Novinky

Monografie F. Mošny

Monografie Františka Mošny Pojetí pravděpodobnosti a statistiky ve výuce, která byla vydána v roce 2022,uspěla v soutěži vysoce kvalitních monografií na UK (umístila se na sdíleném místě 11-14 a byla oceněna za PedF jako jediná). Kolegovi Mošnovi gratulujeme.

SVOČ

Gratulujeme studentům učitelství matematiky k umístění na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky v roce 2024. Gratulujeme i těm, kteří žádnou cenu nezískali. Už samotná nominace do této soutěže je úspěch.

Soutěž matematické putování

V úterý 14. 5. 2024 se koná další kolo matematické soutěže pro týmy žáků ze 4. a 5. ročníků základních škol.

Soutěž připravují a organizují studenti Pedagogické fakulty pod vedením Mgr. Zavřela a probíhá každoročně již od roku 2011.Očekáváme účast více než 150 dětí. Držíme všem zúčastněným palce!

Informace o minulých ročnících soutěže najdete v sekci Pro školy.

Všechny novinky

Informace

VědaFest 2024

Pedagogická fakulta UK se účastnilůa VědaFestu 19.6.2024 s názvem svého stánku: Pojďte si zažonglovat, dobře se obléknout a užít si čtení v matematice.

Jednalo se o žonglování, o úlohy zaměřené na sítě hranolů, jehlanů a rotačních těles, ... a o úlohy zaměřené na oblast práce s daty.

Další fotky najdete v albumu zde

Studentské pomocné síly na KMDM

KMDM poskytuje příležitosti k získání stipendia pro studující. Jako pomocné studentské síly jsou studující žádání například o pomoc při organizaci konferencí (např. Dva dny s didaktikou matematiky, SEMT), při opravování testů, při přepisování a kontrole textů, při kódování dat, při přepisování videí a rozhovorů, při archivaci materiálů, při intentarizaci na katedře, při účasti na výzkumu apod. Když se podobná nabídka objeví, jsou studující osloveni prostřednictvím SIS či prostřednictvím příslušného vyučujícího a mohou se rozhodnout, zda mají o podobnou práci zájem.

Tři významná ocenění pro KMDM v roce 2023

Na slavnostním vánočním koncertu 7. 12. 2023 se dostalo členům KMDM hned tří významných ocenění v oblasti Tvůrčí počin roku na PedF UK. Doc. Jančařík s prof. Novotnou a PhDr. Michalem získali ocenění za vědecký počin roku v tématu AI asistent pro žáky a učitele. Prof. Vondrová převzala ocenění za celý kolektiv autorů* za metodiku výuky slovních úloh a prof. Novotná za dlouholeté organizování mezinárodní konference SEMT. Gratulujeme!

*KČJ a KPS: Gabriela Babušová, Klára Eliášková, Radka Havlíčková, Darina Jirotková, Alena Kinclová, Karolína Mottlová, Anna Páchová, Jana Slezáková, Irena Smetáčková, Pavel Sovič, Martina Šmejkalová

Hovory s profesorem Hejným

Na našich stránkách nově najdete několik krátkých vstupů od profesora Hejného na různá témata.

Poslechnout si je můžete zde.

Mezinárodní setkání studentů učitelství

V květnu 2023 organizovala KMDM mezinárodní setkání studentů učitelství matematiky, a to v rámci projektu Horizon 2020 Enhancement of research excellence in Mathematics Teacher Knowledge. Setkání se zúčastnili studenti z České republiky, Slovensku, Turecka, Itálie a Norska. Níže se můžete podívat na krátké video z tohoto setkání zachycující úžasnou atmosféru, která mezi účastníky panovala. Dělo se to u nás na fakultě, takže mnohé místnosti budete poznávat!

https://www.youtube.com/watch?v=juqywWv2Yk8

Všechny informace
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení