Soutěž matematické putování

V úterý 14. 5. 2024 se koná další kolo matematické soutěže pro týmy žáků ze 4. a 5. ročníků základních škol.

Soutěž připravují a organizují studenti Pedagogické fakulty pod vedením Mgr. Zavřela a probíhá každoročně již od roku 2011.Očekáváme účast více než 150 dětí. Držíme všem zúčastněným palce!

Informace o minulých ročnících soutěže najdete v sekci Pro školy.

Janet Tassell a její reflexe pobytu na KMDM

Na podzim 2022 pobývala na KMDM v rámci Fulbrightova stipendia Janet Tassell z Univ. of Kentucky, USA. Mnozí z našich studentů měli možnost zažít její výuku, jiní se zapojili do jejího výzkumu. Zde sdílíme editoriál, který napsala do časopisu School Science and Mathematics o své zkušenosti na PedF UK.

Rádi byste vyjeli do zahraničí?

Doporučujeme pravidelně kontrolovat web zahraničního oddělení, kde najdete aktuální nabídky, jak můžete v rámci svého studia vyjet do zahraničí.

Hlávkova cena pro A. Hájkovou

Adéla Hájková získala v roce 2023 Cenu Josefa Hlávku za diplomovou práci s názvem Rozvoj porozumění obsahu pravoúhelníku a trojúhelníku (vedoucí práce prof. Vondrová). Gratulujeme!

Přednáška Jona R. Stara

Dne 7. 3. 2024 od 14:00 se na naší fakultě bude konat přednáška známého profesora z Harvardu Jona R. Stara. Přednáška bude v anglickém jazyce a bude probíhat osobně v R216 a současně online. Pozvánku najdete zde.

Srdečně zveme nejen akademické pracovníky, ale také studenty učitelství a doktorandy.

Setkání absolventů KMDM 2023

DM seminář KMDM

V zimním semestru 2023/24 se vrací přednášky v rámci vědeckého didakticko-matematického semináře KMDM. Program naleznete zde. Srdečně zveme k účasti studentky a studenty stejně jako kolegyně a kolegy z naší fakulty a širokou veřejnost.

VII. Setkání s Hejného metodou


Katedra Matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK vás opět po roce srdečně zve na sedmé pokračování konference Setkání s Hejného metodou.

Konference je určena všem učitelům 1. a 2. stupně ZŠ i učitelům MŠ, kteří buď učí Hejného metodou, nebo se o ní chtějí více dozvědět, ale i dalším pedagogickým pracovníkům či studentům.

Cílem konference je nabízet učitelům prostor pro sdílení dobrých zkušeností s výukou matematiky Hejného metodou ale i problémových situací a otevírat odborné diskuze na aktuální témata, např. diagnostika, diferenciace a individualizace, hodnocení, rozvoj osobnosti žáka, Hejného metoda a RVP ZV apod. Většinu témat otevírají sami účastníci.

Konference se bude konat 25. listopadu 2023 od 9:00 do 18:00 na PedF UK.

Bližší informace a přihlášení zde: http://hejnehometoda.pedf.cuni.cz/

Konference Slovní úlohy jako cesta k integraci matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol

Konference se bude konat 4. 10. 2023 14.00-18.00 v budově Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Cílem konference je představit odborné veřejnosti originální metodiku výuky slovních úloh, jež vznikla v rámci projektu TAČR TL03000469 a jež bude dána k dispozici učitelům prostřednictvím webové stránky https://slovni-ulohy-metodika.cz/. Během konference se účastníci seznámí nejen s principy, na nichž je metodika založena, ale také s poznatky z jejího použití ve školách v posledních dvou letech.

Na organizaci konference se podílí katedra matematiky a didaktiky matematiky, katedra českého jazyka a katedra psychologie.

Konference je určena pro vyučující 1. stupně základní školy, pro vyučující matematiky a českého jazyka 2. stupně, pro didaktiky matematiky a didaktiky českého jazyka. Ačkoli bude umožněna online účast, velmi rádi se s Vámi setkáme osobně. Prezenční účastníci se mohou těšit na malý odborný dárek.

Konference je zdarma. Vítáme i účast budoucích učitelů 1. stupně, matematiky a českého jazyka.

Prosíme o vyplnění krátkého registračního dotazníku, abychom vás mohli kontaktovat:

https://forms.gle/ZnRjJu2nAZ9pDLRv7

Konference SPIN 21. 9. 2023

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení