Novinky

Konference SPIN 21. 9. 2023

Konference Slovní úlohy jako cesta k integraci matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol

Konference se bude konat 4. 10. 2023 14.00-18.00 v budově Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Cílem konference je představit odborné veřejnosti originální metodiku výuky slovních úloh, jež vznikla v rámci projektu TAČR TL03000469 a jež bude dána k dispozici učitelům prostřednictvím webové stránky https://slovni-ulohy-metodika.cz/. Během konference se účastníci seznámí nejen s principy, na nichž je metodika založena, ale také s poznatky z jejího použití ve školách v posledních dvou letech.

Na organizaci konference se podílí katedra matematiky a didaktiky matematiky, katedra českého jazyka a katedra psychologie.

Konference je určena pro vyučující 1. stupně základní školy, pro vyučující matematiky a českého jazyka 2. stupně, pro didaktiky matematiky a didaktiky českého jazyka. Ačkoli bude umožněna online účast, velmi rádi se s Vámi setkáme osobně. Prezenční účastníci se mohou těšit na malý odborný dárek.

Konference je zdarma. Vítáme i účast budoucích učitelů 1. stupně, matematiky a českého jazyka.

Prosíme o vyplnění krátkého registračního dotazníku, abychom vás mohli kontaktovat:

https://forms.gle/ZnRjJu2nAZ9pDLRv7

VII. Setkání s Hejného metodou


Katedra Matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK vás opět po roce srdečně zve na sedmé pokračování konference Setkání s Hejného metodou.

Konference je určena všem učitelům 1. a 2. stupně ZŠ i učitelům MŠ, kteří buď učí Hejného metodou, nebo se o ní chtějí více dozvědět, ale i dalším pedagogickým pracovníkům či studentům.

Cílem konference je nabízet učitelům prostor pro sdílení dobrých zkušeností s výukou matematiky Hejného metodou ale i problémových situací a otevírat odborné diskuze na aktuální témata, např. diagnostika, diferenciace a individualizace, hodnocení, rozvoj osobnosti žáka, Hejného metoda a RVP ZV apod. Většinu témat otevírají sami účastníci.

Konference se bude konat 25. listopadu 2023 od 9:00 do 18:00 na PedF UK.

http://hejnehometoda.pedf.cuni.cz/

Všechny novinky

Informace

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky na ZS 2023/24

Rozvrh pro rozšiřující studium matematiky na zimní semestr 2023/24 naleznete v tomto souboru:

https://drive.google.com/file/d/10MIfJ9Gyc4uNiffCd4yJAPLD-r-Lawsh/view?usp=sharing

KMDM na VědaFestu 2023

Ve středu 21.6. proběhl úspěšně s celkem 6 studentkami (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) VědaFest, kde kolegové Slezáková a Červený měli dva stánky.

Stánek "Luštění" nejen s čísly, ale i s tvary patřil KMDM. Byly tamnabídnuty zábavné úlohy z následujících matematických témat: slovní úlohy nejen o pohybu, zlomky, dělitelnost a tangramy pro žáky od 1. stupně až po SŠ.

Fotoalbum najdete zde.

Celosvětová konference ICME-16 (2028) bude v Praze

Tým pod vedením prof. Nadi Vondrové byl vybrán pro organizaci prestížní celosvětové didaktické konference ICME-16 v Praze v roku 2028.

Další informace najdete zde:
https://www.mathunion.org/icmi/

Pavel Sovič dostal ocenění Pražský učitel 2023

Doktorand KMDM Pavel Sovič získal ocenění Pražský učitel 2023.

Setkání mezinárodního projektu Horizon 2020 MaTeK

Ve dnech 18. - 20. 5. 2023 pořádala Katedra matematiky a didaktiky matematiky setkání mezinárodního projektu Horizon 2020 MaTeK. Na Pedagogické fakultě se tak sešli naši studenti učitelství matematiky a řešitelé projektu se studenty a lektory ze Slovenska, Norska, Itálie a Turecka. Více než čtyři desítky účastníků se zapojily do aktivit, jejichž cílem je zlepšit dovednosti budoucích učitelů v přípravě hodin se zaměřením na zdůvodňování, argumentaci a dokazování.

Studenti, kteří se setkání účastnili, byli vybráni na základě přípravy plánu vyučovací hodiny, na kterém pracovali v rámci intervence zařazené do hodin didaktiky matematiky. Autoři plánů, které byli jejich kolegy vybrány do mezinárodního kola, si pak na setkání na naší fakultě poskytovali vzájemnou zpětnou vazbu. Další den byli studenti rozděleni do mezinárodních týmů, ve kterých měli společně sestavit nový plán hodiny cílící na zdůvodňování a dokazování v oblasti geometrie. O nich pak diskutovali s ostatními účastníky.

Mimo toho, že setkání poskytlo informace pro zlepšení dalšího cyklu intervence, považujeme za největší přínos, že studenti měli možnost vidět mnohost názorů a rozdílnost praxí ve výuce matematiky napříč pěti zeměmi. Rozdílnostem navzdory však studenti byli schopni dojít ke shodě, plány obohatit o nápady kolegů a zároveň poznat nové přátele, se kterými mohou sdílet své zkušenosti.

Více o projektu MaTeK: https://www.projectmatek.eu

Krátké video o intervenci na PedF UK:

Všechny informace
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení