SVOČ
Aktualizováno dne 14.6.2017

Práce, které se umístily v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)

v didaktice matematiky


 2017

 

Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Markéta Mátlová: Heuristické strategie řešení úloh

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Kateřina Marková: Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

Diplomové práce učitelství prvního stupně

Čestné uznání

Luděk Kovář: Zavádění obsahu mnohoúhelníků, zejména metodou uvolňování parametru, v primární škole

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Pavel Sovič: Podnětná výuka obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku ve dvou třídách s odlišnou zkušeností s výukou matematiky

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Naďa Vondrová, PhD.

2. cena

Jan Čadek: Didaktické využití stavebnice LEGO Mindstorms ve výuce matematiky se zaměřením na fraktály

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Antonín Jančařík, PhD.

 3. cena

Zora Mašatová: Dělitelnost v 6. a 7. ročníku – učebnice a znalosti žáků

Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous, PhD.

Seminární práce

 

Čestné uznání

Markéta Mátlová: How did ancient Egyptians divide loaves of bread?

Vedoucí práce: PhDr. Hana Moraová

Účast:

Štěpán Ročák: Metody hledání pythagorejských trojic

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena

Isabela Skokanová: Matematika jako cesta k řešení problémů, zdravý životní postoj a moudrý rádce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, PhD.

3. cena

Martin Mašata: Počítání s desetinnými čísly formou hry

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

2016

Fotografie ze soutěže naleznete zde.

Bakalářské práce  (MŠ)

1. cena

Lenka Černá: Labyrinty - nástroj rozvoje orientace v prostoru a rovině u předškolních dětí

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Marie Jůzková: Diagnostika úrovně porozumění číslu jako počtu u předškolních dětí

Vedoucí práce: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.


Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Adéla Tavačová: Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

3. cena

Jana Bartoňová: Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Čestné uznání

Gabriela Vlková: Pojmotvorný proces ve 2D geometrii u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

2. cena

Kateřina Pelcová: Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Veronika Sedláčková: Výuka matematiky metodou CLIL na 2. stupni ZŠ

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Gabriela Novotná: Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Práce z didaktiky matematiky pro speciální pedagogiku

2. cena

Anna Löffelmannová: Finanční gramotnost a její zařazení ve výuce na základních školách praktických

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Seminární práce

Čestné uznání

Linda Trpálková, Marie Dunovská: Možnosti propojení teorie a praxe didaktiky matematiky z pohledu studenta

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2015

Bakalářské práce  (MŠ)

2. cena

Iva Donátová: Strategie předškolních dětí v kompozici skládanek typu „pozitiv – negativ“

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena

Anna Jungrová: Grafický znak v přípravě na školní matematiku

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová


Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Michal Sláma: Pythagorejské trojúhelníky

Vedoucí práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání

Jan Kozubek: Trisekce úhlu a duplicita krychle pomocí speciálních křivek

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

1. cena

Tatiana Mutinová: Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Čestné uznání

Karolína Pešinová: Nástroje pro budování vlastní edukační strategie

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Vladimír Bílek: Žákovské obtíže a chyby při úpravách algebraických výrazů

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Naďa Lundáková: Finanční matematika na základní škole

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

3. cena

Dana Žďárská: Srovnání výuky dvou učitelů matematiky

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Čestné uznání

Jan František Teister: Konstrukční úlohy jako problémová oblast v matematice I. stupně ZŠ

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

 

2014

Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Helena Bartlová: Metody řešení slovních úloh pomocí logiky

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Kateřina Horáková: Eukleidovské a přibližné konstrukce pravidelných mnohoúhelníků

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D..

Diplomové práce učitelství prvního stupně

2. cena

Eva Šubrtová: Uchopení matematických výukových prostředí dětmi předškolního věku (5 – 7 let)

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D..

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Kateřina Vladyková: Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

David Reichmann: Nepřímá úměrnost – žákovské strategie, analýza učebnic a didaktické praktiky učitelů

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

2. cena

Martina Čáslavová: Řešitelské strategie a obtíže žáků 6. a 7. ročníků u vybraných algebraických úloh (prostřednictvím klinických rozhovorů)

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.


2013 (zpráva o tomto ročníku SVOČ je zde)

Bakalářské práce v prezenčním studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Jiří Bruna: Vybrané objekty v neeuklidovských metrikách

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání

Filip Devera: Řešení úloh z oblasti elektrických obvodů

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Tomáš Vitásek: Elementární funkce a definiční obor

Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Klára Kochová: Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Petr Matěka: Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Renata Jozeková: Způsoby využití netbooků a interaktivní tabule učiteli matematiky na základní škole

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

 

Bakalářské práce v kombinovaném studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Tomáš Fabián: Konstrukce křivek u Descarta

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

3. cena

Naďa Lundáková: Finanční gramotnost v matematice

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Martina Štefánková: Statistika a její užití ve školské matematice

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

2. cena

Michaela Krůtová: Didaktické situace ve výuce matematiky zaměřené na výuku funkcí na druhém stupni základní školy

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena

Kamila Hrubá: Zpracování tématu desetinná čísla pro výuku matematiky v anglickém jazyce

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.


2012

 

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Pavla Sýkorová: Do jaké míry mohly být české učebnice matematiky politicky "nevinné"? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách 1938-1952

Práce vznikla na Katedře dějin a didaktiky dějepisu, vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

3. cena

Vladimír Bílek: Celá a necelá část reálného čísla

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena

Zdeňka Sýpalová: Poznávání geometrických tvarů

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Zuzana Muchová: Pohyb v matematice

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Barbora Pěničková: Využití japonských hlavolamů ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková


Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Alena Šteflíčková: Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

Veronika Havelková: GeoGebra ve vzdělávání matematice

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání

Karel Zavřel: Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

2011

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Jan Čadek: Rozpoznávání jazyka na základě frekvenční analýzy

Ved. práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání

Anna Sukniak: Jak žáci prvního stupně rozumí termínům o tělesech

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Zdenka Koubová: Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjení geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2. cena

Sandra Holáková: Rozvoj procesuálních číselných představ u žáků 1. stupně

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Věra Koudelková: Rozvoj porozumění rovnicím na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Lucie Šilhánová: Tandemat-didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole

Ved. práce: Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD.


Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena

Skalová Dana: Aktivní slovní zásoba vztahující se k vnímání těles u dětí ve věku 5 – 6 let (diplomová práce)

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Milena Trojanová: Pravděpodobnostní myšlení žáků prvního stupně základní školy

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.


2010

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Karel Zavřel: Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky

Ved. práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

2. cena

Karel Prášek: Matematika v japonských školách

Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Čestné uznání

Veronika Havelková: Volně stažitelné geometrické programy

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena

Michaela Králová: „Děda Lesoň“ jako motivační výukové prostředí pro hospitalizované a nemocné děti

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Eduard Durník: Prostorová představivost a orientace v prostoru

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Veronika Nuslová: Atomární analýza jako nástroj pochopení myšlenkových operací žáků

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena

Jana Boháčová: Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání

Ved. práce: PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

2.cena

Veronika Zítková: Práce s chybou v hodinách matematiky na francouzských školách

Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Lukáš Saulich: Úvod do práce v programu GeoGebra pomocí netradičně formulovaných úloh

Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena

Lenka Landrová: Význam sloves pro orientaci v prostoru u dětí ve věku 45-60 měsíců

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Zuzana Sanei: Využití Montessori pomůcek v předmatematické výchově v mateřské škole

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Martina Dědourková: Název práce: Vstupní kompetence žáků pro matematické vzdělávání na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina. Jirotková, Ph.D.

Didaktika matematiky a informační výchovy pro speciální pedagogiku

1. cena

Barbora Brázdová: Plošné hlavolamy a jejich užití ke zvýšení matematické gramotnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

2. cena

Jana Podrazilová: Vliv krátkodobé paměti na úspěšnost žáků na speciální škole
Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková


2009

Seminární práce

2. cena:
Autor: Veronika Nuslová
Název práce: Využití videonahrávky experimentu v přípravě budoucích učitelů 1. stupně
 

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena:
Autor: Hana Fialová, Pavlína Harcubová
Název práce: Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Autor: Ivanka Procházková
Název práce: Pojmotvorný proces v prostředí čtverečkovaného papíru
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena:
Autor: Libuše Smidžárová
Název práce: Fenomény obtížnosti řešení Tangramů u dětí předškolního věku
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová
 

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

1. cena:
Autor: Marta Navrátilová
Název práce: Slovní úlohy proti toku času na 2. stupni ZŠ
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 

2. cena:
Autor: Zuzana Štíbrová
Název práce: Neeuklidovské geometrie v historii matematiky a jejich využití pro současné cíle vyučování matematice
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
 

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Problem posing a problem solving v matematické soutěži
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.


2008

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

3. cena:
Autor. Michaela Franková
Název práce: Zkoumání přijetí netradičního matematicko-didaktického prostředí u dětí předškolního věku a žáků 1. ročníku ZŠ
Ved. práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

1. cena:
Autor: Jarmila Tomanová
Název práce: Zraková paměť dětí 5-6 letých
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena:
Autor: Věra Richterová
Název práce: Vývoj stavby ze stavebnice KAPLA u tříletých dětí
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová
 


2007
 

Nediplomní práce (včetně bakalářských) Učitelství pro 1. stupeň

1. cena:
Autor: Jitka Rozová
Název práce: Role času ve slovních úlohách na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena:
Autor: Tereza Petříková
Název práce: Převody jednotek u žáků s lehkým mentálním postižením
Ved. práce: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

3. cena:
Autor: Jana Spilková
Název práce: Krychlová tělesa – didaktické využití
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena:
Autor: Helena Čechová, Hana Klímová
Název práce: Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena:
Autor: Petra Plichtová
Název práce: Metafora ve vyučování matematice
Ved. práce: RNDr. Václav Sýkora, CSc.


2006

Nediplomové práce (včetně bakalářských)
 

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Posloupnosti vyšších řádů
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro 1. stupeň

1. cena:
Autor: Zuzana Jalůvková
Název práce: Vliv jazyka na představy žáků o čísle na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Webovská interaktivní sbírka geometrických úloh

Čestné uznání:
Autor: Zuzana Národová
Název práce: Výkladový a překladový slovník matematických termínů (francouzština, čeština) – zaměření aritmetika, algebra
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 


2005

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1 cena:
Autor: Hana Hrabáková
Název práce: Využití Teorie didaktických situací v prostředí české školy
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 


2004
 

Učitelství pro 1. stupeň
1. cena:
Autor: Jiří Brůžek
Název práce: Magické čtverce jako zdroj činností a nápadů pro žáky i učitele
Ved.práce: prof. RNDr. Milan Koman, CSc.


Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1. cena:
Autor: Lucie Čepelíková
Název práce: Česko – německý překladový a výkladový a německo – český překladový slovník matematické terminologie, Část: Geometrie
Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

1. cena:
Autor: Tereza Jindráková
Název práce: Madame du Châtelet, Newtonova Principia a infinitesimální počet
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.
 


2003

Nediplomové práce
2. cena:
Autor: Eva Bomerová
Název práce:: Dvě kapitoly z elementární matematiky
Ved. práce:
 

Učitelství pro 1. stupeň
1. cena:
Autor: Jitka Michnová
Název práce: Čtverečkovaný papír jako cesta ke konstruktivistickému přístupu k vyučování geometrii
Ved.práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

1. cena:
Autor: Lucie Spurná
Název práce: Skupinová práce a styly spolupráce ve skupinovém vyučování v hodinách matematiky ve 4. ročníku ZŠ
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena:
Autor: Miluše Strnadová
Název práce: Slovní úlohy s antisignálem na prvním stupni
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.


2002
 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1. cena:
Autor: Jana Škvorová
Název práce: Klatovský, Apian a ti druzí (pokus o komparaci učebnic elementární matematiky v 16. století)
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

3. cena:
Autor: Jan Herman
Název práce: Přechod od číselného zadání slovní úlohy k zadání obsahujícímu algebraické prvky
Ved. práce: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Práce vzniklé v průběhu doktorského studia (nedisertační)

Čestné uznání:
Autor: Šárka Pěchoučková
Název práce: Armáda v Kocourkově a Čínská věta
Ved. práce: Prof. RNDr. Milan Koman, CSc.
 

Čestné uznání:
Autor: Jana Příhonská
Název práce: Problem solving in the didactics of mathematics
Ved. práce: PhDr. Naďa Stehlíková, Ph.D. 

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008