Zde je archiv akcí, o nichž jsme v minulosti informovali. Akce, které se opakují pravidelně, mají svůj archiv výše v rámci základní informaci o sobě.
Konference je věnována využití systémů počítačové algebry a dynamické geometrie ve výuce matematiky.
Dne 2.10.2009 se v Praze uskuteční oborový den věnovaný matematice a jejím aplikacím určený pro učitele gymnázií.
Seminář se koná dne 18.9.2009 na PedF UK v Praze.
Ve dnech 11.-17.9. 2009 se v Drážďanech v Německu bude konat konference The Mathematics Education into the 21st Century, v rámci níž proběhne i víkend programu v češtině či slovenštině. Bližší informace zde (v angličtině). Informace zde nebudou aktualizovány. Máte-li o tuto konferenci bližší zájem, prohlédněte si její oficiální stránku.
Konference s mezinárodní účastí se koná 1.-3. července 2009 v Olomouci.
NEPŘEHLÉDNĚTE! Dne 23.6. se koná seminář pro učitele gymnázií, kteří pracují na ŠVP.
 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011