Novinky

Mezinárodní den matematiky

KMDM zve zájemce k oslavě mezinárodního dne matematiky 14.3.2023

V úterý 14.3. 2023 mezi 9. a 13. h oslavíme opět mezinárodní den matematiky. V loňském roce jsme se zaměřili na hry a skládanky, letos si víc budeme hrát s prostorem a zacílíme na pojem možnosti. Na příští rok chystáme výlety do kombinatoriky, pravděpodobnosti a setkání s nekonečnem.

Akce se uskuteční tradičně v budově fakulty M. Rettigové 4: přízemí bude věnované věkové skupině mateřských škol, první patro matematice 1. stupně ZŠ, druhé patro 2. stupni ZŠ. Pro úroveň ZŠ jsou díky sponzorům vybrány úlohy z časopisu ABC. Pro úspěšné řešitele jsou připraveny drobné obměny. Třetí patro bude zaměřeno na přesahy matematiky a historie a mělo by hrát inspirační roli pro učitele, budoucí učitele i rodiče. Vedle literárních zdrojů budou ve třetím patře i úlohy a ukázky úloh s tímto zaměřením, které jsme vybrali z matematické soutěže Pangea.
Oslava se koná pod záštitou Katedry matematiky a didaktiky matematiky UK PedF a JČMF PSP OVMFI. Aktivity připravila Michaela Kaslová a na organizaci se podílejí studenti oborů, které mají ve studijním plánu matematiku. Letos nás navštíví děti z fakultní mateřské školy v Opletalově ulici. Bohužel letos se nemohou účastnit žáci okolních škol, protože Praha 1 má jarní prázdniny. Zato některé mateřské školy (Na Výšinách, Kralupy nad Vltavou, Velké Přílepy) oslaví mezinárodní den matematiky ve svých třídách.

Rozhovor s prof. Vondrovou

Na stránkách portálu vedavyzkum.cz najdete rozhovor s prof. Naďou Vondrovou.

Tereza Friesingerová získala Cenu Josefa Hlávky

Gratulujeme naší studentce Tereze Friesingerové k získání Hlávkovy ceny! Zde najdete inspirativní rozhovor svTerezou.

Prestižní cenu pro talentované studenty s výjimečnými schopnostmi a tvůrčím myšlení do 33 let obdržela Tereza za svou diplomovou práci Formální poznatky v matematice diagnostikované u žákyně s výborným prospěchem.

Práci, kterou vedla prof. Naďa Vondrová, si můžete přečíst zde:bit.ly/FormalniPoznatky

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

Převzato z: https://www.facebook.com/pedf.cuni/

Všechny novinky

Informace

Setkání mezinárodního projektu Horizon 2020 MaTeK

Ve dnech 18. - 20. 5. 2023 pořádala Katedra matematiky a didaktiky matematiky setkání mezinárodního projektu Horizon 2020 MaTeK. Na Pedagogické fakultě se tak sešli naši studenti učitelství matematiky a řešitelé projektu se studenty a lektory ze Slovenska, Norska, Itálie a Turecka. Více než čtyři desítky účastníků se zapojily do aktivit, jejichž cílem je zlepšit dovednosti budoucích učitelů v přípravě hodin se zaměřením na zdůvodňování, argumentaci a dokazování.

Studenti, kteří se setkání účastnili, byli vybráni na základě přípravy plánu vyučovací hodiny, na kterém pracovali v rámci intervence zařazené do hodin didaktiky matematiky. Autoři plánů, které byli jejich kolegy vybrány do mezinárodního kola, si pak na setkání na naší fakultě poskytovali vzájemnou zpětnou vazbu. Další den byli studenti rozděleni do mezinárodních týmů, ve kterých měli společně sestavit nový plán hodiny cílící na zdůvodňování a dokazování v oblasti geometrie. O nich pak diskutovali s ostatními účastníky.

Mimo toho, že setkání poskytlo informace pro zlepšení dalšího cyklu intervence, považujeme za největší přínos, že studenti měli možnost vidět mnohost názorů a rozdílnost praxí ve výuce matematiky napříč pěti zeměmi. Rozdílnostem navzdory však studenti byli schopni dojít ke shodě, plány obohatit o nápady kolegů a zároveň poznat nové přátele, se kterými mohou sdílet své zkušenosti.

Více o projektu MaTeK: https://www.projectmatek.eu

Krátké video o intervenci na PedF UK:

Rádi byste vyjeli do zahraničí?

Doporučujeme pravidelně kontrolovat web zahraničního oddělení, kde najdete aktuální nabídky, jak můžete v rámci svého studia vyjet do zahraničí.

Setkání absolventů KMDM - záznam

00:00 - Zahájení a úvodní slovo (Naďa Vondrová)
04:18 - David Janda a umělecký kolektiv: Jak se nechat přijmout na doktorát z didaktiky matematiky
10:20 - Kateřina Jůzová: Na co mě fakulta (ne)připravila
25:00 - Antonín Jančařík: Jak redukovat učivo geometrie
43:20 - Michal Zamboj: Nehomeomorfní žonglování a nekouzla
1:06:50 - Ladislav Kvasz: Impresionistické malířství a Kleinův Erlangenský program

Studie o výsledcích v TIMSS

Vyšla zpráva "Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání", která obsahuje výsledky výzkumu srovnávajícího výsledky žáků 4. ročníku učených pomocí Hejného metody a žáků učených jinými metodami.

Rozhovor s doc. Jirotkovou a prof. Hejným

V Magazínu Univerzity Karlovy vyšel rozhovor s prof. Hejným a doc. Jirotkovou:

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8052-matematika-prozitkem-na-pedf-uk-i-ve-tridach

Pěkně shrnuje principy, na kterém je založena příprava učitelů 1. stupně na KMDM, i shrnuje, co to je Hejného metoda.

Všechny informace
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení