50. doktorandská škola

Ve dnech 1. až 3. 10. 2021 se konala jubilejní 50. doktorandská škola KMDM v Brandýse. Její program je zde. Připomeňme si fotografií přátelskou atmosféru, která na škole panovala.

Informace pro studenty NM v ZS 2021-22

Informace o plnění předmětů 1. ročníku u studentů 2. ročníku staré akreditace

Funkce více proměnných, Geometrie - předmět se již nebude vypisovat formou rozvrhu, ale studenti se mohou přihlásit do grupíkové skupiny v ZS 2021/22

Zobrazovací metody, Historie matematické analýzy, Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky - jako předchozí, ale bude se vypisovat v LS 2021/22

V případě nejasností pište garantům.

Úspěch studentek a studentů na SVOČ

Dne 11. 6. 2021 se konal další ročník Česko-slovenské soutěže SVOČ, v níž studentky a studenti KMDM opět důstojně reprezentovali Pedagogickou fakultu UK. Z jedenácti prací, které se na soutěži představily, jich 7 získalo některou z cen (pro srovnání - bylo uděleno celkem 25 cen, přičemž soutěže se mohou účastnit všechna pracoviště připravující učitele matematiky a učitele 1. stupně v ČR a SR). Všem studentkám a studentům srdečně gratulujeme. Poděkování patří i vedoucím jejich prací. Seznam prací, které získaly ocenění v tomto roce i minulých letech, je na webu KMDM (http://kmdm.pedf.cuni.cz/svoc-27).

Soutěž Matematické putování

Studenti Katedry matematiky a didaktiky matematiky vedení Mgr. Karlem Zavřelem zorganizovali již desátý ročník matematické soutěže určené pro žáky 4. a 5. tříd. Soutěž proběhla tentokrát online v prostředí gather.town a zúčastnilo se jí 27 týmů z 19 základních škol. Letošní téma bylo Společně na draka. V jeho rámci řešili žáci 120 úloh různé obtížnosti. Každý může dodatečně změřit síly se soutěžícími, protože na webu soutěže (https://mdisk.pedf.cuni.cz/Putovani/) v sekci Download jsou uvedeny soutěžní úlohy nejen z posledního ročníku.

Žáci se při letošní soutěži opět dobře bavili. Věříme, že i díky ní si vytvoří k matematice dobrý vztah, a děkujeme studentům za dobrou reprezentaci fakulty.

Geometrie barokního malířství

Sledujte záznam z přednášky na semináři KMDM dne 11. 3. 2021, kterou proslovil prof. Ladislav Kvasz.

Záznamy hlavních přednášek z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2021

Na stránkách věnovaných konferenci Dva dny s didaktikou matematiky nově naleznete záznamy hlavních přednášek z roku 2021, které pronesli Cyril Höschl a Janka Medová.

Záznam ze Setkání absolventů KMDM 26. 11. 2020

Cena Josefa Hlávky pro studentku KMDM

Studentka Markéta Škutová získala za svou diplomovou práci s názvem Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi Hlávkovu cenu za rok 2019. Práci vedla prof. Novotná. Oběma gratulujeme!

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení