Rozhledy matematicko-fyzikální (ISSN 0035-9343)
Aktualizováno dne 9.7.2015
Časopis je určen pro studenty středních (i základních škol), učitele matematiky a všechny zájemce o matematiku, fyziku, informatiku a historii těchto disciplín. V časopise se objevují také informace o soutěžích v těchto oborech.

Časopis byl založen roku 1921. Původně byl součástí Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky a právě roku 1921 se od něho Rozhledy oddělily.

Časopis je recenzován dvěma odborníky: jedním z redakční rady, druhým vně redakční rady. Je-li aspoň jeden recenzní posudek negativní, je autor vyzván k úpravě článku.

Časopis vychází čtyřikrát ročně.

ISSN 0035-9343

E.č. MK ČR E 4691

 

Vydavatel:

Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná 25, 11710 Praha 1

IČO 00444871

za podpory MFF UK Praha a FJFI ČVUT Praha.

 

Adresa redakce:

GCHD Zborovská 45, 150 00 Praha 5
tel. 606157646
e-mail zhouf@seznam.cz

 

Distribuci časopisu provádí a objednávky přijímá:

MYRIS TRADE, s.r.o., P.O.Box 2, V Štíhlách 1311, 142 01 Praha 4
tel. 234035200
e-mail myris@myris.cz

 

Pokyny pro autory:

Příspěvky dodávejte na adresu redakce v elektronické podobě. Nejvhodnější jsou články napsané v jakékoliv standardní formě TEXu. Přijatelné jsou též příspěvky připravené dalšími běžně rozšířenými programy, jako je např. Word.

U každého zasílaného příspěvku (ne u soutěží, zpráv a recenzí) přiložte krátkou anotaci v anglickém nebo českém jazyce. Dále je žádoucí, aby u každého příspěvku byla uvedena literatura, na kterou bude v textu odkazováno.

Pokud jde o obrázky, je žádoucí, aby byly připraveny v reprodukovatelné podobě. Nejlepší je METAPOSTový nebo METAFONTový zdrojový text, popř. bitmapa v dostatečném rozlišení. Přípustné jsou též kvalitní černobílé fotografie nebo xerokopie, v krajním případě podrobně popsané předlohy pro počítačové zhotovení obrázků.


Redakční rada:

Vedoucí redaktor:
doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D., FIT ČVUT Praha a VŠE Praha
 
Redaktor pro matematiku:
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., FAV ZČU Plzeň
 
Redaktor pro fyziku:
prof. ing. Bohumil Vybíral, CSc., PedF UHK Hradec Králové
 
Členové redakční rady:
doc. RNDr. Emil Calda, CSc., MFF UK Praha
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., MFF UK Praha
ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D., FJFI ČVUT Praha
RNDr. Petr Hanuš, FSv ČVUT Praha
doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc., FPE ZČU Plzeň
PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D., SPŠST Chrudim
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FJFI ČVUT Praha
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., PdF ZČU Plzeň
RNDr. Pavel Šišma, Dr., PřF MU Brno
doc. ing. Ivan Štoll, CSc., FJFI ČVUT Praha
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PedF JU České Budějovice
doc. RNDr. Pavel Topfer, CSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., PedF UHK Hradec Králové
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., ÚJF AV ČR Řež

  


Podle rozhodnutí redakční rady časopisu jsou volně stažitelná čísla, která vyšla nejméně před třemi roky.

 

Zde si můžete stáhnou obsah 80. ročníku (2005)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/80
Zde si můžete stáhnout číslo 2/80
Zde si můžete stáhnout číslo 3/80
Zde si můžete stáhnout číslo 4/80

 

Zde si můžete stáhnou obsah 81. ročníku (2006)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/81
Zde si můžete stáhnout číslo 2/81
Zde si můžete stáhnout číslo 3/81
Zde si můžete stáhnout číslo 4/81

  

Zde si můžete stáhnou obsah 82. ročníku (2007)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/82
Zde si můžete stáhnout číslo 2/82
Zde si můžete stáhnout číslo 3/82
Zde si můžete stáhnout číslo 4/82

 

Zde si můžete stáhnou obsah 83. ročníku (2008)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/83
Zde si můžete stáhnout číslo 2/83
Zde si můžete stáhnout číslo 3/83
Zde si můžete stáhnout číslo 4/83

 

Zde si můžete stáhnou obsah 84. ročníku (2009)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/84
Zde si můžete stáhnout číslo 2/84
Zde si můžete stáhnout číslo 3/84
Zde si můžete stáhnout číslo 4/84

 

Zde si můžete stáhnou obsah 85. ročníku (2010)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/85
Zde si můžete stáhnout číslo 2/85
Zde si můžete stáhnout číslo 3/85
Zde si můžete stáhnout číslo 4/85

 

Zde si můžete stáhnou obsah 86. ročníku (2011)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/86
Zde si můžete stáhnout číslo 2/86
Zde si můžete stáhnout číslo 3/86
Zde si můžete stáhnout číslo 4/86

 

Zde si můžete stáhnou obsah 87. ročníku (2012)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/87
Zde si můžete stáhnout číslo 2/87
Zde si můžete stáhnout číslo 3/87
Zde si můžete stáhnout číslo 4/87

 

Zde si můžete stáhnou obsah 88. ročníku (2013)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/88
Zde si můžete stáhnout číslo 2/88
Zde si můžete stáhnout číslo 3/88
Zde si můžete stáhnout číslo 4/88

 

Zde si můžete stáhnou obsah 89. ročníku (2014)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/89
Zde si můžete stáhnout číslo 2/89
Zde si můžete stáhnout číslo 3/89
Zde si můžete stáhnout číslo 4/89

 

Zde si můžete stáhnou obsah 90. ročníku (2015)
Zde si můžete stáhnout číslo 1/90
Zde si můžete stáhnout číslo 2/90
Zde si můžete stáhnout číslo 3/90
Zde si můžete stáhnout číslo 4/90

 

 

 

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011