Obhajoby a obhájené práce
Aktualizováno dne 24.1.2017

Aktuálně připravované obhajoby disertačních prací


 

 

Seznam obhájených prací (uspořádáno časově) 

 

 1. Naďa Stehlíková, Analýza písemného řešení slovní úlohy (žáků 5.třídy), školitelka doc. Novotná (1995), Hlávkova cena
 2. Monika Barešová, Diagnostika úrovně osvojení pojmového poznatku vzdálenost, školitelka doc. Kubínová (1998), Hlávkova cena
 3. Alice Bílá, Introspekce v didaktice matematiky, školitel prof. Hejný (1998)
 4. Alena Hošpesová, Vytváření aditivní poznatkové struktury v podmínkách školního vyučování, bez školitele (1999)
 5. Jana Kratochvílová, Triads as a tool for investigating pupils' thinking processes, školitelka doc. Novotná (2000)
 6. Jiří Vaníček, Počítačem podporovaná výuka geometrie, školitel dr. Vrba (2001)
 7. Jaroslav Perný, Prostorová představivost v prostředí "krychle a pohyb", školitel prof. Kopka (2001)
 8. Filip Roubíček, Sémiotické reprezentace ve vyučování geometrii, školitel dr. Sýkora (2002), Bolzanova cena
 9. Darina Jirotková, Zkoumání geometrických představ, školitel prof. Hejný (2002)
 10. Linda Bartoncová, Communication between two students during problem solving in mathematics, školitelka doc. Novotná (2003)
 11. Alena Kopáčková, Pojmotvorný proces konceptu funkce, školitel prof. Kopka (2004)
 12. Jana Cachová, Konstruktivní přístupy k vyučování matematice a školní praxe, školitel prof. Kuřina (2004)
 13. Ivo Horáček, Intuitivní zákony v prostředí matematických křížovek, školitelka doc. Novotná (2004)
 14. Jana Horáčková, Změna pojetí výuky začínajícího učitele matematiky, školitelka doc. Kubínová (2004)
 15. Jana Příhonská, Graf jako nástroj porozumění matematickým myšlenkám, školitel prof. Kopka (2004)
 16. Petr Dvořák, Vnímání reprezentací prostoru zprostředkovaných výpočetní technikou, školitel prof. Koman (2006)
 17. Jana Ernyeiová: Vliv cizího jazyka na komunikaci v bilingvní výuce matematiky, školitel doc. Novotná (2007)
 18.  Šárka Pěchoučková: Aktivity dětí při vytváření pojmu přirozené číslo, školitel doc. Divíšek (2007)
 19. Jana Hanušová: Cesty učitele ke konstruktivistickým přístupům, školitel prof. Hejný (2007)
 20.  Kamila Čmejrková: Řešení logických problémů a komunikační dovednosti v žákovských kolektivech, školitel dr. Sýkora (2007)
 21. Zdeněk Šíma: Metoda trojkroku v práci učitele matematiky. Akční výzkum, školitelka doc. Stehlíková (2008)
 22. Magdalena Krátká: Srovnání ontogenetického a fylogenetického vývoje porozumění jevu nekonečno v geometrickém kontextu, školitel prof. Vopěnka (2009)
 23. Lucia Csachová (roz. Ilucová):  Pravidelné a náhodné teselácie vo vyučovaní matematiky, školitel I. Saxl (2010)
 24. Marek Šulista: Analysis of the initial implementation of CLIL in mathematics lessons, školitelka doc. Novotná (2010)
 25. Jan Herman: Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém prostředí, školitelka doc. Novotná (2010), Hlávkova cena
 26. Janka Ruppeldtová: Operátorové myslenie, školitel prof. Hejný (2010)
 27. Michaela Ulrychová: Konstrukce poznatků žáky v matematice (na příkladu Pythagorovy věty), školitelka doc. Stehlíková (2011)
 28. Barbora Divišová: Geometrické úlohy řešitelné bez výpočtu, školitelka doc. Vondrová (2012)
 29. Jana Macháčková: Kolektivní reflexe ve vzdělávání učitelů 1. stupně v matematice, školitelka dr. Tichá (2012)
 30. Dana Pražáková: Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin, školitel doc. Tůma (2012)
 31. Hana Nováková: Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku, školitelka prof. Novotná (2014)
 32. Jiří Bureš: Žákovská tvorba slovních úloh jako indikátor matematické kultury žáků ZŠ, školitelka prof. Novotná (2014)
 33. Derek Pilous: Vybrané pohledy na žákovskou chybu ve výuce matematiky, školitel prof. Kvasz (2014)
 34. Eva Patáková: Proces tvorby úloh: Srovnání tvůrců podle úrovně zkušeností, školitel doc. Zhouf (2014)
 35. Lucie Růžičková:  Užití podnětných úloh ve výuce matematiky, školitelka dr. Kopáčková (2015)
 36. Michaela Králová: Komparace žákovských strategií řešení slovních úloh, školitel prof. Hejný (2015)
 37. Jiří Přibyl: Řešení matematických úloh na druhém stupni ZŠ pomocí heuristických strategií, školitel dr. Roubíček (2016)
 38. Sylva Peclinovská: Činnost kolektivu třídy při poznávání matematiky (studie o edukačním stylu VOBS), školtel prof. Hejný (2016)

 

 

 

 

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008