Publikace pro učitele ke stažení

  • Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky (PedF UK, 2004)
  • Moduly ESF zaměřené na různá témata (ke stažení zde): Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka (Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Kratochvílová); Žákovské projekty – jedna z možností, jak rozvíjet žákovské kompetence Marie Kubínová, Miroslav Hricz); Konstruktivistické přístupy k vyučování a praxe (Naďa Stehlíková, Jana Cachová); Geometrické modelování jako příležitost k aktivnímu učení (Václav Sýkora, Jiří Přibyl, Filip Roubíček); Příprava a analýza didaktických situací (Jarmila Novotná, Hana Hrabáková, Magdalena Krátká, Alena Pelantová); Hry ve vyučování matematice jako významná strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků (Alena Vávrová, Jarmila Novotná, Marta Volfová, Antonín Jančařík); Využití Excelu k řešení prakticky orientovaných matematických úloh (Antonín Jančařík, Petr Dvořák, Alena Hošpesová); ŠVP jako příležitost k zlepšení práce s talentovanými žáky v matematice (Jaroslav, Zhouf, Jaroslav Švrček)
  • Náměty na podnětné vyučování v matematice (Milan Hejný, Darina Jirotková, Marie Kubínová, Naďa Stehlíková a kol.). Praha: PedF UK, 2007. [Kapitoly Pravidelné mnohoúhelníky, 3D geometrie - tělesa, Porozumění číslům u nejmladších dětí, Pravidelnosti vedoucí k algebře, Závislosti a funkce]
  • Kritická místa matematiky základní školy: Metodický materiál pro učitele (Naďa Vondrová, Radka Havlíčková, Miroslav Rendl, Jana Žalská). Praha: PedF UK, 2015 [Obsahuje kapitoly Konstrukční úlohy, Míra v geometrii, Slovní úlohy, Zlomky u žáků 2. stupně, Algebraizace a práce s algebraickými výrazy]
  • Přímá a nepřímá úměrnost (Eva Holá, Martin Novák, Petra Prokopová Machalová, Naďa Vondrová) [Návrh a ověření série hodin na téma úměrnosti]
  • Slovní úlohy ve výuce matematiky a českého jazyka: Metodický materiál pro učitele (Naďa Vondrová, Martina Šmejkalová, Jarmila Novotná, Radka Havlíčková, Anna Páchová, Irena Smetáčková, Alena Sigmundová, Milada Hirschová, Martin Chvál). Praha: PedF UK, 2020.
  • Příčiny používání povrchových strategií řešení slovních úloh a jak jim předcházet.Učitel matematiky, vol. 28 (2020), issue 2, pp. 66-93
  • Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost (Daniela Bímová, Růžena Blažková, Jiří Břehovský, Irena Budínová, Kamila Hrčková, Antonín Jančařík, Darina Jirotková, Štěpánka Kaňková, Jaroslava Kloboučková, Vlasta Moravcová, Hana Nováková, Jarmila Novotná, Jarmila Robová, Libuše Samková, Naďa Vondrová). Praha: PedF UK, 2019.
  • Pojmotvorný proces v oblasti míry v geometrii (David Janda, Naďa Vondrová, Veronika Tůmová). Praha: PedF UK, 2020.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení