Novinky

Pozvánka na online přednášku dr. Slavíčkové

V rámci podzimního běhu přednášek Didakticko-matematického semináře KMDM se 17. 12. 2020 konala přednáška TPACK v príprave budúcich učiteľov matematiky, kterou pronesla Mária Slavíčková (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave). Její záznam je zde:

Záznam ze Setkání absolventů KMDM 26. 11. 2020

Pozvánka na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky

Dovolujeme si informovat o konferenci Dva dny s didaktikou matematiky vúnoru 2021 (https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/), která je určena učitelům 1. stupně a učitelům matematiky všech stupňů škol. Bude se konat 11. a 12. 2. 2021.

Studenti učitelství na PedF a MFF mají účast zdarma.

Za programový výbor

Naďa Vondrová

Všechny novinky

Informace

Hlávkova cena za rok 2020

Studentka učitelství matematiky pro 2. a 3. stupeň Anežka Smutná získala za svou diplomovou práci Úvod do problematiky proměnné ve výuce učitelů využívajících metody výuky založené na budování schémat Hlávkovu cenu za rok 2020. Gratulujeme!

Cena prof. PhDr. Václava Příhody

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získala v roce 2020 Mgr. Markéta Škutová, roz. Mátlová, doktorandka KMDM. Gratulujeme!

Studenti KMDM uspěli na česko-slovenské soutěži SVOČ 2019

V červnu se v Kostelci nad Černými lesy konal již 18. ročník soutěže závěrečných prací studentů učitelství v didaktice matematiky. Také letos byli studenti KMDM úspěšní. Z 12 prací, které byly do soutěže vyslány, jich 9 přineslo cenu, z toho 3 byly první. Jejich autorům, studentům, gratulujeme! Seznam vítězných prací najdete v sekci Studentům.

Všechny informace