Novinky

Ocenění Abaku

Abaku (hra rozvíjející početní dovednosti) získalo ocenění „Academics’ Choice 2022 Brain Toy Winner Award for Mind-Building Excellence“, což je prestižní záruka kvality ve vzdělávání, vyhrazená jen pro ty nejlepší hračky a média rozvíjející myšlení. Nezávislý program Academics’ Choice Award je zárukou vynikající kvality a je uznávaný po celém světě zákazníky i vzdělávacími institucemi jako označení pro skutečně efektivní učební pomůcky podporující myšlení a umožňující žákům a studentům plně rozvinout myšlenkové dovednosti vyššího řádu. Více se dočtete zde.

Abaku organizaci i tzv. Abaku ligu škol. Informace o možném zapojení najdete zde.

SVOČ

Gratulujeme studentům učitelství matematiky k umístění na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky.

Didaktická hra Pět krychlí

Doc. Jirotková navrhla aktivitu ve 3D podobnou hře Digit, jejímž cílem je rozvoj prostorové představivosti. Aktivitu se podařilo ve spolupráci s firmou Didactive dotáhnout do podoby deskové hry.

Všechny novinky

Informace

Kurz pro učitele ZŠ: Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ

KMDM nabízí pro učitele 1. stupně ZŠ kurz na téma Formativní hodnocení vmatematice 1. stupně ZŠ vdélce 8 vyučovacích hodin rozdělených do dvou dnů. Nabízíme kurzy jak pro začátečníky, tak pro pokročilé – ve dvou formách: seminář prezenčně a webinář onlinově.

Zde odkaz na bližší informace a přihlášky: https://pages.pedf.cuni.cz/czv/zajmove-kurzy/nabidka-zajmovych-programu/

Fulbrightova stipendistka na KMDM

V zimním semestru 2022/23 bude na KMDM pobývat dr. Janet Tassell, profesorka na Western Kentucky University v USA (http://people.wku.edu/janet.tassell/). Bude vést jeden z kurzů pro studentky - Classic works of mathematics education (v prezenční variantě) - kurz je povinný pro studenty učitelství matematiky - jednoobor, ale srdečně zveme k zápisu i studenty dvouoboru. Je to jedinečná příležitost zažít kurz s zahraniční pracovnicí, která též pracuje v přípravě budoucích učitelů matematiky.

Kromě výuky je možné s dr. Tassell konzultovat, a to jak pro studenty pregraduálního studia, tak pro studenty doktorského studia.

Dr. Tassell bude při svém pobytu na KMDM realizovat i vlastní výzkum, do kterého se mohou studenti zapojit. Více informací se dozvíte z e-mailu, který studentům zašleme přes SIS.

Dr. Tassell se bude také účastnit návštěv škol při praxích.

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky ZS 2022-23

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky pro 1. až 3. ročník je v tomto souboru: https://drive.google.com/file/d/1vZn0-YwKRhoq-5Z_bo7xNHUZtJgJrb2B/view?usp=sharing

Úvodní informační setkání s prof. Vondrovou pro rozšiřující studium se bude konat dne 21. 9. v 19:45 online na adrese: https://cuni-cz.zoom.us/j/3270856405

Setkání není povinné, budou uvedeny informace zejména pro 1. ročníky, ale je také možné řešit další dotazy týkající se obsahu studia.

VědaFest 2022

22.6.2022 se uskutečnil 10. ročník VědaFestu na Kulaťáku v Dejvicích. Stánek Pedagogické fakulty UK se jmenoval: Matematické hádanky, šifry a skládačky. Studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ připravily úlohy na třech úrovních (1. st. 3.-6. ročník, 2. st. 7.-9. ročník a 3. stupeň, na místě dokázaly i zjednodušit úlohy pro děti 5-7leté) v 5 tématech: 1. Algebrogramy, 2. Zebry, 3. Kombinatorické úlohy, 5. Diofantovské rovnice, 6. Origami.

Zde odkaz na fotoalbum

Mezinárodní letní škola z didaktiky matematiky

Dne 9.-11. června 2022 naše katedra pořádala Mezinárodní letní školu z didaktiky matematiky spojenou s Česko-slovenskou soutěžní přehlídkou SVOČ 2022 v didaktice matematiky. Akce byla organizována částečně v rámci programu Ceepus s podporou RVS, JČMF, UK a PedF UK. Ve čtvrtek na hosty čekal bohatý program plný přednášek zaměřených jak na mezipředmětové vztahy, tak na rozvoj učitelských kompetencí. Vyslechnout jsme tak mimo jiné mohli například přednášku o pokrocích ve světě AI, předpovědi počasí, finanční gramotnosti nebo typografii a grafice. Všem vystupujícím moc děkujeme za podnětná a velmi zajímavá vystoupení a účastníkům za příjemně strávený čas!

V pátek a sobotu událost pokračovala formou česko-slovenské soutěžní přehlídky diplomových, bakalářských a seminárních prací. Výsledkům soutěže bude věnován samostatný příspěvek.

Všechny informace
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení