Novinky

Geometrie barokního malířství

Přednášku na dalším semináři KMDM dne 11. 3. 2021 prosloví Ladislav Kvasz.

Rádi vás uvítáme na této adrese: https://cuni-cz.zoom.us/j/3270856405 (prosím, přihlašte se při vstupu do virtuální místnosti svým jménem)

Záznamy hlavních přednášek z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2021

Na stránkách věnovaných konferenci Dva dny s didaktikou matematiky nově naleznete záznamy hlavních přednášek z roku 2021, které pronesli Cyril Höschl a Janka Medová.

Termíny seminářů KMDM

V letním semestru proběhnou semináře v těchto termínech (vždy od 16:10 na této adrese https://cuni-cz.zoom.us/j/3270856405): 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. O čem přednášky budou, zjistíte na této adrese: http://kmdm.pedf.cuni.cz/didakticko-matematicky-seminar-18

Srdečně zveme všechny zájemce.

Všechny novinky

Informace

Krátká videa v rámci iniciativy Podtrženo

Někteří členové katedry připravili krátká videa týkající se různých aspektů výuky matematiky.

Antonín Jančařík: Testování vzorků krv, Proč učíme matematiku

Michal Zamboj: Konstrukční úlohy, Náhled do čtvrtého rozměru

Naďa Vondrová: Vzorce - dobrý sluha, špatný pán

Hlávkova cena za rok 2020

Studentka učitelství matematiky pro 2. a 3. stupeň Anežka Smutná získala za svou diplomovou práci Úvod do problematiky proměnné ve výuce učitelů využívajících metody výuky založené na budování schémat Hlávkovu cenu za rok 2020. Gratulujeme!

Cena prof. PhDr. Václava Příhody

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získala v roce 2020 Mgr. Markéta Škutová, roz. Mátlová, doktorandka KMDM. Gratulujeme!

Všechny informace