Zde najdete rozcestník na nabídky kurzů dalšího vzdělávání učitelů, které nabízí různé vysoké školy v ČR pro učitele matematiky a učitele prvního stupně.
Jde o konferenci zaměřenou na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky. Dvacátý ročník konference se bude konat 11. a 12.2.2016.
Konference "Jak učit..." se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Poslední setkání se uskutečnilo 22. až 24. 10. 2015, motto: Kritická místa ve výuce matematiky. Další setkání bude v roce 2017.
4. 11. - 6. 11. 2015 (středa - pátek) v Ústí nad Orlicí
Konference se koná každé dva roky v Českých Budějovicích. Sedmá konference se uskutečnila 5. 11.– 7. 11. 2015. Pořadatel: Katedra matematiky PF JU v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF.
XVII. letní prázdninová škola pro učitele matematiky nebo fyziky především na 2. stupni ZŠ a na středních školách všech typů.
Konference je určena především pro pracovníky fakult připravujících učitele primární školy a učitele z praxe. V roce 2015 konferenci pořádají kolegové ze Slovenska.
X. ročník se uskutečnil v Uherském Hradišti 20. 8. až 22. 8. 2014. Letní prázdninová škola je pro učitele I. a II. stupně, nižších ročníků víceletých gymnázií (nejenom pro učitele matematiky), pro rodiče a pro další zájemce o metody výuky. Další setkání proběhne v roce 2016.
XVII. matematicko-fyzikální tábor pro studenty 2. stupně ZŠ a středních škol, kteří se nebojí matematiky a fyziky.
"Setkání" se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky. Další setkání se uskuteční v roce 2016. Sborníky z některých ročníků konference si můžete stáhnout na tomto portálu v sekci Ke stažení.
 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011