Mezinárodní den matematiky

KMDM zve zájemce k oslavě mezinárodního dne matematiky 14.3.2023

V úterý 14.3. 2023 mezi 9. a 13. h oslavíme opět mezinárodní den matematiky. V loňském roce jsme se zaměřili na hry a skládanky, letos si víc budeme hrát s prostorem a zacílíme na pojem možnosti. Na příští rok chystáme výlety do kombinatoriky, pravděpodobnosti a setkání s nekonečnem.

Akce se uskuteční tradičně v budově fakulty M. Rettigové 4: přízemí bude věnované věkové skupině mateřských škol, první patro matematice 1. stupně ZŠ, druhé patro 2. stupni ZŠ. Pro úroveň ZŠ jsou díky sponzorům vybrány úlohy z časopisu ABC. Pro úspěšné řešitele jsou připraveny drobné obměny. Třetí patro bude zaměřeno na přesahy matematiky a historie a mělo by hrát inspirační roli pro učitele, budoucí učitele i rodiče. Vedle literárních zdrojů budou ve třetím patře i úlohy a ukázky úloh s tímto zaměřením, které jsme vybrali z matematické soutěže Pangea.
Oslava se koná pod záštitou Katedry matematiky a didaktiky matematiky UK PedF a JČMF PSP OVMFI. Aktivity připravila Michaela Kaslová a na organizaci se podílejí studenti oborů, které mají ve studijním plánu matematiku. Letos nás navštíví děti z fakultní mateřské školy v Opletalově ulici. Bohužel letos se nemohou účastnit žáci okolních škol, protože Praha 1 má jarní prázdniny. Zato některé mateřské školy (Na Výšinách, Kralupy nad Vltavou, Velké Přílepy) oslaví mezinárodní den matematiky ve svých třídách.

Rozhovor s prof. Vondrovou

Na stránkách portálu vedavyzkum.cz najdete rozhovor s prof. Naďou Vondrovou.

zdroj: Twitter vedavyzkum.cz@vedavyzkum_cz

https://vedavyzkum.cz/z-domova/nkc-gender-a-veda/nada-vondrova-popisovat-jak-se-clovek-uci-matematiku-pro-me-bylo-jako-zjeveni

Tereza Friesingerová získala Cenu Josefa Hlávky

Gratulujeme naší studentce Tereze Friesingerové k získání Hlávkovy ceny! Zde najdete inspirativní rozhovor svTerezou.

Prestižní cenu pro talentované studenty s výjimečnými schopnostmi a tvůrčím myšlení do 33 let obdržela Tereza za svou diplomovou práci Formální poznatky v matematice diagnostikované u žákyně s výborným prospěchem.

Práci, kterou vedla prof. Naďa Vondrová, si můžete přečíst zde:bit.ly/FormalniPoznatky

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

Převzato z: https://www.facebook.com/pedf.cuni/

Medaile za rozvoj fakulty

Medaili za rozvoj Pedagogické fakulty UK získala dr. Michaela Kaslová z naší katedry. Gratulujeme a děkujeme za její pracovní i lidské nasazení!

Prof. Hejný jmenován emeritním profesorem

Historicky prvními emeritními profesory Uiverzity Karlovy nominovanými Pedagogickou fakultou se stali prof. M. Hejný a prof. M. Bořek Dohalská. Blahopřejeme.

Konference Matematika pro život

FJFI ČVUT ve spolupráci s KMDM Pedagogické fakulty UK pořádají dne 13. ledna 2023 na adrese FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1, akci s názvem Matematika pro život. Na programu jsou ukázky aplikací matematiky v průmyslové i akademické praxi. Přednášet budou přední odborníci v jednotlivých oblastech. Zúčastnit se mohou i studenti.

Bližší informace jsou zde: https://www.fjfi.cvut.cz/cz/107-cz/media/vzdelavaci-akce-verejnost/7191-matematika-pro-zivot-2

Jaké předměty chybí studentům BC a NM v LS 2022/23

Milí studenti,
začínáme tvořit rozvrh na letní semestr 2022/23. V příštím semestru se v bakalářském studiu otevřou předměty pro 3. ročník podle staré akreditace a pro 1. a 2. ročník jen podle nové akreditace. V NM studiu se otevřou předměty jen podle nové akreditace.

Tato zpráva je určena těm z vás, kteří
a) studujete podle "starých" akreditací (tedy nastoupili jste do studia před ak. rokem 2021/22) a
b) nesplnili jste některý předmět, který je ve vašem studijním plánu zařazen do 1. nebo 2. ročníku letního semestru.

Pokud takový předmět (zajišťovaný naší katedrou) ve vašem plánu máte, je nutné, abyste nám o tom dali zprávu, a to výhradně prostřednictvím této sdílené tabulky:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l2fd6Br9j7Ap1x-GMqgtbim8bv4vCLwbov5q9eijDJs/edit?usp=sharing

Na základě toho se pak na katedře dohodneme, v jaké podobě a kdy daný předmět otevřeme, abyste ho mohli splnit.

Tabulku vyplňte nejpozději do 15.12.

V případně nejasností konzultujte okolnosti týkající se bakalářského studia s doc. Jančaříkem a navazujícího magisterského se mnou.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Naďa Vondrová

Dva dny s didaktikou matematiky 2023

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Společností učitelů matematiky JČMF si dovoluje pozvat učitele 1. stupně ZŠ a učitele matematiky všech typů a stupňů škol na již dvacátý sedmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky. Konference se bude konat ve dnech 16. – 17. 2. 2023 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách. Studenti učitelství matematiky mají po přihlášení na konferenci účast zdarma.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 30. 1. 2023. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 15. 2. 2023. Registrační formulář a informace o minulých ročnících konference včetně sborníků najdete na stránce https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za programový a organizační výbor Naďa Vondrová, Nada.vondrova@pedf.cuni.cz

Nové knihy 2022

V roce 2022 vyšly v nakladatelství Pedagogické fakulty dvě knihy autorů z KMDM, které doporučujeme pozornosti učitelů i budoucích učitelů matematiky. První z nich je kniha Pojetí pravděpodobnosti a statistiky ve výuce F. Mošny. Druhou je kniha autorské dvojice F. Kuřiny a N. Vondrové 15 pohledů na školskou matematiku: Jak to vidíme.

Pilotáž slovních úloh

Členové KMDM spolu s katedrou českého jazyka a katedrou psychologie připravují metodické materiály cílené na rozvoj schopnosti řešení slovních úloh pomocí rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti. V současné době jsou tyto materiály pilotovány. Do pilotáže se mohou zapojit i další učitelé či studenti učitelství, kteří sami učí. Základní informace jsou v Youtube kanálu. Pokud byste o tyto pilotáže měli zájem, prosím poslechněte si videa a případně se ozvěte prostřednictvím odkazu v QR kódu na konci videí.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení