Oborová rada
Aktualizováno dne 26.10.2014

 

  Jméno
 
 Adresa zaměstnání
 
 Telefon
 
 Fax
E-mail
Doc. RNDr. Naďa Vondrová (Stehlíková), Ph.D.

předsedkyně
UK-PedF, KMDM
M.D.Rettigové 4,
116 39 Praha 1
 221900249
 221900248
Mgr. Marie Tichá, CSc.

místopředsedkyně
 AV ČR, MÚ
Žitná 25,
115 67 Praha 1
 222090726
Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

tajemnice
UK-PedF, KMDM
M.D.Rettigové 4,
116 39 Praha 1

 221900247

 221900248
darina.jirotkova@pedf.cuni.cz
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
KM, PřF MU,
Janáčkovo nám. 2a,
662 95, Brno
541321251
 Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
UK-PedF, KMDM
M.D.Rettigové 4,
116 39 Praha 1
 
 221900252
221900248

Doc. RNDr. Alena Hošpesová, Ph.D

 PF JU- KM
Jeronýmova 10, 371 15;Č. Budějovice
387 773 084 hospes@pf.jcu.cz
 Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
UJEP, KM
České mládeže 8,
400 96 Ústí n. L.
 475214417 
 Prof. RNDr. František Kuřina, CSc.

 Univerzita HK
V. Nejedlého 573,
Hradec Králové

495061153
495513251
 Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
 UK-PedF, KMDM
M.D.Rettigové 4,
116 39 Praha 1
 221900252
221900248
 Prof.  PhDr. Jiří Mareš, CSc.
 UK-LF Hradec Králové
Šimkova 870,
500 38 Hradec Král.
 495816426
sekr.     427
495513597
 Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 UK-PedF, KMDM
M.D.Rettigové 4,
116 39 Praha 1
221900251  
603578360
221900248
 Doc. RNDr. Jarmila Robová, Ph.D.
 UK-MFF
Sokolovská 83,
186 00 Praha 8
 
 
 Doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
Matematický ústav AVČR, Žižkova 22, Brno, 616 62
 541636444
 

Předchozí předsedové oborové rady

Prof. RNDr. Milan Koman, CSc.

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Doc. RNDr. Marie Kubínová, CSc.

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008