Novinky

Úspěch studentek a studentů KMDM v soutěži SVOČ

Dne 26. 6. 2020 se konal další ročník Česko-slovenské soutěže SVOČ, v níž studentky a studenti KMDM opět důstojně reprezentovali Pedagogickou fakultu UK. Ze čtrnácti přihlášených prací jich 11 získalo některou z cen. Všem studentkám a studentům srdečně gratulujeme. Poděkování patří i vedoucím jejich prací. Seznam prací, které získaly ocenění, je na webu KMDM (http://kmdm.pedf.cuni.cz/svoc-27).

Konzultace Naďa Vondrová

Milé studentky, milí studenti,

vzhledem k tomu, že jsem doma s dcerou, budu zatím docházet na konzultace na fakultu jen sporadicky. Mé konzultace jsou vypsány v SIS. Jsem ale k dispozici online. Můžete napsat e-mail (nada.vondrova@pedf.cuni.cz), ale můžete také zavolat přes Skype a vyřídit svou záležitost osobně. Mé Skype jméno je nadastehlikova. Můžete se ohlásit e-mailem, kdy chcete zavolat (je možné i večer), nebo můžete zkusit rovnou zavolat (pokud budu moci, tak vám hovor zvednu). Můžete navrhnout i jinou platformu, snad ji zvládnu.

Naďa Vondrová

Vedoucí KMDM

Cena Josefa Hlávky pro studentku KMDM

Studentka Markéta Škutová získala za svou diplomovou práci s názvem Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi Hlávkovu cenu za rok 2019. Práci vedla prof. Novotná. Oběma gratulujeme!

Všechny novinky

Informace

Cena prof. PhDr. Václava Příhody

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získala v roce 2020 Mgr. Markéta Škutová, roz. Mátlová, doktorandka KMDM. Gratulujeme!

Studenti KMDM uspěli na česko-slovenské soutěži SVOČ 2019

V červnu se v Kostelci nad Černými lesy konal již 18. ročník soutěže závěrečných prací studentů učitelství v didaktice matematiky. Také letos byli studenti KMDM úspěšní. Z 12 prací, které byly do soutěže vyslány, jich 9 přineslo cenu, z toho 3 byly první. Jejich autorům, studentům, gratulujeme! Seznam vítězných prací najdete v sekci Studentům.

Dva dny s didaktikou matematiky 2019

Ve dnech 14. a 15. 2. 2019 se konal již dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou KMDM pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce. Děkujeme všem pomocníkům z řad studentů učitelství, bež níž by akce nebyla možná. Věříme, že účast na konferenci pro ně byla přínosná i odborně, a těšíme se na spolupráci příští rok.

Všechny informace