Novinky

Setkání absolventů KMDM, 9. 12. 2021

Milé absolventky, milí absolventi studia na Katedře matematiky a didaktiky matematiky,

tímto vás srdečně zveme na Setkání absolventů KMDM, které se uskuteční na Pedagogické fakultě UK, M. Rettigové, Praha 1 ve čtvrtek 9.12. od 16:00. Pro ty, kteří se nemůžete setkání účastnit osobně, to bude možné alespoň online přes Zoom (sledujte další informace na stránkách katedry).

Můžete se těšit na vystoupení členů a studentů naší katedry. Na setkání s vámi se těší i zástupci studentské oborové rady.Budeme taky moc rádi, když se zapojíte do programu s vašími zkušenostmi. V tom případě napište Janě Slezákové - jana.slezakova@pedf.cuni.cz nebo Michalovi Zambojovi - michal.zamboj@pedf.cuni.cz.

Budeme rádi, když nahlásíte svůj předběžný zájem i formu (osobně/online) paní sekretářce nakaterina.pelantova@pedf.cuni.cz.

Informace budeme postupně aktualizovat

Za KMDM, Jana Slezáková a Michal Zamboj

50. doktorandská škola

Ve dnech 1. až 3. 10. 2021 se konala jubilejní 50. doktorandská škola KMDM v Brandýse. Její program je zde. Připomeňme si fotografií přátelskou atmosféru, která na škole panovala.

Informace pro studenty NM v ZS 2021-22

Informace o plnění předmětů 1. ročníku u studentů 2. ročníku staré akreditace

Funkce více proměnných, Geometrie - předmět se již nebude vypisovat formou rozvrhu, ale studenti se mohou přihlásit do grupíkové skupiny v ZS 2021/22

Zobrazovací metody, Historie matematické analýzy, Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky - jako předchozí, ale bude se vypisovat v LS 2021/22

V případě nejasností pište garantům.

Všechny novinky

Informace

Rozhovor s doc. Jirotkovou a prof. Hejným

V Magazínu Univerzity Karlovy vyšel rozhovor s prof. Hejným a doc. Jirotkovou:

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8052-matematika-prozitkem-na-pedf-uk-i-ve-tridach

Pěkně shrnuje principy, na kterém je založena příprava učitelů 1. stupně na KMDM, i shrnuje, co to je Hejného metoda.

Podívejte se na inspirativní pohledy studentů učitelství na téma výuky matematiky u žáků se speciálními potřebami

Problémy dyslektiků při řešení slovních úloh - prezentaci připravily Dorota Flejberková a Veronika Macounová

https://www.youtube.com/watch?v=KKENCHQPFyI

Nadaní žáci ve výuce matematiky - prezentaci připravily Gabriela Kuchaříková a Sára Košťáková

https://www.youtube.com/watch?v=pP2EJekww0M

Rozhovor s prof. Vondrovou

Přečtěte si rozhovor s prof. Naďou Vondrovou v sekci idnes.cz Inspirativní ženy.

Všechny informace