Novinky

Tereza Friesingerová získala Cenu Josefa Hlávky

Gratulujeme naší studentce Tereze Friesingerové k získání Hlávkovy ceny!

Prestižní cenu pro talentované studenty s výjimečnými schopnostmi a tvůrčím myšlení do 33 let obdržela Tereza za svou diplomovou práci Formální poznatky v matematice diagnostikované u žákyně s výborným prospěchem.

Práci, kterou vedla prof. Naďa Vondrová, si můžete přečíst zde:bit.ly/FormalniPoznatky

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

Převzato z: https://www.facebook.com/pedf.cuni/

Medaile za rozvoj fakulty

Medaili za rozvoj Pedagogické fakulty UK získala dr. Michaela Kaslová z naší katedry. Gratulujeme a děkujeme za její pracovní i lidské nasazení!

Prof. Hejný jmenován emeritním profesorem

Historicky prvními emeritními profesory Uiverzity Karlovy nominovanými Pedagogickou fakultou se stali prof. M. Hejný a prof. M. Bořek Dohalská. Blahopřejeme.

Všechny novinky

Informace

Rádi byste vyjeli do zahraničí?

Doporučujeme pravidelně kontrolovat web zahraničního oddělení, kde najdete aktuální nabídky, jak můžete v rámci svého studia vyjet do zahraničí.

Několik informací k zápisu do předmětů zajišťovaných KMDM v LS 2022-2023

Rádi bychom studentky a studenty upozornili na několik předmětů, které nabízíme i jako volitelné.

OB2310V06 Asistentská praxe z matematiky - předmět je určen všem, kteří by chtěli strávit více času ve škole. V jeho rámci asistují studenti u učitele matematiky (výhradně z nabídky KMDM), tedy tráví čas aktivitami spojenými s výukou matematiky (asistence ve třídě, příprava pomůcek, příprava a oprava testů a domácích úkolů apod.). Předmět je určen jak pro studenty matematiky, tak pro studenty 1. stupně.

Studentům dvouoboru připomínáme, že si mohou zapsat předměty určené pro jednoobor, které jim budou započítány jako volitelné. Doporučujeme zejména následující předměty.

Za pozornost stojí předmět OKBM3M062A Oborová didaktika - matematické aktivity a soutěže. Tento předmět je povinný pro jednoobor matematiky až ve 3. ročníku, ale vypisujeme ho dříve. V jeho rámci totiž studenti připravují a realizují matematickou soutěž pro 4. a 5. ročníky, která je pomyslnou vlajkovou lodí KMDM (viz https://mdisk.pedf.cuni.cz/Putovani/), a nemůžeme tudíž žákům říci, že se letos soutěž vynechá. Soutěž je oblíbená a má své věrné účastníky. Věřím, že předmět přiláká dostatek studentů, aby se soutěž dala dobře připravit. Předmět si mohou zapsat studenti dvouoboru či studenti 1. stupně jako volitelný.

OKBM3M026A LaTeX - pokud budete psát závěrečnou práci z matematiky, je znalost LaTeXu výhodou, neboť sazba matematiky v něm je jednodušší a typograficky přívětivější.

V předmětu OPNM3M024A Dějiny algebraického myšlení získáte další inspirativní poznatky navazující na předmět History of mathematical thinking. V předmětu OPNM3M025A Didaktika matematiky 2a prohloubíte poznatky, které si odnášíte ze základních kurzů didaktiky matematiky.

Pro studenty staré akreditace učitelství matematiky
Vyzvala jsem vás před časem, abyste napsali, co vám ze studia chybí, co už se neotevírá. Podle tohoto seznamu jsme navrhli řešení tak, aby ke každému předmětu, který vám chybí, byla udělána záměnnost se současným předmětem, nebo vytvořena grupíková skupina, kam se můžete zapsat. U každé skupiny je napsán vyučující - na něj se obraťte po zápisu na začátku semestru, aby vám upřesnil, jak budete předmět plnit.
V případě, že jsme něco opomněli, ozvěte se v případě předmětů bakalářského studia doc. Jančaříkovi a v případě NM studia mně.

Kontakty, pokud narazíte při zápisu na problém
BC matematika - antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
NM matematika a rozšiřující studium - nada.vondrova@pedf.cuni.cz
První stupeň a mateřinky - darina.jirotkova@pedf.cuni.cz

Přeji úspěšný zápis. Naďa Vondrová

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky LS 2022-23

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky pro LS 2022-23, 1. až 3. ročník

Setkání absolventů KMDM - záznam

00:00 - Zahájení a úvodní slovo (Naďa Vondrová)
04:18 - David Janda a umělecký kolektiv: Jak se nechat přijmout na doktorát z didaktiky matematiky
10:20 - Kateřina Jůzová: Na co mě fakulta (ne)připravila
25:00 - Antonín Jančařík: Jak redukovat učivo geometrie
43:20 - Michal Zamboj: Nehomeomorfní žonglování a nekouzla
1:06:50 - Ladislav Kvasz: Impresionistické malířství a Kleinův Erlangenský program

Fulbrightova stipendistka na KMDM

V zimním semestru 2022/23 bude na KMDM pobývat dr. Janet Tassell, profesorka na Western Kentucky University v USA (http://people.wku.edu/janet.tassell/). Bude vést jeden z kurzů pro studentky - Classic works of mathematics education (v prezenční variantě) - kurz je povinný pro studenty učitelství matematiky - jednoobor, ale srdečně zveme k zápisu i studenty dvouoboru. Je to jedinečná příležitost zažít kurz s zahraniční pracovnicí, která též pracuje v přípravě budoucích učitelů matematiky.

Kromě výuky je možné s dr. Tassell konzultovat, a to jak pro studenty pregraduálního studia, tak pro studenty doktorského studia.

Dr. Tassell bude při svém pobytu na KMDM realizovat i vlastní výzkum, do kterého se mohou studenti zapojit. Více informací se dozvíte z e-mailu, který studentům zašleme přes SIS.

Dr. Tassell se bude také účastnit návštěv škol při praxích.

Všechny informace
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení