Novinky

Cena Josefa Hlávky pro studentku KMDM

Studentka Markéta Škutová získala za svou diplomovou práci s názvem Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi Hlávkovu cenu za rok 2019. Práci vedla prof. Novotná. Oběma gratulujeme!

Setkání absolventů KMDM 28. 11. 2019

Vážené absolventky, vážení absolventi studia na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v oboru matematika či v oboru učitelství 1. stupně, vážené současné studentky, vážení současní studenti,

dovolujeme si vás tímto pozvat na druhé Setkání absolventů výše zmíněných oborů, které se koná dne 28. 11. 2019 od 15:30 na Pedagogické fakultě UK v Praze, M. Rettigové 4, Praha 1, v místnosti R016 (přízemí za dvorem).

Věříme, že setkání absolventů bude opět dobrou příležitostí, abyste se znovu setkali s vašimi spolužáky i vyučujícími. Na programu budou vystoupení členů katedry, která se budou týkat jak současnosti, tak minulosti na katedře, aktuálních informací o didaktické přípravě na katedře, ale také vystoupení současných studentů i některých absolventů.

V neposlední řadě se rádi dozvíme o vašich zkušenostech, o tom, kde působíte, jak se vám učí (učíte-li) apod., při neformální diskusi po skončení programu. Na setkání s vámi se také těší zástupci současné studentské oborové rady, kteří připravují možnost neformálního setkání současných a minulých studentů ve vinárně po skončení akce. Pokud uvažujete o tom, že se setkání zúčastníte, oceníme, pokud o tom na adresu katerina.pelantova@pedf.cuni.cz napíšete spolu s informací o vystudovaném oboru. Oceníme, pokud tuto pozvánku budete sdílet se svými spolužáky či osobami, o nichž víte, že jsou naši absolventi. Využíváme k rozeslání databázi ze studentského informačního systému fakulty, kde u řady lidí chybí e-mailová adresa.

Dále si dovoluji informovat při této příležitosti o konferenci Dva dny s didaktikou matematiky v únoru 2020, která je určena učitelům 1. stupně a učitelům matematiky všech stupňů škol a bude se konat 13. a 14. 2. 2020.

Těšíme se na setkání s vámi.
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vedoucí KMDM

Informace KMDM k zápisu do zimního semestru 2019/20

Předmět Algebra v informatice pro BC bude otevřen až v letním semestru 2019/20.

Letos poprvé je otevřen předmět Asistentská praxe ve škole, který je povinně volitelný pro 3. ročník bakalářského studia. Bude otevřen současně s volitelným předmětem OB2310V06 Asistentská praxe v matematice. Tento volitelný si mohou zapsat studenti BC i NM, a to i opakovaně. Oba předměty budou mít společný Moodle kurz, budou se však trochu lišit v plnění (viz sylabus obou předmětů v SIS). Adresa Moodle kurzu bude zaslána zapsaným studentům. Pro oba předměty platí, že umístění studentů na školu provádí vyučující po poradě se studentem. Školu si nezajišťují studenti sami.

Jako volitelný předmět si studenti dvouoboru mohou zapsat libovolný předmět jednooboru, který nemají ve svém studijním plánu.

Unikátní možností je zapsat si předmět ON2310V09 Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který bude vyučovat prof. Hejný a doc. Jirotková a v němž mají budoucí učitelé matematiky možnost se seznámit s tímto originálním pojetím výuky matematiky přímo pod vedením autora metody.

Studentům NM (zejména prvního ročníku) nabízíme možnost přihlásit se do volitelného předmětu OPNM0M101C Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu. V jeho rámci budeme rozebírat videozáznamy hodin matematiky a je možné ho chápat jako nadstavbu povinného kurzu didaktiky matematiky.

Pro studenty, kteří začali studium před školním rokem 2017/2018: Pokud některý předmět vašeho studijního plánu, který by měl být podle původního plánu otevřen v zimním semestru, není vypsán, napište tajemníkovi katedry doc. Jančaříkovi ještě před začátkem semestru, abychom mohli najít řešení.

Všechny novinky

Informace

Studenti KMDM uspěli na česko-slovenské soutěži SVOČ 2019

V červnu se v Kostelci nad Černými lesy konal již 18. ročník soutěže závěrečných prací studentů učitelství v didaktice matematiky. Také letos byli studenti KMDM úspěšní. Z 12 prací, které byly do soutěže vyslány, jich 9 přineslo cenu, z toho 3 byly první. Jejich autorům, studentům, gratulujeme! Seznam vítězných prací najdete v sekci Studentům.

Dva dny s didaktikou matematiky 2019

Ve dnech 14. a 15. 2. 2019 se konal již dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou KMDM pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce. Děkujeme všem pomocníkům z řad studentů učitelství, bež níž by akce nebyla možná. Věříme, že účast na konferenci pro ně byla přínosná i odborně, a těšíme se na spolupráci příští rok.

Prof. Hejný získal Cenu Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny udělila ocenění třem výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v sociální práci a ve vzdělávání. Jedním z laureátů Cen Nadace České spořitelny (dříve Ceny Floccus) se stal i prof. Milan Hejný, z KMDM. Gratulujeme!

Všechny informace