jarmila.novotna@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 252
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Content and Language Integrated Learning CLIL,Integrovaná výuka matematiky a cizího jazyka
  • Úvod do didaktiky matematiky, Obecné otázky didaktiky matematiky,Výukový experiment, Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu
  • Pre-algebra,Polynomická algebra,Symetrie v algebře,Lineární algebra,Číselné a algebraické struktury

Vědecká činnost

ResearcherID: B-6545-2012
Scopus Author ID:24611696900
ORCID ID: 0000-0002-5306-2315
Profil na ResearchGate

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK(včetně ediční činnosti)

Knihy a učebnice

VONDROVÁ, Naďa - HAVLÍČKOVÁ, Radka - HIRSCHOVÁ, Milada ...et al. Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019, 420 s. ISBN 978-80-246-4516-2.

NOVOTNÁ, Jarmila. Chyby, překážky a výuka matematiky. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2014, 51 s. ISBN 978-80-7290-745-8.

NOVOTNÁ, Jarmila - HOFMANNOVÁ, Marie. The onset of CLIL in the Czech Republic. Selected texts from 2000-2008. 1 vyd. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011, 63 s. ISBN 978-3-8443-9784-0.

NOVOTNÁ, Jarmila. Study of solving word problems in teaching of mathematics : From atomic analysis to the analysis of situations. 1 vyd. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2010, 137 s. ISBN 978-3-8433-8631-9.

NOVOTNÁ, Jarmila - TRCH, Milan. Algebra a teoretická aritmetika. Sbírka příkladů. 3. část - Základy algebry. 2 vyd. Praha: UK-PedF, 2004, 136 s. s. ISBN 80-7290-190-7.

ROGERS, Leo - NOVOTNÁ, Jarmila. Theory, Principles and Research. Effective Learning and Teaching of Mathematics from Primary to Secondary School. 1 vyd. Bologna: Pitagora Editrice, 2003, 198 s. s. ISBN 88-371-1393-5.

NOVOTNÁ, Jarmila - TRCH, Milan. Algebra a teoretická aritmetika. Sbírka příkladů. 2. část - Polynomická algebra. 2 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2000, 150 s. s. ISBN 80-7290-007-2.

NOVOTNÁ, Jarmila. Analýza řešení slovních úloh. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000, 126 s. s. Kapitoly z didaktiky matematiky. ISBN 80-7290-011-0.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie - SÝKORA, Václav. Pracovní sešit k učebnici Matematika s Betkou 4 pro 9. ročník základní školy. 1 vyd. Praha: Scientia, 2000, 92 s. s. Matematika s Betkou. ISBN 80-7183-174-3.

NOVOTNÁ, Jarmila. Sbírka úloh z matematiky (nejen) pro přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 2 vyd. Praha: Scientia, 2000, 356 s. s. ISBN 80-7183-195-6.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie - SÝKORA, Václav. Matematika s Betkou 3 pro 8. ročník základní školy. 1 vyd. Praha: Scientia, 1998, 205 s. s. ISBN 80-7183-148-4.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie - SÝKORA, Václav. Pracovní sešit k učebnici Matematika s Betkou 3 pro 8. ročník základní školy. 1 vyd. Praha: Scientia, 1998, 100 s. s. ISBN 80-7183-135-2.

KUBÍNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. Projekty ve vyučování matematice na základní škole. 1 vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998, 44 s. s. ISBN 80-7020-033-2.

SÝKORA, Václav - AUSBERGEROVÁ, Marie - HANUŠOVÁ, Jana ...et al. Sbírka úloh z matematiky k přijímacím zkouškám na gymnázia osmiletá, šestiletá, čtyřletá. 1 vyd. Praha: SPN, 1998, 144 s. s. ISBN 80-85937-98-0.

BUŠEK, Ivan - KUBÍNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ. 2 vyd. Praha: Prometheus, 1998, 192 s. s. ISBN 80-7196-115-9.

NOVOTNÁ, Jarmila - BÍLÁ, Alice - FRITZOVÁ, Helena. Dohoní gepard klokana? Sbírka úloh. 1 vyd. Praha: Prometheus, 1997, 48 s. s. ISBN 80-7196-081-0.

KUBÍNOVÁ, Marie - SINKOVÁ, Marta - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Kniha pro učitele k učebnici Matematika s Betkou 1 pro 6. ročník základní školy. 1 vyd. Praha: Scientia, 1997, 193 s. s. ISBN 80-7183-086-0.

FOLTINOVÁ, Klára - NOVOTNÁ, Jarmila. Matematické hry a soutěže na 2. stupni ZŠ. 1 vyd. Praha: Pedagogické centrum, 1997, 46 s. s.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie - SÝKORA, Václav. Matematika s Betkou 2 pro 7. ročník základní školy. 1 vyd. Praha: Scientia, 1997, 187 s. s. ISBN 80-7183-037-2.

NOVOTNÁ, Jarmila - BAREŠOVÁ, Monika - BÍLÁ, Alice. Sbírka úloh z matematiky (nejen) pro přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Scientia, 1997, 355 s. s. ISBN 80-7183-089-5.

KOŠTÍŘOVÁ, Renata - NOVOTNÁ, Jarmila. Sirkové hlavolamy. Plzeň: Pedagogické centrum, 1997, 36 s. s.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie. In:Dynamic Atoms in the Solving Process of Word Problem. Praha: KMDM PedF UK, 1996, 14 s. s.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie - SÝKORA, Václav ...et al. Matematika s Betkou 1 pro 6. ročník základní školy. 1 vyd. Praha: Scientia, 1996, 188 s. s. ISBN 80-7183-015-1.

NOVOTNÁ, Jarmila - TRCH, Milan. Algebra a teoretická aritmetika. Sbírka příkladů. l. část. 2 vyd. Praha: Karolinum, 1995, 166 s. s. ISBN 80-7184-022-X.

BUŠEK, Ivan - KUBÍNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. Matematika pro 9.ročník - Sbírka úloh z matematiky. 1 vyd. Praha: Prometheus, 1995, 191 s. s. ISBN 80-7196-132-9.

BUŠEK, Ivan - KUBÍNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. Matematika 9. 2. díl. 1 vyd. Praha: Prometheus, 1995, 168 s. s. ISBN 80-85849-74-7.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie - SÝKORA, Václav. Pracovní sešit k učebnici Matematika 5. 1 vyd. Praha: Scientia, 1995, 91 s. s. ISBN 80-7183-029-1.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie - SÝKORA, Václav. Pracovní sešit k učebnici Matematika 6. 1 vyd. Praha: Scientia, 1995, 98 s. s. ISBN 80-7183-033-X.

Kapitoly v knihách

NOVOTNÁ, Jarmila - TICHÁ, Marie - VONDROVÁ, Naďa ...et al. Czech and Slovak research in didactics of mathematics: Tradition and a Glance at Present State. In: BLUM, Werner - ARTIGUE, Michele - MARIOTTI, Maria Alessandra - STRÄSSER, Rudolf - VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, Marja. European traditions in didactics of mathematics. 1 vyd. Cham: Springer Open, 2019, s. 187-212. ICME-13 Monographs. ISBN 978-3-030-05513-4. ISSN 2520-8322. DOI 10.1007/978-3-030-05514-1_7.

NOVOTNÁ, Jarmila. Learning to Teach in the Czech Republic: Reviewing Policy and Research Trends. In: TATTO, Maria Teresa - MENTER, Ian. Knowledge, Policy and Practice in Teacher Education. 1 vyd. Londýn: Bloomsbury Academic, 2019, s. 39-59. 1. ISBN 978-1-350-06868-1.

JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Od aritmetiky k algebře na 2. stupni ZŠ. In: Vzdělávací modul Matematická gramotnost – Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 97-104. ISBN 978-80-7603-059-6.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Rozvíjení schopností v matematice 1. stupně ZŠ. In: Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita KArlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 81-97. ISBN 978-80-7603-059-6.

NOVOTNÁ, Jarmila - NOVÁKOVÁ, Hana ...et al. Řešení (slovních) úloh ve vyučování matematice. In: Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 105-118. ISBN 978-80-7603-059-6.

BROUSSEAU, Guy - SARRAZY, Bernard - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Didactic Contract in Mathematics Education. In: LERMAN, Stephen. Encyclopedia of Mathematics Education. 2 vyd. Cham: Springer Netherlands, 2018, s. 1-7. ISBN 978-3-319-77487-9. DOI 10.1007/978-3-319-77487-9_46-2.

NOVOTNÁ, Jarmila - KAUR, Berinderjeet - GERVASONI, Ann ...et al. How to teach and assess whole number arithmetic: Some international perspectives. In: BARTOLINI BUSSI, Mariolina G - SUN, Xu Hua. Building the Foundation: Whole Numbers in the Primary Grades. 1 vyd. Cham: Springer Open, ICMI, 2018, s. 251-286. New ICMI Study Series. ISBN 978-3-319-63554-5. ISSN 1387-6872. DOI 10.1007/978-3-319-63555-2_11.

NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana - TATTO, Maria Teresa ...et al. Mathematics Teacher Education Organization, Curriculum and Outcomes. In: LERMAN, Stephen. Encyclopedia of Mathematics Education. 2 vyd. Cham: Springer Science+Business Media, 2018, s. 1-8. Springer References. ISBN 978-3-319-77487-9. DOI 10.1007/978-3-319-77487-9.

NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana - FAVILLI, Franco ...et al. Ornaments and tessellations - encouraging creativity in mathematics classroom. In: SINGER, Florence Mihaela. Mathematical Creativity and Mathematical Giftedness: Enhancing Creative Capacities in Mathematically Promising Students. 1 vyd. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018, s. 253-284. ICME13-Monographs. ISBN 978-3-319-73155-1. ISSN 2520-8322. DOI 10.1007/978-3-319-73156-8.

NOVOTNÁ, Jarmila - BARTOLINI BUSSI, Mariolina G - BECKMANN, Sybilla ...et al. Professional Development Models for Whole Number Arithmetic in Primary Mathematics Teacher Education: A Cross-Cultural Overview. In: BARTOLINI BUSSI, Mariolina G - SUN, Xu Hua. Building the Foundation: Whole Numbers in the Primary Grades. 1 vyd. Cham: Springer Open, ICMI, 2018, s. 399-435. New ICMI Study Series. ISBN 978-3-319-63554-5. ISSN 1387-6872. DOI 10.1007/978-3-319-63555-2_17.

NOVOTNÁ, Jarmila - EISENMANN, Petr - PŘIBYL, Jiří ...et al. The effects of heuristic strategies on solving of problems in mathematics. In: BLASZCZYK, Piotr - PIERONKIEWICZ, Barbara. Mathematical Transgressions 2015. 1 vyd. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018, s. 179-204. 1. ISBN 978-83-242-3196-6.

VONDROVÁ, Naďa - NOVOTNÁ, Jarmila - TICHÁ, Marie. Didaktika matematiky: historie, současnost a perspektivy s důrazem na empirické výzkumy. In: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 93-122. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila. Finger multiplication. Third piloting. In: FAVILLI, Franco. Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language. 1 vyd. Pisa: Tipografia Editrice Pisana snc, 2015, s. 167-170. ISBN 978-88-8250-176-1.

CLANCHÉ, Pierre - JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Off-Line Communication in Mathematics Using Mobile Devices. In: MELETIOU-MAVROTHERIS, Maria - MAVROU, Katerina - PAPARISTODEMOU, Efi. Integrating Touch-Enabled and Mobile Devices into Contemporary Mathematics Education. 1 vyd. Kypr: IGI Global, 2015, s. 147-176. ISBN 978-1-4666-8714-1. DOI 10.4018/978-1-4666-8714-1.ch007.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila. Ornaments in teaching symmetry. Introduction, Main piloting, Conclusions from the three pilotings.. In: FAVILLI, Franco. Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language. 1 vyd. Pisa: Tipografia Editrice Pisana snc, 2015, s. 55-73. ISBN 978-88-8250-176-1.

BROUSSEAU, Guy - SARRAZY, Bernard - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Didactic Contract in Mathematics Education. In: LERMAN, Stephen. Encyclopedia of Mathematics Education. 1 vyd. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014, s. 153-159. ISBN 978-94-007-4977-1. DOI 10.1007/978-94-007-4978-8.

NOVOTNÁ, Jarmila - SARRAZY, Bernard ...et al. Learning: Creation or Re-creation? From Constructivism to the Theory of Didactical Situations. In: AMBROSE, Don - SRIRAMAN, Bharath - PIERCE, Kathleen M.. A Critique of Creativity and Complexity. Deconstructing Clichés. 1 vyd. Rotterdam: SensePublishers, 2014, s. 19-33. Number 7 of the series: Advances in Creativity and Giftedness. ISBN 978-94-6209-771-1.

NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana - TATTO, Maria Teresa ...et al. Mathematics Teacher Education Organization, Curriculum and Outcomes. In: LERMAN, Stephen. Encyclopedia of Mathematics Education. 1 vyd. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2014, s. 425-431. Springer References. ISBN 978-94-007-4977-1. DOI 10.1007/978-94-007-4978-8.

NOVOTNÁ, Jarmila - HOŠPESOVÁ, Alena ...et al. Traditional versus Investigative Approaches to Teaching Algebra at the Lower Secondary Level: The Case of Equations. In: LEUNG, Frederick K.S. - PARK, Kyungmee - HOLTON, Derek - CLARJKE, David. Algebra teaching around the world. 1 vyd. Rotterdam: SensePublishers, 2014, s. 59-79. LPS 5. ISBN 978-94-6209-705-6.

NOVOTNÁ, Jarmila - MARGOLINAS, Claire - SARRAZY, Bernard ...et al. Developing Mathematics Educators. In: CLEMENTS, M.A. (Ken) - BISHOP, Alan J. - KEITEL, Christine - KILPATRICK, Jeremy - LEUNG, Frederick K.S.. Third International Handbook of Mathematics Education. 1 vyd. New York Heidelberg Dordrecht London: Springer, 2013, s. 431-457. 3. ISBN 978-1-4614-4683-5. DOI 10.1007/978-1-4614-4684-2.

NOVOTNÁ, Jarmila - HOŠPESOVÁ, Alena ...et al. Students and their Teacher in a Didactical Situation: A Case Study. In: KAUR, Berinderjeet - ANTHONY, Glenda - OHTANI, Minoru - CLARKE, David. Student Voice in Mathematics Classrooms around the World. 1 vyd. Rotterdam / Boston / Taipei: Sense Publishers, 2013, s. 133-142. LPS 4. ISBN 978-94-6209-348-5.

NOVOTNÁ, Jarmila - SARRAZY, Bernard ...et al. Didactical variability in teacher education.. In: ZASLAVSKY, Orit - SULLIVAN, Peter. Constructing Knowledge for Teaching Secondary Mathematics Tasks to enhance prospective and practicing teacher learning. 1 vyd. Berlin – London – New York: Springer Science + Business Media, 2011, s. 103-116. Mathematics Teacher Education. ISBN 978-0-387-09811-1.

NOVOTNÁ, Jarmila - HOŠPESOVÁ, Alena ...et al. Linking in Teaching Linear Equations - Forms and Purposes: The Case of the Czech Republic. In: SHIMIZU, Yoshinori - KAUR, Berinderjeet - HUANG, Rongjin - CLARKE, David. Mathematical Tasks in Classrooms Around the World. 1 vyd. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers, 2010, s. 103-118. The Learner´s perspective study, LPS 3. ISBN 978-94-6091-148-4.

NOVOTNÁ, Jarmila - HOFMANNOVÁ, Marie. Windows on CLIL: Czech Republic. In: Windows on CLIL. Content and Language Integrated Learning in the European Spotlight. 1 vyd. Haag: European Platform for Dutch Education, 2007, s. 39-51. ISBN 978-90-74220-74-3.

BINTEROVÁ, Helena - HOŠPESOVÁ, Alena - NOVOTNÁ, Jarmila. Constitution of classroom environment: Case Study. In: Mathematics Classrooms In Twelve Countries: The Insider’s Perspective. 1 vyd. Rotterdam; Taipei: Sense Publishers, 2006, s. 275-288. The Learner’s Perspective Study. ISBN 90-77874-99-2.

NOVOTNÁ, Jarmila. Country Overviews: Czech Educational System. In: Mathematics Classrooms In Twelve Countries: The Insider’s Perspective. 1 vyd. Rotterdam; Taipei: Sense Publishers, 2006, s. 335-338. The Learner’s Perspective Study. ISBN 90-77874-99-2.

HOFMANNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. Lucky numbers. In: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics. Comparison and Best Practices. 1 vyd. Pisa: Edizioni Plus - Pisa University press, 2006, s. 73-87. Learning Resources and Research. ISBN 978-88-8492-43-0.

HOFMANNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. “Real world” problems, Second piloting. In: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics. Comparison and Best Practices. 1 vyd. Pisa: Edizioni Plus - Pisa University Press, 2006, s. 195-197, 200-204. Learning Resources and Research. ISBN 978-88-8492-43-0.

HOFMANNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. “Real world” problems, Second piloting. In: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics. Comparison and Best Practices. Pisa: Edizioni Plus - Pisa University Press, 2006, s. 195;197. Learning Resources and Research. ISBN 978-88-8492-436-0.

MAKRIDES, Gregory - NOVOTNÁ, Jarmila - HOFMANNOVÁ, Marie ...et al. Volume 1. In: MATH.EU: Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools: Manual. Vol. 1. 1 vyd. Nicosia: MATH.EU Project, 2006, s. 1-110, 165-172. ISBN 9963-634-31-1.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie. Changing Classroom Environment and Culture. In: Theory, Principles and Research. Effective Learning and Teaching of Mathematics from Primary to Secondary School. 1 vyd. Bologna: Pitagora Editrice, 2003, s. 19-33. ISBN 88-371-1393-5.

NOVOTNÁ, Jarmila - LITTLER, Graham. Meaningful Mathematics. In: Theory, Principles and Research. Effective Learning and Teaching of Mathematics from Primary to Secondary School. 1 vyd. Bologna: Pitagora Editrice, 2003, s. 3-18. ISBN 88-371-1393-5.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie. Some Experiences with Egyptian Fractions. In: Classroom Contexts. Effective Learning and Teaching of Mathematics from Primary to Secondary School. 1 vyd. Bologna: Pitagora Editrice, 2003, s. 173-181. ISBN 88-371-1396-X.

NOVOTNÁ, Jarmila - ROGERS, Leo. Word Problems: A Framework for Understanding, Analysis and Teaching. In: Classroom Contexts. Effective Learning and Teaching of Mathematics from Primary to Secondary School. 1 vyd. Bologna: Pitagora Editrice, 2003, s. 79-96. ISBN 88-371-1396-X.

NOVOTNÁ, Jarmila - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Modul 3. Praktische Unterrichtsaspekte in FAUA. In: LANGÉ, Gisela. Ein TIE-CLIL Aus-/Fortbildungskurs. 1 vyd. Milano: M.I.U.R, 2002, s. 103-134. ISBN 88-900649-4-3.

QUARTAPELLE, Francesca - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Modul 4. Sprachbewusstsein im Zweisprachigen Unterricht. In: LANGÉ, Gisella. Ein TIE-CLIL Aus-/Fortbildungskurs. 1 vyd. Milano: M.I.U.R., 2002, s. 135-168. ISBN 88-900649-4-3.

NOVOTNÁ, Jarmila - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Module 3. Aspects pratiques de l´enseignement EMILE. In: LANGÉ, Gisela. Developpment de Competences Professionelles TIE-CLIL. 1 vyd. Milano: M.I.U.R, 2002, s. 103-134. ISBN 88-900649-2-7.

NOVOTNÁ, Jarmila - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Module 3. Practical Aspects of Teaching in CLIL. In: LANGÉ, Gisela. TIE-CLIL Professional Development Course. CD-ROM in 5 Languages. 1 vyd. Milano: M.I.U.R, 2002, s. 103-134. ISBN 88-900649-6-X.

NOVOTNÁ, Jarmila - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Module 3. Practical Aspects of Teaching in CLIL. In: LANGÉ, Gisela. TIE-CLIL Professional Development Course. 1 vyd. Milano: M.I.U.R, 2002, s. 103-134. ISBN 88-900649-1-9.

QUARTAPELLE, Francesca - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Module 4. Concencia lingüística en la ensenanza bilingüe. In: LANGÉ, Gisella. Curso de Especializacion en AICLE/TIE-CLIL. 1 vyd. Milano: M.I.U.R., 2002, s. 135-168. ISBN 88-900649-5-1.

QUARTAPELLE, Francesca - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Module 4. Construction d´une connaissance de la langue destinée a l´enseignement bilingue. In: LANGÉ, Gisella. Developpement de Competences Professionelles TIE-CLIL. 1 vyd. Milano: M.I.U.R., 2002, s. 135-168. ISBN 88-900649-2-7.

QUARTAPELLE, Francesca - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Module 4. Language Awareness in Bilingual Teaching. In: LANGÉ, Gisella. TIE-CLIL Professional Development Course. 1 vyd. Milano: M.I.U.R., 2002, s. 135-168. ISBN 88-900649-1-9.

QUARTAPELLE, Francesca - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Module 4. Language Awareness in Bilingual Teaching. In: LANGÉ, Gisella. TIE-CLIL Professional Development Course. CD-ROM in 5 Languages. 1 vyd. Milano: M.I.U.R., 2002, s. 135-168. ISBN 88-900649-6-X.

NOVOTNÁ, Jarmila - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Modulo 3. Aspectos prácticos de la ensenanza en un contexto de AICLE. In: LANGÉ, Gisela. Curso de Especializacion en AICLE/TIE-CLIL. 1 vyd. Milano: M.I.U.R, 2002, s. 103-134. ISBN 88-900649-5-1.

NOVOTNÁ, Jarmila - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Modulo 3. Aspetti pratici dell´insegnamento CLIL. In: LANGÉ, Gisela. Corso TIE-CLIL per lo sviluppo professionale. 1 vyd. Milano: M.I.U.R, 2002, s. 103-134. ISBN 88-900649-3-5.

QUARTAPELLE, Francesca - CERIANI, Roberto - GILBERTI, Anna-Maria ...et al. Modulo 4. Consapevolezza della lingua nell´insegnamento bilingue. In: LANGÉ, Gisella. Corso TIE-CLIL per lo sviluppo professionale. 1 vyd. Milano: M.I.U.R., 2002, s. 135-168. ISBN 88-900649-3-5.

Články v odborných časopisech

VONDROVÁ, Naďa - NOVOTNÁ, Jarmila - HAVLÍČKOVÁ, Radka. The influence of situational information on pupils´ achievement in additive word problems with several states and transformations. ZDM - International Journal on Mathematics Education. 2019, 51 (1), 183-197. ISSN 1863-9690. DOI 10.1007/s11858-018-0991-8.

EISENMANN, Petr - PRIBYL, Jiri - NOVOTNÁ, Jarmila. THE STRATEGY THE USE OF FALSE ASSUMPTION AND WORD PROBLEM SOLVING. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2019, 12 (2), 51-65. ISSN 2336-2375. DOI 10.7160/eriesj.2019.120203.

NOVOTNÁ, Jarmila - CHVÁL, Martin. Impact of order of data in word problems on division of a whole into unequal parts. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2018, 11 (4), 85-92. ISSN 1803-1617. DOI 10.7160/eriesj.2018.110403.

EISENMANN, Petr - PŘIBYL, Jiří - NOVOTNÁ, Jarmila...et al. Volba řešitelských strategií v závislosti na věku. Scientia in educatione. 2017, 8 (2), 21-38. ISSN 1804-7106.

EISENAMNN, Petr - NOVOTNÁ, Jarmila - PŘIBYL, Jiří...et al. The development of a culture of problem solving with secondary students through heuristic strategies. Mathematics Education Research Journal. 2015, 27 (4), 535-562. ISSN 1033-2170. DOI 10.1007/s13394-015-0150-2.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila - FAVILLI, Franco. Výuka matematiky v kulturně heterogenních třídách: Co učitelé opravdu potřebují?. e-Pedagogium [on-line]. 2015, 2015 (1), 34-44. ISSN 1213-7499.

SARRAZY, Bernard - NOVOTNÁ, Jarmila. Didactical contract and responsiveness to didactical contract: a theoretical framework for enquiry into students’ creativity in mathematics. ZDM - International Journal on Mathematics Education. 2013, 45 (2), 281-293. ISSN 1863-9690. DOI 10.1007/s11858-013-0496-4.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Koncept dobrých otázek. Poradce ředitele školy. 2012, 1012 (Listopad), 36-41. ISSN 1805-5087.

NOVOTNÁ, Jarmila - HOŠPESOVÁ, Alena. The Learner´s Perspective Study. Orbis scholae. 2012, 6 (2), 136-141. ISSN 1802-4637.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila. Potential of CAS for development of mathematical thinking. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, 4(2011) (1), 395-404. ISSN 1337-6365.

TATTO, Maria Teresa - LERMAN, Stephen - NOVOTNÁ, Jarmila. The organization of the mathematics preparation and development of teachers: A report from the ICMI Study 15. Journal of Mathematics Teacher Education. 2010, 13 (4), 313-324. ISSN 1386-4416.

NOVOTNÁ, Jarmila - PITTA-PANTAZI, Demetra. Introducing SEMT and SI. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education. 2009, 8 (1), 1-5. ISSN 1450-1104.

NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Cultural and linguistic problems of the use of authentic textbooks when teaching mathematics in a foreign language. ZDM: Zentralblatt für Didaktik der Mathematik. 2005, 37 (2), 109-115.

ADLER, Jill - BALL, Deborah - KRAINER, Konrad...et al. Reflections on an emerging field: Researching Mathematics Teacher Education. Educational Studies in Mathematics. 2005, 60 (3), 359-381. ISSN 0013-1954.

HADJ MOUSSOVÁ, Zuzana - HOFMANNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. Zábrany v učení. Pedagogika. 2004, 54 (1), 34-47. ISSN 0031-3815.

NESHER, Pearla - HERSHKOVITZ, Sara - NOVOTNÁ, Jarmila. Situation model, text base and what else? Factors affecting problem solving. Educational Studies in Mathematics. 2003, 52 (2), 151-176. ISSN 0013-1954.

NOVOTNÁ, Jarmila. SVOČ 2002 - návrat užitečné akce. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2003, 48 (2), 172-174. ISSN 0032-2423.

HOFMANNOVÁ, Marie - NOVOTNÁ, Jarmila. CLIL - Nový směr ve výuce. Cizí jazyky. 2002, 46 (1), 5-6. ISSN 1210-0811.

NOVOTNÁ, Jarmila. Návrat SVOČ v didaktice matematiky. Matematika, fyzika, informatika. 2002, 12 (3), 180-181. ISSN 1210-1761.

NOVOTNÁ, Jarmila. Recenze knihy Verschaffel, L. - Greer, B. - de Corte, E.: Making Sense of Word Problems. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik. 2001, 33 (1), 27-29.

NOVOTNÁ, Jarmila. General and Mathematics Education in the Czech Republic. Lärarutbildning och forskning i Umeĺ (Teacher education and Research in Umeĺ). 2000, 1999 (4), 39-47.

NOVOTNÁ, Jarmila. Pictorial representation as a means of grasping word problem structures. Psychology of mathematical education. 1999, (12),

NOVOTNÁ, Jarmila. Učitel v roli žáka - součást profesní přípravy učitele. Pedagogická orientace. 1999, (3), 28-32. ISSN 1211-4669.

DEMLOVÁ, Marie. Jedno z použití počítače při řešení matematických úloh. Matematika - fyzika - informatika. 1998, (s. 363-368), ISSN 1210-1761.

NOVOTNÁ, Jarmila - KUBÍNOVÁ, Marie - SÝKORA, Václav. Matematika s Betkou aneb náš pohled na vyučování matematice. Matematika, fyzika, informatika. 1997, 6 (7), 360-365. ISSN 1210-1761.

NOVOTNÁ, Jarmila. Úlohy ze zahraničí. Učitel matematiky. 1996, 4 (3 (19)), 91-92.

Příspěvky ve sbornících

NOVOTNÁ, Jarmila. Bridging two worlds - Cooperation between academics and teacher-researchers. In: MILINKOVIĆ, Jasmina - KADELBURG, Zoran. Scientific Conference "Research in Mathematics Education" Proceedings. 1 vyd. Bělehrad: Mathematical Society of Serbia, 2019, s. 5-15. 1. ISBN 978-86-6447-017-9.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Czech professional lexicon of mathematics teachers at the primary level: What is specific for it?. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. SEMT ’19 Proceedings - Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2019, s. 477-479. ISBN 978-80-7603-069-5.

NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Motivační kontexty slovních úloh. In: VONDROVÁ, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2019. Sborník příspěvků. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 97-103. 1. ISBN 978-80-7603-110-4.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Posing good question - why are good questions posed not always good?. In: FEJFAR, Jiří - FEJFAROVÁ, Marina - FLÉGL, Martin - HUSÁK, Jakub - KREJČÍ, Igor. PROCEEDINGS OF THE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2019 (ERIE). 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2019, s. 105-112. ISBN 978-80-213-2878-5. ISSN 2336-744X.

MESITI, Carmel - NOVOTNÁ, Jarmila - CLARKE, David ...et al. Speaking about the mathematics classroom: A comparison of the professional lexicons of teachers in Australia and the Czech Republic. In: GRAVEN, Mellony - VENKAT, Hamsa - ESSIEN, Anthony - VALE, Pamela. Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 1 vyd. Pretoria: PME, 2019, s. 89-96. Vol. 3. ISBN 978-0-639-82154-2.

MESITI, Carmel - NOVOTNÁ, Jarmila - CLARKE, David ...et al. The professional lexicons of mathematics teachers in the Czech Republic and Australia: How do they compare?. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. SEMT ’19 Proceedings - Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2019, s. 475-477. ISBN 978-80-7603-069-5.

BÍMOVÁ, Daniela - BLAŽKOVÁ, Růžena - BŘEHOVSKÝ, Jiří ...et al. Vzdělávací modul Matematická gramotnost s metodikou. In: Vzdělávací modul Matematická gramotnost s metodikou. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedaogická fakulta, 2019, s. 1-31. ISBN 978-80-7603-057-2.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila. Divadlo v matematice. In: VONDROVÁ, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2018. Sborník příspěvků. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, s. 84-90. ISBN 978-80-7603-012-1.

NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Impact of order of data in word problems on division of a whole into unequal parts. In: FEJFAR, Jiří - FEJFAROVÁ, Martina - FLÉGL, Martin - HOUŠKA, Milan - HUSÁK, Jakub - KREJČÍ, Igor - URBANCOVÁ, Hana. PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2018 (ERIE). 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2018, s. 257-264. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X.

NOVÁKOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila. Jak na to? Různé způsoby řešení slovních úloh. In: VONDROVÁ, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2018. Sborník příspěvků. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, s. 98-105. ISBN 978-80-7603-012-1

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Mathematics lessons in culturally and linguistically heterogeneous classrooms. In: FEJFAR, Jiří - FEJFAROVÁ, Martina - FLÉGL, Martin - HOUŠKA, Milan - HUSÁK, Jakub - KREJČÍ, Igor - URBANCOVÁ, Hana. Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 (ERIE). 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2018, s. 221-228. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X.

NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Principles of Efficient use of ICT in Mathematics Education. In: KLIMIS, Ntalianis - ANTONINOS, Andreatos - CLEO, Sgouropoulos. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2018, s. 431-437. ISBN 978-1-912764-07-5. ISSN 2048-8637.

ARTIGUE, Michele - NOVOTNÁ, Jarmila - GRUGEON-ALLYS, Brigitte ...et al. COMPARING THE PROFESSIONAL LEXICONS OF CZECH AND FRENCH MATHEMATICS TEACHERS. In: 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 1 vyd. Singapore: PME, Singapore, 2017, s. 113-120. Vol. 2. ISBN 978-981-11-3742-6.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. DIFFERENCES IN CLASSROOM PRACTICES IN ORDINARY AND A CLIL MATHEMATICS LESSON. In: SZARKOVÁ, Dagmar - LETAVAJ, Peter - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela - PRAŠÍLOVÁ, Monika. 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Vydavatelstvo Spektrum STU, 2017, s. 1093-1100. ISBN 978-80-227-4650-2.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Higher order thinking skills in CLIL lesson plans of pre-service teachers. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Proceedings of International Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ‘17. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 336-345. ISBN 978-80-7290-955-1.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Home schooling and computer-based collaborative activities. In: MESQUITA, Anabela - PERES, Paula. Proceedings of the 16th Europen Conference on e-Learning ECEL 2017. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s. 205-210. ISBN 978-1-911218-59-3. ISSN 2049-100X.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. HOW DO PRE-SERVICE TEACHERS OF MATHEMATICS PLAN THEIR CLIL MATHEMATICS LESSONS?. In: HOUŠKA, Milan - KREJČÍ, Igor - FLÉGL, Martin - FEJFAROVÁ, Martina - URBANCOVÁ, Hana - HUSÁK, Jakub. Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2017, s. 262-269. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

NOVOTNÁ, Jarmila - VONDROVÁ, Naďa ...et al. HOW SOME PARAMETERS OF WORD PROBLEMS INFLUENCE PRIMARY SCHOOL PUPILS´ SUCCESS IN SOLVING THEM. In: KAUR, B. - HO, W.K. - TOH, T.L. - CHOY, B.H.. Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 1 vyd. Singapur: PME, 2017, s. 251-251. Vol. 1. ISBN 978-981-11-3742-6.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila - ŠTURCOVÁ, Alena ...et al. Jak učit matematiku v cizím jazyce - praktické ukázky. In: VONDROVÁ, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Sborník příspěvků. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 125-132. ISBN 978-80-7290-965-0.

NOVOTNÁ, Jarmila - VONDROVÁ, Naďa ...et al. Parameters influencing word problems difficulty. In: SZARKOVÁ, Dagmar - LEVATAJ, Peter - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela - PRAŠÍLOVÁ, Monika. 16th conference on applied mathematics APLIMAT 2017 Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 1136-1145. ISBN 978-80-227-4650-2.

NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Problem solving through heuristic strategies as a way to make all pupils engaged. In: KAUR, B. - HO, W.K. - TOH, T.L. - CHOY, B.H.. Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 1 vyd. Singapur: PME, 2017, s. 29-44. Vol. 1. ISBN 978-981-11-3742-6.

NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Professional competences of teachers in multicultural and multilingual environments. In: KAUR, B. - HO, W.K. - TOH, T.L. - CHOY, B.H.. Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 1 vyd. Singapur: PME, 2017, s. 97-98. Vol. 1. ISBN 978-981-11-3742-6.

NOVOTNÁ, Jarmila - VONDROVÁ, Naďa ...et al. PUPILS´ STRATEGIES FOR MISSING VALUE PROPORTIONAL PROBLEMS. In: HOUŠKA, Milan - KREJČÍ, Igor - FLÉGL, Martin - FEJFAROVÁ, Martina - URBANCOVÁ, Hana - HUSÁK, Jakub. Proceedings of the 14 th International Conference: Efficiency and Responsibility in Education 2017 (ERIE). 1 vyd. PRAGUE 6: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2017, s. 279-286. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

CLARKE, David - MESITI, Carmel - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Speaking in and about the mathematics classroom. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 477-479. ISBN 978-80-7290-955-1.

NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. The impact of culturally non-standard assignments and didactical contract on pupils´ achievement while solving problems. In: STEIN, Martin. A life´s time for mathematics education and problem solving. 1 vyd. Münster: WTM Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, 2017, s. 318-327. Festschriften der Mathematikdidaktik. ISBN 978-3-95987-063-4.

VONDROVÁ, Naďa - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. The influence of context and order of numerical data on the difficulty of word problems for grade 6 pupils. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 440-449. ISBN 978-80-7290-955-1.

CLARKE, David - MESITI, Carmel - CAO, Yiming ...et al. The lexicon project: Examining the consequences for international comparative research of pedagogical naming systems from different cultures. In: DOOLEY, Therese - GUEUDET, Ghislaine. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. 1 vyd. Dublin: DCU Institute of Education and ERME, 2017, s. 1610-1617. ISBN 978-1-873769-73-7.

NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Assignments of mathematical problems as texts. In: CSÍKOS, Csaba - RAUSCH, Attila - SZITÁNYI, Judit. Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 1 vyd. Szegéd: PME, 2016, s. 212-212. Vol. 1. ISSN 0771-100X.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Computers and multimedia in the situation of language and cultural diversity. In: NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. 1 vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, s. 491-499. ISBN 978-1-911218-18-0. ISSN 2048-8637.

NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. HEURISTIC STRATEGIES IN SOLVING OF MATHEMATICAL PROBLEMS AT SCHOOL. In: KREJČÍ, Igor - FLÉGL, Martin - HOUŠKA, Milan. PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 429-439. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

RUSEK, Martin - JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Chemical calculations: A neccessary evil or an important part of chemistry education?. In: BALKO, Ľudovít - SZARKOVÁ, Dagnar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela. APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016, s. 978-986. ISBN 978-80-227-4531-4.

NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Jak vidíme vyučovací hodinu? Jedna vyučovací hodina, různé pohledy. In: VONDROVÁ, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. Sborník příspěvků. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016, s. 119-123. ISBN 978-80-7290-894-3.

CLARKE, David - DÍEZ-PALOMAR, Javier - HANNULA, Markku ...et al. Language mediating learning: The function of language in mediating and shaping the classroom experiences of students, teachers and researchers. In: CSÍKOS, Csaba - RAUSCH, Attila - SZITÁNYI, Judit. Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 1 vyd. Szegéd: PME, 2016, s. 349-374. Vol. 1. ISSN 0771-100X.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Příprava výukové jednotky pro multikulturní třídu. In: BASTL, Bohumír - LÁVIČKA, Miroslav. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2016. 1 vyd. Plzeň: Plzeň: Vydavatelský servis, 2016, s. 91-96. ISBN 978-80-86843-51-3.

NOVOTNÁ, Jarmila. Research in teacher education and innovation at schools: Cooperation, competition or two separate worlds?. In: KRAINER, Konrad - VONDROVÁ, Naďa. PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9). 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016, s. 50-65. ISBN 978-80-7290-844-8.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Scaffolding in e-learning course for gifted children. In: KRAINER, Konrad - VONDROVÁ, Naďa. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016, s. 2354-2360. ISBN 978-80-7290-844-8.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. SITUATIONS SUITABLE FOR TEACHING MATHEMATICS THROUGH CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING). In: BALKO, Ludovít - SZARKOVÁ, Dagmar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela. APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings. 1 vyd. Bratislava, Slovakia: Vydavateľstvo STU, 2016, s. 850-860. ISBN 978-80-227-4531-4.

NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín - RUSEK, Martin ...et al. STEM and project-based education. In: BALKO, Ľudovít - SZARKOVÁ, Dagmar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela. APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016, s. 876-884. ISBN 978-80-227-4531-4.

NOVOTNÁ, Jarmila - EISENMANN, Petr - PŘIBYL, Jiří ...et al. Analogy - a friend or fiend when solving math problems?. In: TAN, Deyao. Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management - International Conference on Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management, ETEEEM 2014. 1 vyd. Leiden: CRC Press/Balkema – Taylor & Francis Group, 2015, s. 103-108. ISBN 978-1-138-02780-0. DOI 10.1201/b18566-26.

NOVOTNÁ, Jarmila - EISENMANN, Petr - PŘIBYL, Jiří ...et al. Assigning Problems Online and its Impact on Pupils´ Choice of Solving Strategy. In: JEFFERIES, Amanda - CUBRIC, Marija. Proceedings of the 14th European Conference on e-Learning ECEL 2015. 1 vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s. 441-450. ISBN 978-1-910810-71-2. ISSN 2048-8645.

NOVOTNÁ, Jarmila - KAUR, Berinderjeet ...et al. How to teach and assess whole number arithmetic. In: SUN, Xuhua - KAUR, Berinderjeet - NOVOTNÁ, Jarmila. ICMI Study 23 Conference Proceedings. 1 vyd. Makao, Čína: University of Macau, 2015, s. 387-391. ISBN 978-99965-1-066-3.

NOVOTNÁ, Jarmila - EISENMANN, Petr ...et al. Impact of changes in teaching strategies on how teachers work with a textbook. In: JONES, Keith - BOKHOVE, Christian - HOWSON, Geoffrey - FAN, Lianghuo. International Conference on Mathematics Textbook Research and Development 2014 (ICMT-2014) Proceedings. 1 vyd. Southampton: University of Southampton, 2015, s. 357-363. ISBN 978-0-85432-984-7.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila - FAVILLI, Franco ...et al. INCLUDING MULTICULTURAL ELEMENTS IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS AT ELEMENTARY LEVEL. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. DEVELOPING MATHEMATICAL LANGUAGE AND REASONING. Praha: PedF UK, Praha, 2015, s. 372-374. ISBN 978-80-7290-833-2.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila. Mathematics and Theatre Activities. In: VELICHOVÁ, Daniela. Proceeding of 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. Bratislava: Publishing House of STU, 2015, s. 422-430. ISBN 978-80-227-4314-3.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila. Non-standard cultural assignments of word problems: 6th graders´ preferences and performance. In: TAN, Deyao. Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management - International Conference on Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management, ETEEEM 2014. 1 vyd. Leiden: CRC Press/Balkema – Taylor & Francis Group, 2015, s. 693-698. ISBN 978-1-138-02780-0. DOI 10.1201/b18566-161.

BŘEHOVSKÝ, Jiří - EISENMANN, Petr - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Solving problems using experimental strategies. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. DEVELOPING MATHEMATICAL LANGUAGE AND REASONING. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 72-81. ISBN 978-80-7290-833-2.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. TEACHING MATHS IN ENGLISH AT PRIMARY SCHOOL LEVEL UTOPIA, NIGHTMARE OR REALITY. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. DEVELOPING MATHEMATICAL LANGUAGE AND REASONING. 1 vyd. Praha: PedF UK, Praha, 2015, s. 249-257. ISBN 978-80-7290-833-2.

EISENMANN, Petr - NOVOTNÁ, Jarmila - PŘIBYL, Jiří ...et al. The heuristic strategy Introduction of an auxiliary element. In: SZARKOVÁ, Dagmar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela - BALKO, Ĺudovít. APLIMAT 2015 - 14th Conference on Applied Mathematics, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering,Faculty of Mechanical Engineering, 2015, s. 232-245. ISBN 978-80-227-4314-3.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Use of Electronic Resources in Content and Language Integrated Learning (CLIL): Pre-Service Teachers´ Perspective. In: JEFFERIES, Amanda - CUBRIC, Maria. PROCEEDINGS OF THE 14TH EUROPEAN CONFERENCE ON R-LEARNING (ECEL 2015). 1 vyd. Hatfield: University of Hertfordshire, 2015, s. 410-416. ISBN 978-1-910810-72-9. ISSN 2048-8637.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení