Novinky

Matematické Putování - pozvánka

Matematické putování je soutěž pro týmy žáků ze 4. a 5. ročníků základních škol, kterou připravují studenti učitelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Další informace zde:
https://mdisk.pedf.cuni.cz/Putovani/

Hra ABAKU - pozvánka

Hra ABAKU nově

V. Tesař

11. května 2022 v17:00

UK Pedagogická fakulta, budova M. Rettigové 4, Praha 1, 3. patro, posluchárna R 318

Setkání je určeno všem, učitelům i studentům, kteří mají rádi chytré hry. Hra ABAKU směřuje kpřemýšlení, kpráci sčísly, rozvíjí kombinační schopnosti vprovazbě na početní operace a vlastnosti čísel.

Těšíme se na vás

organizátoři M. Kaslová a M. Černochová

OV MFI PS Praha, JČMF ve spolupráci sUK PEDF KMDM a KTI

Ceny DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

Od roku 2018 vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) ceny „To nejlepší zmezinárodního vzdělávání“. Ceny za rok 2021 byly vyhlášeny 7.4.2022. Do soutěže jsou tradičně nominovány nejlepší zprojektů spolupráce, výjezdů, dobrovolnictví a dalších aktivit v sedmi programech a sítích, které DZS spravuje. Projekty soutěží vkategoriích Inkluze a diverzita, Ekologická udržitelnost, Digitalizace, Participace, Flexibilita a inovace a Přínos v oblasti internacionalizace. Soutěžní kategorie odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání vEvropě. Celkem bylo nominováno 66 projektů, mezi nimi vkategorii Inkluze a diverzita projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, jehož řešiteli byli Mag. Dr. Andreas Ulovec z Univerzity Vídeň a prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, byl řešen vrámci programu AKTION Česká republika – Rakousko. Jak už název napovídá, byl zaměřen na výuku matematiky vmultikulturních třídách. V mnoha evropských zemích patří multikulturalita mezi nejvýznamnější výzvy, kterým učitelé čelí. Výzkumy se v této oblasti zaměřují především na lingvistické aspekty a oblast matematiky se spíše opomíjí. Cílem projektu proto bylo vytvořit nástroje, které umožní učitelům vytvářet si vlastní vyučovací jednotky pro matematiku v multikulturních třídách.

Oba partneři projektu iniciovali vytvoření skupiny strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání, která dále rozvíjí tématiku zprojektu Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students. Do skupiny je zapojeno sedm týmů z univerzit a středních škol z Rakouska, České republiky, Řecka a Itálie.

Podrobnější informace o soutěži i o projektu jsou na

https://www.dzs.cz/publikace/ceny-dzs-2021-nejlepsi-z-mezinarodniho-vzdelavani-0 (soutěž)

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf (přehled všech nominovaných projektů, str. 122)

Všechny novinky

Informace

Nominace na Cenu Milady Paulové

Prof. Novotná a prof. Vondrová byly nominovány na Cenu Milady Paulové za rok 2021. Cenu získala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z MFF UK.

Obě nominantky poskytly organizátorům Ceny rozhovory: prof. Novotná, prof. Vondrová.

Studie o výsledcích v TIMSS

Vyšla zpráva "Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání", která obsahuje výsledky výzkumu srovnávajícího výsledky žáků 4. ročníku učených pomocí Hejného metody a žáků učených jinými metodami.

Výzkum o použití zdrojů

Vážení učitelé matematiky,
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy provádí mezinárodní výzkum o použití zdrojů učiteli matematiky při přípravě hodin a v jejich průběhu a o konceptech týkajících se zdůvodňování a/nebo dokazování. Ocenili bychom, kdybyste se výzkumu zúčastnili vyplněním tohoto dotazníku. Bližší informace jsou uvedeny na odkazu níže, přes který máte možnost dotazník následně spustit. Děkujeme za spolupráci.

https://dotaznik.pedf.cuni.cz/index.php/335895?lang=cs

Mezinárodní den matematiky

14.3. oslavila Pedagogická fakulta díky naší katedře Mezinárodní den matematiky.
U čtyř stanovišť se zapojili kolemjdoucí jak z řad studentů, tak zaměstnanci fakulty. Kromě zážitků si mohli odnést časopisy nebo sborníky, které jsou spojeny s řešením úloh.

Odkaz na fotogalerii

Setkání absolventů KMDM 2021

Všechny informace
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení