Pozvánka na přednášku J. Tassell

KMDM si dovoluje pozvat pracovníky i studenty na přednášku Janet Tassell, profesorky z Western Kentucky University a Fulbrightovy stipendistky na KMDM, s názvem Rethinking Descriptive Feedback, Assessment, & Grading in the Higher Education Classroom.Přednáška se bude konat 8. 12. 2022 v R216. Lze se na ni připojit i online na adrese https://cuni-cz.zoom.us/j/3270856405.

Přednáška bude proslovena v angličtině a zde je její anotace: When teaching the best practices of instruction at the university level, we need to consider how to model these research-based strategies. Oftentimes the higher education classroom can trend toward a more traditional mindset that maintains a rules-based and inflexible culture of grading that may be counter to growing a teacher’s mindset and content knowledge. Helping teacher candidates grow in an environment where they feel safe and allowed to express their ideas is a key notion to consider. A top-down structure of the professor being the final and only evaluator may need to be modified to support all students growing in an inclusive environment. We as professors believe that our teacher candidates should be helping their future pupils become the best versions of themselves and achieve at the highest rates. How does higher education support this goal? We know from research that descriptive feedback, formative assessment, and grading practices are a large key to student learning. Are we incorporating these ideas? Let’s reimagine how higher education should model feedback, assessment, and grading practices that teacher candidates are prepared to embrace.

Dva dny s didaktikou matematiky 2023

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Společností učitelů matematiky JČMF si dovoluje pozvat učitele 1. stupně ZŠ a učitele matematiky všech typů a stupňů škol na již dvacátý sedmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky. Konference se bude konat ve dnech 16. – 17. 2. 2023 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách. Studenti učitelství matematiky mají po přihlášení na konferenci účast zdarma.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 30. 1. 2023. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 15. 2. 2023. Registrační formulář a informace o minulých ročnících konference včetně sborníků najdete na stránce https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za programový a organizační výbor Naďa Vondrová, Nada.vondrova@pedf.cuni.cz

Nové knihy 2022

V roce 2022 vyšly v nakladatelství Pedagogické fakulty dvě knihy autorů z KMDM, které doporučujeme pozornosti učitelů i budoucích učitelů matematiky. První z nich je kniha Pojetí pravděpodobnosti a statistiky ve výuce F. Mošny. Druhou je kniha autorské dvojice F. Kuřiny a N. Vondrové 15 pohledů na školskou matematiku: Jak to vidíme.

Pilotáž slovních úloh

Členové KMDM spolu s katedrou českého jazyka a katedrou psychologie připravují metodické materiály cílené na rozvoj schopnosti řešení slovních úloh pomocí rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti. V současné době jsou tyto materiály pilotovány. Do pilotáže se mohou zapojit i další učitelé či studenti učitelství, kteří sami učí. Základní informace jsou v Youtube kanálu. Pokud byste o tyto pilotáže měli zájem, prosím poslechněte si videa a případně se ozvěte prostřednictvím odkazu v QR kódu na konci videí.

Ocenění Abaku

Abaku (hra rozvíjející početní dovednosti) získalo ocenění „Academics’ Choice 2022 Brain Toy Winner Award for Mind-Building Excellence“, což je prestižní záruka kvality ve vzdělávání, vyhrazená jen pro ty nejlepší hračky a média rozvíjející myšlení. Nezávislý program Academics’ Choice Award je zárukou vynikající kvality a je uznávaný po celém světě zákazníky i vzdělávacími institucemi jako označení pro skutečně efektivní učební pomůcky podporující myšlení a umožňující žákům a studentům plně rozvinout myšlenkové dovednosti vyššího řádu. Více se dočtete zde.

Abaku organizaci i tzv. Abaku ligu škol. Informace o možném zapojení najdete zde.

SVOČ

Gratulujeme studentům učitelství matematiky k umístění na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky.

Didaktická hra Pět krychlí

Doc. Jirotková navrhla aktivitu ve 3D podobnou hře Digit, jejímž cílem je rozvoj prostorové představivosti. Aktivitu se podařilo ve spolupráci s firmou Didactive dotáhnout do podoby deskové hry.

Ceny DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

Od roku 2018 vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) ceny „To nejlepší zmezinárodního vzdělávání“. Ceny za rok 2021 byly vyhlášeny 7.4.2022. Do soutěže jsou tradičně nominovány nejlepší zprojektů spolupráce, výjezdů, dobrovolnictví a dalších aktivit v sedmi programech a sítích, které DZS spravuje. Projekty soutěží vkategoriích Inkluze a diverzita, Ekologická udržitelnost, Digitalizace, Participace, Flexibilita a inovace a Přínos v oblasti internacionalizace. Soutěžní kategorie odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání vEvropě. Celkem bylo nominováno 66 projektů, mezi nimi vkategorii Inkluze a diverzita projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, jehož řešiteli byli Mag. Dr. Andreas Ulovec z Univerzity Vídeň a prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, byl řešen vrámci programu AKTION Česká republika – Rakousko. Jak už název napovídá, byl zaměřen na výuku matematiky vmultikulturních třídách. V mnoha evropských zemích patří multikulturalita mezi nejvýznamnější výzvy, kterým učitelé čelí. Výzkumy se v této oblasti zaměřují především na lingvistické aspekty a oblast matematiky se spíše opomíjí. Cílem projektu proto bylo vytvořit nástroje, které umožní učitelům vytvářet si vlastní vyučovací jednotky pro matematiku v multikulturních třídách.

Oba partneři projektu iniciovali vytvoření skupiny strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání, která dále rozvíjí tématiku zprojektu Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students. Do skupiny je zapojeno sedm týmů z univerzit a středních škol z Rakouska, České republiky, Řecka a Itálie.

Podrobnější informace o soutěži i o projektu jsou na

https://www.dzs.cz/publikace/ceny-dzs-2021-nejlepsi-z-mezinarodniho-vzdelavani-0 (soutěž)

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf (přehled všech nominovaných projektů, str. 122)

Cena pro studenta KMDM

Student navazujícího studia učitelství matematiky, Bc. Ondřej Kohout, získal prestižní Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů. Gratulujeme a doufáme, že si cenu užije!

Reportáž z akce je zde.

GAUK

Gratulujeme našim doktorandům, Davidu Zenklovi, Kristýně Nižňanské a Dagmar Málkové, kteří získali projekt GAUK. Konkurence byla veliká. Přejeme jim pevné nervy při plnění jejich projektů.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení