Letní semestr 2019/2020

Aktuální semináře – Letní semestr 2019/2020

Z důvodu nouzového stavu byly zbylé semináře zrušeny.

27. 2. 2020
Má být výzkum kvalitativně nebo kvantitativně orientovaný?
Zdeněk Půlpán (Univerzita Pardubice)

Věda začíná příběhy, každý příběh vychází z nějaké zkušenosti. Věda je tedy soubor popisu zkušeností lidstva, tj.způsobůchápání určitých příběhů. Vyvinula se postupněmetodika předávání různých zkušeností, která je z úsporných důvodů založena na abstrakci. Abstrakce souvisí s formalizací a formalizace s jazykem a matematikou. Prvotní formou přenosu příběhu vědy je jazyk, jazyk se později stává více a více formálnější. Vrcholem formalizace jsou abstraktní jazykové struktury, které mají svá pravidla fungování (a ta popisuje matematika). Matematizace jako součást formalizacepříběhu stojí tedy někde na koncichápání příběhů. Matematizace nenívždy výsledkemnejvýstižnějšího chápání příběhu. S výstižností souvisí účel formalizace. Může se stát, že určitýformální popis neadekvátně popisuje příběh, pak se musíme vrátit opět na začátek a tím je nové pochopení příběhu, nová kvalita. V přednášce bude konkrétně pojednáno o vztahu kvalitativního a formálně matematického popisu příběhů.

16. 4. 2020

Přednáška proběhla online. Zde je možno stáhnout si prezentaci.Zde je záznam: https://stream.cuni.cz/cs/Detail/4445

"Kde se vzala ta čísla?" Osvojování si matematických konceptů a interindividuální rozdíly v matematice z pohledu psychologie
Hynek Cígler (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)

Předchozí výzkumy se vesměs shodují na tom, že úroveň matematických schopností souvisí s řadou aspektů lidského života: např. velikostí příjmu, zaměstnatelností, kariérním postupem či životní spokojeností. Je však skutečnou příčinou matematika, nebo spíše jen obecné kognitivní a intelektové schopnosti? Jaká je vlastně podstata matematických schopností, jak se vyvíjejí? Kde a jakým způsobem vzniká vjem čísla a množství, jak toto osvojování ovlivňuje náš jazyk, kultura, motivace, matematická úzkostnost úroveň verbálních dovedností či genderové stereotypy? Ve své přednášce se pokusím shrnout vybrané psychologické teorie matematických schopností, a to jak z hlediska "psychometrické" teorie CHC, tak i z pozice kognitivní psychologie. Popíšu některé teorie, které se zabývají typickými postupy vedoucími ke správnému, či naopak chybnému řešení, a uvedu souvislosti matematických dovedností s jinými kognitivními procesy. Zmíním rovněž tzv. "kognitivní prerekvizity" numerického a prenumerického myšlení, které jsou fylogeneticky zakotvené a sdílíme je i s jinými živočišnými druhy.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení