SVOČ

Gratulujeme studentům učitelství matematiky k umístění na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky.

Didaktická hra Pět krychlí

Doc. Jirotková navrhla aktivitu ve 3D podobnou hře Digit, jejímž cílem je rozvoj prostorové představivosti. Aktivitu se podařilo ve spolupráci s firmou Didactive dotáhnout do podoby deskové hry.

Ceny DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

Od roku 2018 vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) ceny „To nejlepší zmezinárodního vzdělávání“. Ceny za rok 2021 byly vyhlášeny 7.4.2022. Do soutěže jsou tradičně nominovány nejlepší zprojektů spolupráce, výjezdů, dobrovolnictví a dalších aktivit v sedmi programech a sítích, které DZS spravuje. Projekty soutěží vkategoriích Inkluze a diverzita, Ekologická udržitelnost, Digitalizace, Participace, Flexibilita a inovace a Přínos v oblasti internacionalizace. Soutěžní kategorie odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání vEvropě. Celkem bylo nominováno 66 projektů, mezi nimi vkategorii Inkluze a diverzita projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, jehož řešiteli byli Mag. Dr. Andreas Ulovec z Univerzity Vídeň a prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, byl řešen vrámci programu AKTION Česká republika – Rakousko. Jak už název napovídá, byl zaměřen na výuku matematiky vmultikulturních třídách. V mnoha evropských zemích patří multikulturalita mezi nejvýznamnější výzvy, kterým učitelé čelí. Výzkumy se v této oblasti zaměřují především na lingvistické aspekty a oblast matematiky se spíše opomíjí. Cílem projektu proto bylo vytvořit nástroje, které umožní učitelům vytvářet si vlastní vyučovací jednotky pro matematiku v multikulturních třídách.

Oba partneři projektu iniciovali vytvoření skupiny strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání, která dále rozvíjí tématiku zprojektu Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students. Do skupiny je zapojeno sedm týmů z univerzit a středních škol z Rakouska, České republiky, Řecka a Itálie.

Podrobnější informace o soutěži i o projektu jsou na

https://www.dzs.cz/publikace/ceny-dzs-2021-nejlepsi-z-mezinarodniho-vzdelavani-0 (soutěž)

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf (přehled všech nominovaných projektů, str. 122)

Cena pro studenta KMDM

Student navazujícího studia učitelství matematiky, Bc. Ondřej Kohout, získal prestižní Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů. Gratulujeme a doufáme, že si cenu užije!

Reportáž z akce je zde.

Hra ABAKU - pozvánka

Hra ABAKU nově

V. Tesař

11. května 2022 v17:00

UK Pedagogická fakulta, budova M. Rettigové 4, Praha 1, 3. patro, posluchárna R 318

Setkání je určeno všem, učitelům i studentům, kteří mají rádi chytré hry. Hra ABAKU směřuje kpřemýšlení, kpráci sčísly, rozvíjí kombinační schopnosti vprovazbě na početní operace a vlastnosti čísel.

Těšíme se na vás

organizátoři M. Kaslová a M. Černochová

OV MFI PS Praha, JČMF ve spolupráci sUK PEDF KMDM a KTI

Matematické Putování - pozvánka

Matematické putování je soutěž pro týmy žáků ze 4. a 5. ročníků základních škol, kterou připravují studenti učitelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Další informace zde:
https://mdisk.pedf.cuni.cz/Putovani/

GAUK

Gratulujeme našim doktorandům, Davidu Zenklovi, Kristýně Nižňanské a Dagmar Málkové, kteří získali projekt GAUK. Konkurence byla veliká. Přejeme jim pevné nervy při plnění jejich projektů.

Mezinárodní den matematiky

Katedra matematiky a didaktiky matematiky společně se studenty oslaví s ostatními kolegy, studenty všech oborů, a se zaměstnanci mezinárodní den matematiky.

V pondělí 14. 3. 2022 nabídneme kontakt se zajímavými problémy na čtyřech stanovištích, u kterých budou studenti oborů Předškolní pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství VVP SŠ a 2. stupeň ZŠ, doktorandi KMDM a studenti Erasmu+.

Každé patro bude zaměřeno na jiný stupeň vzdělávání, ve 3. patře se představí matematické soutěže na bázi her.

Za KMDM akci zajišťuje Michaela Kaslová. Za to jí velmi děkujeme.

50. doktorandská škola

Ve dnech 1. až 3. 10. 2021 se konala jubilejní 50. doktorandská škola KMDM v Brandýse. Její program je zde. Připomeňme si fotografií přátelskou atmosféru, která na škole panovala.

Informace pro studenty NM v ZS 2021-22

Informace o plnění předmětů 1. ročníku u studentů 2. ročníku staré akreditace

Funkce více proměnných, Geometrie - předmět se již nebude vypisovat formou rozvrhu, ale studenti se mohou přihlásit do grupíkové skupiny v ZS 2021/22

Zobrazovací metody, Historie matematické analýzy, Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky - jako předchozí, ale bude se vypisovat v LS 2021/22

V případě nejasností pište garantům.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení