Řešení konstrukčních planimetrických úloh II
Aktualizováno dne 19.5.2008
Učební text určený pro studenty středních škol. Druhá část.

Druhá část studijní opory týkající se řešení konstrukčních planimetrických úloh. Stěžejní kapitolou je kapitola 2.6 - Souhrnné úlohy na využití shodných zobrazení.
Opora byla napsána tak, aby učivo vysvětlovala tomu, kdo nemá možnost slyšet výklad učitele, proto je např. užita forma přímého oslovování čtenáře.
Někdy, možná na úkor exaktnosti textu, jsou uváděny praktické rady, upozornění na vyvarování se chyb, které studenti často dělávají, apod.

Řešení konstrukčních planimetrických úloh II

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011