Jaroslava Kloboučková

Základní informace

Pozice: oddělení 1. stupně (WhoIs)
E-mail: jaroslava.klobouckova@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 226
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Didaktika matematiky s praxí, Souvislé pedagogické praxe
  • Matematika, Úvod do studia matematiky,Metody řešení matematických úloh,Geometrie

Vědecká činnost

ResearcherID: H-4489-2017
ORCID ID: 0000-0001-9089-8034
Profil na ResearchGate

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK(včetně ediční činnosti)

Kapitoly v knihách

JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Od aritmetiky k algebře na 2. stupni ZŠ. In: Vzdělávací modul Matematická gramotnost – Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 97-104. ISBN 978-80-7603-059-6.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Rozvíjení schopností v matematice 1. stupně ZŠ. In: Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita KArlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 81-97. ISBN 978-80-7603-059-6.

NOVOTNÁ, Jarmila - NOVÁKOVÁ, Hana ...et al. Řešení (slovních) úloh ve vyučování matematice. In: Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 105-118. ISBN 978-80-7603-059-6.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava. Kritická místa matematiky na 1. stupni základní školy v diskurzu učitelů. In: Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 19-61. ISBN

Příspěvky ve sbornících

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - VONDROVÁ, Naďa ...et al. Getting to know shapes of the same area - How pupils build on one another´s work. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. OPPORTUNITIES IN LEARNING AND TEACHING ELEMENTARY MATHEMATICS. 1 vyd. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2019, s. 231-240. ISBN 978-80-7603-069-5.

BÍMOVÁ, Daniela - BLAŽKOVÁ, Růžena - BŘEHOVSKÝ, Jiří ...et al. Vzdělávací modul Matematická gramotnost s metodikou. In: Vzdělávací modul Matematická gramotnost s metodikou. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedaogická fakulta, 2019, s. 1-31. ISBN 978-80-7603-057-2.

SLEZÁKOVÁ, Jana - JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Student portfolio as a tool for development of pre-service primary teachers´ competences in teaching mathematics. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 283-293. ISBN 978-80-7290-955-1.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - HEJNÝ, Milan ...et al. Conceptualization of process: didactic environment Bus. In: ODABASI, Ferhan. Procedia – Social and Behavorial Science. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 978-983. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.314.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. CRITICAL AREAS IN MATHEMATICS OF PRIMARY SCHOOL. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. TASKS AND TOOLS IN ELEMENTARY MATHEMATICS. 1 vyd. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2013, s. 138-147. 1. ISBN 978-80-7290-637-6.

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Enhancement of 3D imagination in the 1st and 2nd grade. In: ODABASI, Fehran. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 984-989. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.315.

SLEZÁKOVÁ, Jana - HEJNÝ, Milan - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Entrance to negative number via two didactical environments. In: ODABASI, Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 990-994. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.316.

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Cognitive osmosis in class and young pupils´ cognitive processes in geometry. In: MAJ-TATSIS, Božena - TATSIS, Konstatinos. Generalization in mathematics at all educational levels. 1 vyd. Rzeszów: Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 193-202. ISBN 978-83-7338-780-5.

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - JIROTKOVÁ, Darina. Inovace ve vyučování matematiky v primární škole a v profesní přípravě učitele matematiky primární školy. In: UHLÍŘOVÁ, Martina. Matematika 5: Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 342-346. 1. ISBN 978-80-244-3048-5.

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava. Cube building in primary school. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. SEMT´11, International Symposium Elementary Maths Teaching. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita, 2011, s. 206-213. 1. ISBN 978-80-7290-509-6.

JIROTKOVÁ, Darina - HEJNÝ, Milan - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Development of understanding the concepts of area and perimeter.. In: UBUZ, Behiye. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Developing Mathematical Thinking,. 1 vyd. Ankara: Middle East Technical University, 2011, s. 463-463. ISBN 978-975-429-294-7. ISSN 0771-100X.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava. Pythagorova věta tvořivě. In: PĚCHOUČKOVÁ, Šárka. Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. 1 vyd. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2011, s. 100-104. ISBN 978-80-7043-992-0.

STEHLÍKOVÁ, Naďa - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava. Jak se šesťáci učili pomocí programu GeoGebra. In: Sborník 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 198-207. ISBN 978-80-7394-186-4.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení