Novinky

Setkání absolventů 9. 12. 2021 - ONLINE

Milé absolventky, milí absolventi, kolegové a přátelé Katedry matematiky a didaktiky matematiky,

srdečně Vás zveme na setkání absolventů, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 12. 2021 od 16:00. V důsledku pandemických opatření proběhne setkání online na Zoomu.

V našem bohatém programu se představí:

 • N. Vondrová: Úvod, nebo o výchově
 • D. Jirotková a J. Slezáková: Matematická příprava budoucích učitelů 1. st.včera, dnes a zítra
 • L. Kvasz: Geometria od impresionizmu ku kubizmu
 • J. Michal: Čáry v matematice
 • Nela Kolmistrová: Výuka v Krkonoších
 • STROM: Minulost / změny / budoucnost
 • M. Kaslová: Matematika v obrazech
 • D. Janda: Mezi školou a univerzitou - postřehy z výuky matematiky

Máte-li zájem se setkání účastnit, napište paní sekretářce do pondělí 6. 12. na katerina.pelantova@pedf.cuni.cz (pokud jste tak doposud neudělali). Přihlášeným účastníkům pak pošleme odkaz a heslo k připojení v úterý 7. 12. .

Věříme, že se připojíte vhojném počtu a takto společně bezkontaktně zavzpomínáme na studentské časy. Budeme rádi, když tuto informaci rozšíříte mezi své bývalé spolužáky.

Za organizační výbor

Jana Slezáková a Michal Zamboj

5. Setkání s Hejného metodou (aktualizováno 10.11.)

AKTUALIZACE

Přátelé, milí účastníci konference Setkání s Hejného metodou,
padlo rozhodnutí, že se konference bude konat ve formátu online na platformě Zoom.

Rámcový program a detailní informace o připojení na aktivity konference Vám budou zaslány e-mailem a budou zveřejněny na webových stránkách
http://hejnehometoda.pedf.cuni.cz

POZVÁNKA NA KONFERENCI 5. SETKÁNÍ S HEJNÉHO METODOU

Katedra Matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze Vás opět po roce srdečně zve na páté pokračování konference Setkání s Hejného metodou.

Konference je určena všem učitelům MŠ a 1. st. ZŠ a učitelům matematiky 2. st. ZŠ, případně i učitelům víceletých gymnázií, kteří buď učí Hejného metodou, nebo se o ní chtějí více dozvědět. Rádi uvítáme i další pedagogické pracovníky či studenty.

Cílem konference je

 • nabízet učitelům prostor pro sdílení dobrých zkušeností s výukou matematiky Hejného metodou ale i problémových situací
 • otevírat odborné diskuze na aktuální témata, např. diagnostika, diferenciace a individulaizace, hodnocení, rozvoj osobnosti žáka, Hejného metoda a RVP ZV apod. Většinu témat otevírají sami účastníci.

Účastníci mohou sami nabídnout

 • prezentaci zajímavých zkušeností, materiálů, pomůcek, videí, žákovských řešení ve VYSTOUPENÍ V SEKCI v rozsahu asi 20-30 min.
 • vést PRACOVNÍ DÍLNU v rozsahu 60-90 min.
 • přednést diskuzní příspěvek v PANELOVÝCH DISKUZÍCH
 • diskutovat aktuální témata u KULATÉHO STOLU

VSTUPNÍ PŘEDNÁŠKU přednese prof. Milan Hejný a doprovodí ho jeho hosté:

Vladimír Burjan z EXAM testing s.r.o., vydavatel a šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA

Jana Višňovská z The University of Queensland, Australie.

V případě, že budou vyhlášena opatření zamezující setkávání se více osob, bude konference převedena do onlinového formátu a informace o tom budou ihned zveřejněny a rozesílány přihlášeným účastníkům.

Konference je akreditována po č.j. MSMT-245/2021-3-15

PŘIHLÁŠKY podávejte přes http://hejnehometoda.pedf.cuni.cz/ do 10. 11. 2021 s příspěvkem a bez příspěvku do 20.11.2021 nebo do vyčerpání kapacity

RÁMCOVÝ PROGRAM bude vyvěšen na přelomu října a listopadu 2021

PODROBNÝ PROGRAM bude upřesněn a vyvěšen po uzávěrce přihlášek s příspěvkem

Vaše dotazy ohledně programu zasílejte na darina.jirotkova@pedf.cuni.cz

Dotazy ohledně organizace a administrativy na michaela.zelkova@pedf.cuni.cz

Za pořadatele konference se na Vás těší

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

50. doktorandská škola

Ve dnech 1. až 3. 10. 2021 se konala jubilejní 50. doktorandská škola KMDM v Brandýse. Její program je zde. Připomeňme si fotografií přátelskou atmosféru, která na škole panovala.

Všechny novinky

Informace

Přednáška dr. Kaslové

Přednáška pod názvem Hry s pravidly - pozitiva a úskalí, od dr. Kaslové na konferenci Dva dni s didaktikou matematiky 2021 v Bratislavě.

Rozhovor s doc. Jirotkovou a prof. Hejným

V Magazínu Univerzity Karlovy vyšel rozhovor s prof. Hejným a doc. Jirotkovou:

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8052-matematika-prozitkem-na-pedf-uk-i-ve-tridach

Pěkně shrnuje principy, na kterém je založena příprava učitelů 1. stupně na KMDM, i shrnuje, co to je Hejného metoda.

Podívejte se na inspirativní pohledy studentů učitelství na téma výuky matematiky u žáků se speciálními potřebami

Problémy dyslektiků při řešení slovních úloh - prezentaci připravily Dorota Flejberková a Veronika Macounová

https://www.youtube.com/watch?v=KKENCHQPFyI

Nadaní žáci ve výuce matematiky - prezentaci připravily Gabriela Kuchaříková a Sára Košťáková

https://www.youtube.com/watch?v=pP2EJekww0M

Rozhovor s prof. Vondrovou

Přečtěte si rozhovor s prof. Naďou Vondrovou v sekci idnes.cz Inspirativní ženy.

Krátká videa v rámci iniciativy Podtrženo

Někteří členové katedry připravili krátká videa týkající se různých aspektů výuky matematiky.

Antonín Jančařík: Testování vzorků krve, Proč učíme matematiku

Naďa Vondrová: Vzorce - dobrý sluha, špatný pán, Jak dosáhnout porozumění v matematice, Slovní úlohy

Michal Zamboj: Konstrukční úlohy, Náhled do čtvrtého rozměru

Všechny informace