Doktorandské školy

Nejbližší termín doktorandské školy

55. doktorandská škola v Brandýse nad Labem

24.-26. 5. 2024

Organizátoři: David Zenkl a Tereza Kottová

Historie seminářů v sestupném pořadí

54. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 13.-15.10.2023

Amusuglo Kafui Marlene: Development of knowledge and skills in initial mathematics teacher education and early years of teaching career in Ghanaian Basic Schools
Arazim Dolejší Zuzana: How to develop critical thinking in Mathematics
Beran Filip: Diskuse k nové akreditaci a výuce obecně
Bruna Jiří: Selected experimental designs in numerical cognition: Where science meets magic
Čechák Petr: Finanční kontext ve slovních úlohách českých středoškolských učebnic matematiky
Jančařík Antonín: Kompetenční rámec absolventa učitelství
Kaslová Michaela: Functional thinking and matjhematical competences
Kovalčíková Daniela: Úlohy na rozvoj kreativity
Kvaszová Milena: Differences in teaching mathematics and language
López Centella Esperanza: On a study of the strategies and errors of lower secondary students when addressing word problems and its applications in mathematics education
Ročák Štěpán: Jak si dělat poznámky efektivně a jak s jejich pomocí zlepšit svou vlastní akademickou tvůrčí činnost: mé postřehy a sdílení
Zamboj Michal: A parabola in a square grid and its use across school levels and topics
Zenkl David: Řešitelské strategie kombinatorických úloh gymnaziálních žáků

53. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 12.-15.5.2023

Amusuglo Marlene Kafui: Colleges of education early grade mathematics curriculum and national kindergarten mathematics curriculum in Ghana: A comparative analysis
Bruna Jiří: Putting genes into genetic constructivism
Čechák Petr: Postřehy z výuky finanční gramotnosti na PedF UK
Janda David: Diskuze o náplni reflektivních seminářů
Kaslová Michaela: Concept of time in framework educational programs
Kvasz Ladislav: Jezuité a jejich pojetí vyučování matematice
Kvaszová Milena: Analysis of errors in the solution of Diophantine equations
Marcom Guilherme Stecca: The open-ended question in Science, Technology, Engineer and Mathematics (STEM) education: a mapping of scientific papers
Morina Qëndresa: The impact of the SIMPLE strategy on word problem solving, a case study
Mottlová Karolína: Comparison of “What numbers make sense?” problems solving in Czech Republic and Lithuania
Nižňanská Kristýna: Thinking as communicating
Nižňanská Kristýna, Zenkl David, Michal Jakub, Kvasz Ladislav: Diskuze o prvních kapitolách překladu knihy Otta Toeplitze
Novotná Gabriela: Terminologie v didaktice matematiky
Zamboj Michal: AI in the academic space: benefits and challenges (discussion)

52. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 30.9.-2.10.2022

Bianco Giuseppe: Some ideas from/on Chinese (didactics of) Mathematics
Bruna Jiří: Epistemic closeness in genetic constructivism: A brief response
Ermeni Gresa: Contradictions and their manifestations in Inquiry-Based Learning through problem posing
Janda David: Differences in mathematics education research from various perspectives
Jůzová Kateřina, Mottlová Karolína: První zkušenosti s výukou na VŠ
Kaslová Michaela: Generalization process and geometric solids from dice
Kvasz Ladislav: Aristoteles, Frege a vznik matematické logiky, anebo proč se logika nedá učit
Kvaszová Milena: Interakce mezi učitelem a žákem – z Archívu Víta Hejného I
Miťková Emília: Modelovanie, štandardná a strategická manipulácia s algebraickými výrazmi
Michal Jakub: Analog mathematics vol. 2
Morina Qëndresa: The impact of the SIMPLE strategy on minimizing the difficulties in solving word problems using a linear equation with 8th graders
Nižňanská Kristýna: Multipack efektivního doktoranda, vol. 2
Sukniak Anna: Jednoznačnost a srozumitelnost matematických úloh
Tassell Janet: How to become a creative researcher in educational practice - a lifelong personal journey
Zamboj Michal: Triangles are good for nothing (still)

51. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 13.-15. 5. 2022

13.-15. 5. 2022

Michaela Kaslová: Hádanky
Jiří Bruna: Variation and selection in mathematics and mathematics education
Marlene Kafui Amusuglo: Teacher’s difficulties in teaching word problems in mathematics and the methodologies used
Mária Slavíčková: Teachers´ use of resources
Qendresa Morina: Word problems in Kosovo´s mathematics textbooks for Grade 8
Jakub Michal: Analogová matematika
Kristýna Nižňanská, David Zenkl, Jakub Michal: Toeplitzův genetický přístup a výuka matematické analýzy
Anna Kuřík Sukniak: Výzkum kombinatorického myšlení
Milena Kvaszová: Teorie Víta Hejného pro učitele
Filip Beran: Co a jak má umět učitel matematiky z matematiky?
Tuende Kiss: Pilotná fáza projektu MaTeKu: Rozhovory s budúcimi učiteľmi matematiky
David Zenkl: Analýza žákovských řešení kombinatorických úloh
David Janda: Špatné, dobré a skvělé kognitivně zaměřené studie v didaktice matematiky
David Janda: Vzdělávání skotských učitelů

50. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 1.-3.10.2021

Filip Beran: Strukturální matematika a její vyučování – teze a diskuse
Tomáš Fabián: Testování prostorové představivosti
Antonín Jančařík: Co a jak má umět učitel matematiky z matematiky?
Michaela Kaslová: Typologie chyb založená na vztazích mezi celkem a jeho částmi
Ladislav Kvasz: Descartova algebra a počítání se zápornými čísly
Naďa Vondrová: Rešeršní seminář
Michal Zamboj: Trojúhelníky jsou k ničemu!
David Zenkl: Metodologie konstrukčního výzkumu (design-based research)

Karolína Mottlová: What number makes sense? Standard word problem entered non-standardly
Mária Slavíčková (Slovakia): Reasoning and proof in pre-service teacher preparation
Jiří Bruna: Digital content creators and mathematics education
Ermeni Gresa Pozhegu (Norway): The impact of Inquiry Based Learning through Problem Posing on pre-service mathematics teachers’ lesson design and attitude
Samet Okumus (Turkey): Qualitative research and data analysis: A workshop on methodology
Milena Kvaszová Milena: On birth of causal argumentation in mathematics

49. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 28.-30.5.2021

Michaela Kaslová: Zpracování chyby u dětí před vstupem do školy
Kristýna Nižňanská: Vizuální matematika
Filip Beran: Jak vytvářet pěkná zadání?
Paola Iannone (UK): Transition from school to university mathematics: understanding the crisis
Adrian Simpson (UK): A recipe for disappointment: policy, effect size and the winner’s curse
Sigrid Iversen (Norway): A task where seventh grade students evaluate pre-written mathematical arguments: Potential and challenges
Samet Okumus (Turkey): Developing your career during and after your Ph.D.
Qendresa Morina (Kosovo): Block model approach and its effect on word problem solving, a case study
Kateřina Jůzová: Primary school teachers´ perspective on education of gifted pupils
Dagmar Málková: Language of letters - tool for development of thinking in elementary mathematics
Mirka Brožová: The Individualization, Differentiation and Personalization in Teaching Approaches of Elementary Mathematics in the Czech Republic
Giulia Buttitta (Italy): The presentation reports results of the thesis
Gabriela Novotná a David Janda: Taxonomie kognitivních cílů v matematice
David Zenkl: Zavedení kombinatorických konceptů v učebnicích matematiky
Milena Kvaszová: Archív Víta Hejného jako zdroj hlubšího poznání Hejného metody
Pavel Sovič a Kristýna Nižňanská: Multipack efektivního doktoranda
Jiří Bruna: Na cestě k nekonečnu

48. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 11.-13.10.2019

Jiří Bruna: Mathematics as an emergent property
Filip Beran: School mathematics and universal education
Veronika Bočková (Slovakia): The impact of students´ geometric thinking on the solution of geometric problems
Kateřina Jůzová: Educational needs of gifted students in mathematics
Michaela Kaslová: „The News “ in European education and the school politics
Dagmar Málková: Preference of metacognitive strategies in gifted pupils in solving non-standard tasks
Karolína Mottlová: The idea of an additive triad in the elementary school
Ioannis Papadopoulos (Greece): Tracing students’ algebraic thinking – the transition from arithmetic to algebra
Naďa Vondrová: What does research say about effective teaching practices in mathematics
Michal Zamboj: The field of cows

47. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 24.-26. 5. 2019

Ladislav Kvasz: Kritická diskuse k připravovanému článku o filosoficko-historickém pozadí vyučování matematice založené na budování schémat
Michal Zamboj: Four-dimensional visual construction of the Hopf fibration
Miroslava Brožová: Domácí úkoly ve třech přístupech vyučování matematiky
Gabriela Novotná: Kvalita porozumění a její jednorázové testování
Tomáš Fabián: Dvě hry podle Teorie didaktických situací Guye Brousseaua
Filip Beran: Optimalizační úlohy ve středoškolské matematice
Jiří Bruna: Piškvorky, krabičky a umělá inteligence
David Janda: The Last Reaction Time

46. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 12.-14.10.2018

Lenka Procházková: CLIL lesson plan analysis
Ladislav Kvasz: Hejného metoda v kontextu současné didaktiky matematiky
Viviane Durand-Guerrier: A lecture on the relationships between Syntax and Semantics in mathematics education with examples from primary and secondary school
Viviane Durand-Guerrier: A workshop on a didactical situation for the introduction of Algebra in grade 6 or 7
Jiří Bruna: Didactic transposition in teaching practice
Filip Beran: Teorie a praxe středoškolské matematiky – několik postřehů
Michal Zamboj: Visualization of the Four-Dimensional Space
David Janda: Current „Czech mathematics education environment“ from my point of view
Gabriela Novotná: Pupils‘ Perception of their Understanding in Mathematics and its Connection to Private Supplementary Tutoring
Naďa Vondrová, Veronika Tůmová, Radka Havlíčková, Jarmila Novotná: Results of research on parameters of difficulty of word problems

45. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 25.-27.5.2018

Gabriela Novotná – Diagnostický test pro odhalení formálního poznání v oblasti zlomků
Jiří Blažek – Syntetické řešení v geometrii a DGS
Tomáš Fabián – 4D geometrie v GeoGebře
Lucia Klimentová – Úspešnosť, chyby a súvislosti pri riešení vybraných úloh so zlomkami
Lenka Procházková – Research Report: Lesson Plans in Content and Language Integrated Learning
Filip Beran – Reprezentace, schémata a algoritmy ve vyučování matematice
Adrian Simpson – Why education researchers think schools are like prisons: the absurd assumptions of Randomised Controlled Trials
Paola Iannone – Change in the assessment of university mathematics: lecturers’ perspectives
Henning Pötter – The Lill Method
Lenka Rybová – sebeDŮVĚRA
David Janda – Reaction times of categorization: Never-ending story
Jiří Bruna – Mathematics Education – Curriculum, Culture, Reform
Naďa Vondrová: Vliv délky textu na obtížnost slovních úloh

44. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 6.-8.10.2017

Jiří Bruna – Poznatky o škole
Ladislav Kvasz – Pohled na matematiku z hlediska instrumentů
Filip Beran – Strukturální matematika a její vyučování
Jarmila Novotná – Dobré otázky ve vyučování matematice
Tomáš Novotný – Předběžná analýza pilotního experimentu
Veronika Tůmová – Analýza dat GAČR
David Janda – Manažer příprav pro učitele matematiky: potřebují něco takového čeští učitelé?

43. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 19. – 21. 5. 2017

Jarmila Novotná: International project Lexicon
David Janda: Reaction Times of Categorization: Report from Two Studies
Shlomo Vinner: The Role of Examples in the Learning of Mathematics
Radka Havlíčková: Vliv kontextu slovní úlohy na motivaci žáků a na obtížnost úlohy – Metodologie výzkumu
Jiří Bruna: Vliv způsobu implementace slovních úloh učitelem na použité strategie žáků a četnost chyb – Metodologie výzkumu a první výsledky rozhovorů s učitelem
Miroslava Brožová: Využívání učebnic matematiky učiteli 1. stupně ZŠ vyučujícími dle třech vyučovacích metod: Hejného metoda, Montessori a tradiční pojetí
Michal Zamboj: Mathematics in Juggling, Juggling in Mathematics
Susanne Wöller: Children’s Block–Building: How do they Express their Knowledge of Geometrical Solids?
Hava Bloedy-Vinner: Analgebraic Interpretations of Algebraic Expressions
Veronika Tůmová: Jak žáci 5. a 6. ročníku strukturují prostor

42. doktorandská škola v Brandýse nad Labem, 14. – 16. 10. 2016

Jana Žalská: The Roots of an Argument: a Case Study
Abraham Arcavi: Types of Research in Mathematics Education
Jarmila Novotná: Ukázky prostředí podporujících využívání multikulturních prvků ve vyučování vatematice
David Janda, Derek Pilous: Reaction Time of Simple Categorization of Mathematical Object
Gabriela Novotná: Hledá se název pro vznikající článek aneb čtou fakultní učitelé odbornou literaturu?
Tomáš Novotný: Propojování kognitivních struktur a problém aplikačních úloh

41. doktorandská škola ve Zlenicích, 27. – 29. 5. 2016

Veronika Tůmová: Výsledky českých žáků v testu na obsah objem
Naďa Vondrová, Radka Havlíčková: Parametry obtížnosti slovních úloh – formulace úloh lišících se jen v jednom parametru (Project GA ČR)
Jarmila Novotná: Jak vidíme vyučovací hodinu?
Alena Šteflíčková: Motivace
Derek Pilous: Obecné otázky didaktiky matematiky
David Janda: Námět na užití reakční doby v didaktickém výzkumu
Serhat Aydin: Mathematics teachers’ professional knowledge and skills including PCK (and attitudes).
Veroninka Tůmová, Jiří Bruna: Klasifikace vědeckých článků

40. doktorandská škola ve Zlenicích, 9.-11.10.2015

Jiří Bruna: Meditation on Methodology
Gabriela Novotná: Reeducation of Mechanical Knowledge during Private Supplementary Tutoring Lessons: A Case Study
Adrian Simpson: Effect sizes: what are they and why shouldn’t we use them?
Miroslava Brožová: Algoritmy v 80 zemích světa – Kurt-Allan Paulsson
Lenka Procházková: Prezentace výzkumu na téma Písemně zpracované přípravy na výuku finanční matematiky metodou CLIL
Konrad Krainer: Introduction to Action Research
Vladimír Bílek: Určení těžiště trojúhelníku pomocí papírového modelu
Derek Pilous: Cognitive aspects of graph representation of functions
Veronika Havelková: Useful apps that you perhaps do not know – workshop
Tomáš Novotný: Jedna úloha pětkrát jinak

39. doktorandská škola ve Zlenicích, 24.-26.4.2015

Radka Havlíčková: Konstrukční úlohy na prvním stupni ZŠ očima českých učitelů

Jarmila Novotná:- Využití heuristických strategií pro řešení úloh v matematice (dílna)
Derek Pilous: Prototypy
Klára Kochová: Zkoumání geometrických představ u žáků se zrakovým postižením
Miroslava Brožová: Prezentace nové učebnice pro 3. ročník ZŠ – Lili a Vili ve světě matematiky
Barbro Grevholm: How to plan and write a paper for a scientific journal
Ivana Ochodničanová: Einsteinove hádanky ako prostriedok k rozvoju logického myslela
Jiří Bruna: Vliv přesvědčení a výukového stylu učitele na strategie řešení slovních úloh žáků
Veronika Tůmová: Piagetovské pokusy
Naďa Vondrová: Rozvoj oborových didaktik (představení kapitoly o didaktice matematiky z monografie Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy, která právě vychází)
Ivona Demčáková: Ako na kritické myslenie
Derek Pilous: Teorie informace pro didaktiky

38. doktorandská škola ve Zlenicích, 17.-19.10.2014

Veronika Tůmová: Kvalitativní analýza přepisů videozáznamů žáků řešících úlohy o obsahu a objemu

Katarína Čárska: Dážď ako predloha pre čokoládu

Alena Šteflíčková: Testování a diagnostika obtíží studentů při výuce CLIL

Lenka Procházková: Analýza písemně zpracovaných příprav na hodinu

Tomáš Novotný: Využití aplikačních úloh při výuce soustav lineárních rovnic

Naďa Vondrová: Konstrukční úlohy – kritické místo v matematice u českých žáků?

Veronika Tůmová: Vizualizace a úspěšnost

Veronika Tůmová: Prostor pro fraktály ve finanční matematice

Jana Žalská: Matematické odůvodňování ve výuce matematiky na základní škole

Jarmila Novotná: Hodnocení v matematice

Darina Jirotková: Metoda kombinované diskuse, 2. část

Sara Hershkovitz: Non–Routine Problems and Creativity in Mathematics Education

Antonín Jančařík: Teorie instrumentace a orchestrace

37. doktorandská škola ve Zlenicích, 4.-6.4.2014

Ivana Procházková: Komunikace žáků v geometrickém prostředí – návrh experimentu

Regina Hrabětová: Rozvoj tvořivosti v hodinách matematiky

Adrian Simpson (UK): Insights into connections and disconnections

Alžběta Brišová: Tvorba CLIL materiálov pre gymnázia (Integrácia matematiky a anglického jazyka)

Lenka Procházková: Analýza příprav na hodinu – finanční matematika v cizím jazyce

Jarmila Novotná: Explanation in teaching mathematics – Teacher‘s views

Darina Jirotková: Metoda kombinované diskuse, 1. část

Naďa Vondrová, Radka Havlíčková: Kritická místa matematiky základní školy – vybrané výsledky a pilotáž dotazníků pro učitele

Veronika Tůmová: Vizualizace a úspěšnost

Veronika Havelková: Postoje učitelů matematiky k využití programů dynamické matematiky

Jana Žalská: Mathematics Justification in teacher’s beliefs and practices – emerging variables

Alena Rakoušová: Návrh výzkumného nástroje pro ověřování podmínek vyučování

36. doktorandská škola ve Zlenicích, 11. – 13. 10. 2013

David Janda: Funkční myšlení žáků SŠ

Eva Patáková: Typy úvah v procesu tvorby úloh

Derek Pilous: O Chybě

Lenka Procházková: Písemné přípravy na hodinu v integrované výuce – šablony, kategorie pro analýzu

Jiří Přibyl: Podpora výuky teorie grafů pro zrakově handicapované

Alena Rakoušová: Způsoby integrace ISU

Alena Šteflíčková: CLIL a testování

Naďa Vondrová: Databáze a hledání zdrojů

Hana Voňková: Metoda ukotvujících vinět

Karel Zavřel: Paradoxy jako prostředek zkoumání i rozvíjení logického myšlení dětí

35. doktorandská škola ve Zlenicích, 5. – 7. 4. 2013

Ivana Procházková: Návrh diferenciace výuky

Alena Šteflíčková: Hodnocení v CLIL

Derek Pilous: Žákovská chyba v matematice

Jana Fraasová: Čo vieme zistiť z opráv riešení matematickej úlohy

Anežka Nováková: Geometrické úlohy do experimentu

Milan Hejný: Polarita koncept – procept

Dagmar Môťovská: Elektronická podpora vo vyučovaní matematického prostredia „výstaviště“

Bohumila Raisová: Počítání v nedesítkových soustavách

Jana Žalská: Odůvodňování ve výuce matematiky – přesvědčení a praktiky učitelů

Alena Rakoušová: Ovlivňování postojů v ZŠ

Veronika Havelková: GeoGebra i na 1. stupni ZŠ?

Radka Havlíčková: Číselná bludiště: strategie „postupného skládání“

34. doktorandská škola ve Zlenicích, 12. – 14. 10. 2012

Antonín Jančařík: Programovné vyučování

Karel Zavřel: Genetická paralela v logice

Pierre Clanché: Pozorování třídy z pohledu žáka

Hana Nováková: Je příprava učitelů na vyučování matemtice totéž jako analýza a priori didaktické situace?

Jiří Bureš: Variabilita slovních úloh (pracovní dílna)

Pierre Clanché, Jarmila Novotná: Didaktika matematiky II (seminář pro zájemce)

Lucie Růžičková: Typologie matematických znalostí podle TDS

Jaroslava Kloboučková: Násobení a dělení v oboru malé násobilky

Michaela Králová: Učitelovo pojetí výuky matematiky

Veronika Havelková: Geogebra (seminář + pracovní dílna)

Eva Patáková: Rozvíjení kreativity studentů v hodinách matematiky

33. doktorandská škola v Kostelci nad Černými lesy, 20. – 22. 4. 2012

Jiří Přibyl: Strategie řešení úloh

Ivana Procházková: Obvod a obsah na 1. stupni ZŠ – pracovní dílna.

Regina Hrabětová: Efektivnost projektové metody ve vyučování matematiky

Milan Hejný: Tvorba úloh s důrazem na individualizaci vyučování

Lenka Tejkalová: Využití Google Forms pro výzkum

Michaela Kaslová: Pojetí předmatematické gramotnosti

Miroslava Brožová: Využití teorie didaktických situací ve výuce podle pedagogiky M

Hana Nováková: Analýza a priori úlohy „Plat“

Dana Pražáková: Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin

Jana Žalská: Matematická přesvědčení učitele matematiky: mezinárodní výzkum a výzkumné metody

Milan Hejný: Seminář: Didaktika Matematiky II

Derek Pilous: Chyba ve vyučování matematice

Patáková Eva: Aktivita do třídy – tvorba úloh

Jaroslava Kloboučková: Tvorba geometrických poznatků u žáků mladšího školního věku

Rešeršní seminář

32. doktorandská škola ve Zlenicích, 4.11. – 6.11. 2011

Bachratá Katarína – Ako sa učit dobre uči?

Brožová Miroslava – Postupy práce a izolace obtížnosti v matematice na 1.st. ZŠ

Bureš Jiří – Žákovská tvorba úloh

Čárska Katarína – Porozumenie pravdepodobnosti pomocou štatistického experimentu na úrovni ZŠ, SŠ

Fraasová Jana – Využitie kontrastu medzi očakávaním a realitou riešenia matematických úloh

Kloboučková Jaroslava – Kognitivní osmóza v 1. ročníku

Kanáliková Andrea – Analýza testu zameraného na racionálne čísla

Kamrlová Barbora – Tri strany jednej mince – zmysluplná školská matematika na Slovensku

Kocová Mičkaninová Katarína – Výučba počtu pravdepodobnosti s podporou IKT

Kvasz Ladislav – Fylogeneze algebraických pojmù

Palenčárová Daša – Kombinatorické slovné úlohy

Patáková Eva – Tvorba dotazníku o tvorbě úloh

Polomčáková Anna – Kombinatorické úlohy v geometrii

Pražáková Dana – Některé zajímavé fenomény v domácím vzdělávání

Procházková Ivana – Seznámení s Kaprekarovou posloupností

Rakoušová Alena – Faktorová analýza ve výzkumu postojù

Růžičková Lucie – Rozvoj argumentačních schopností v geometrii

Švrčková Petra – Výstupy z mého výzkumu

31. doktorandská škola ve Zlenicích, 13.-15.5.2011

Školy se zúčastnili jako zvaní hosté prof. Heinz Steinbring (University of Essen-Duisburng, Německo), dr. Eddie Gray (University of Warwick, Velká Británie) a dr. Adrian Simpson (University of Durham, Velká Británie).

Divišová Barbora, Stehlíková Naďa: Geometric Problems Effectively Solvable without Algebraic Calculations

Bureš Jiří, Havlíčková Radka, Novotná Jarmila: Analýza komunikace učitele a žáka v prostředí Logeo (případová studie)

Ivanecká Martina: Štatistické spracovanie dát s využitím štatistického softvéru RExcel

Nováková Anežka: Diagnostika matematických znalostí žáků na ZŠ

Patáková Eva: Rychlé metody tvorby úloh pro nadané žáky

Plavčáková Jana: Niektoré problémy súvisiace s pochopením zadania úlohy, ktoré významne ovplyvňujú jej riešenie

Procházková Ivana: Nástin metodologie mé disertační práce (diskuse)

Rakoušová Alena: Vliv zařazování integrovaných slovních úloh na úspěšnost žáků v řešení slovních úloh

Simpson Adrian: Exploring the structure of a concept image

Bohumila Smolíková: Geonext ve výuce matematiky

Stehlíková Naďa, Tichá Marie: Mathematics education research and its changes over the time

Steinbring Heinz: Changed Views on Mathematical Knowledge in the Course of Didactical Theory Development: Independent Corpus of Scientific Knowledge or Result of Social Constructions?

Székelyová Noémi: Vyučovanie algebry na základnej škole – prípravná fáza výskumu

30. doktorandská škola v Lešanech, 22.10.2010 – 24.10.2010

Naďa Stehlíková: Interpretace některého didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky

Anna Polomčáková: Matematické kompetencie a neštandardná úloha z kombinatorickej geometrie

Jiří Bureš: Žákovská tvorba úloh – analýza předexperimentu

Andrea Kanáliková, Katarína Kocová Mičkaninová: Výskum pochopenia racionálneho čísla

Jaroslava Kloboučková, Radka Havlíčková: Ilustrace hodnocení písemných testů posluchačů primární pedagogiky na PedF UK v Praze

Eva Patáková: Využití kreativních technik při tvorbě úloh

Naďa Stehlíková: Rešeršní seminář

Mária Kolková: Typ riešenia úlohy a úroveň pravděpodobnostného myslenia

Lenka Tejkalová: Metodologie výzkumu

Anežka Nováková: Dílna her

Naďa Stehlíková: Didaktika matematiky II

Antonín Jančařík: Statistika v Excelu

Alena Rakoušová: Sémantický diferenciál jako součást předexperimentu integrovaných slovních úloh

Daša Palenčárová: Vplyv implicitných kombinatorických modelov na správnosť riešenia úloh

29. doktorandská škola ve Zlenicích, 14. 5. – 16. 5. 2010

Timo Tossavainen: Variation theory and teaching of mathematics at advanced levels

Anežka Nováková: Klasifikace her a příklady her k jednotlivým kategoriím

Jana Višňovská: Metodologický workshop: Design research in mathematics education

Jan Herman: Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém prostředí (představení dizertační práce)

Marek Šulista: Analýza počáteční fáze implementace metody CLIL ve výuce matematiky (představení dizertační práce)

Martina Jarošová: Fibonacciho čísla a jejich aplikace

Marta Pytlak: Social character of learning and building indivudual web if cognitive connections

Barbora Divišová: Geometrické úlohy řešitelné vhledem

Naďa Stehlíková: Rešeršní seminář

Lucie Růžičková: Klasifikace matematických úloh podle Bloomovy taxonomie

Radka Havlíčková, Sylva Chaloupková, Ivana Procházková: Komparativní analýza výuky 3 učitelů ve 2. ročnících na různých ZŠ podle stejného scénáře 1 hodiny

Lenka Tejkalová: Co potřebuje učitel matematiky, aby mohl učit v cizím jazyce?

Petra Švrčková: Projekty v M

28. doktorandská škola v Choceradech, 23.10.-25.10.2009

A. Nováková: Hry matematické

M. Hejný: Analýza videozáznamu z hodin matematiky na 2. stupni ZŠ (dílna)

J. Herman: Fenomény ovlivňující induktivní usuzování

N. Stehlíková: Elektronické informační zdroje

L. Tejkalová: Kurz integrované matematiky a angličtiny v prostředí Moodle

D. Pražáková: O tvorbě dotazníku

H. Steinbring: Children’s construction of new mathematical knowledge – analysis of classroom episodes from primary teaching (dílna)

L. Růžičková: O dvou trojúhelnících a obdélníku

H. Tichá: Korespondenční semináře – jak dál v mé práci

M. Kolková: Pravdepodobnostne myslenie žiakov ZŠ

J. Kloboučková: Konstruktivistické přístupy k vyučování versus frontální výuka matematiky v 8. a 9. ročníku

27. doktorandská škola v Choceradech, 24.-26.4. 2009

J. Bureš: Teorie pojmových polí

K. Dvořáková: Pracovní listy pro střední odborné školy a nematematická gymnázia

J. Glozar: E-learningový kurz matematické analýzy pro sluchově handicapované studenty VŠ

J. Herman: Fenomény ovlivňující zobecňování

M. Jarošová: Liber Abaci – rozbor několika zajímavých úloh

J. Kloboučková, D. Jirotková: Netradiční číselná i geometrická prostředí (workshop)

M. Krátká: Srovnání ontogenetického a fylogenetického vývoje porozumění jevu nekonečno v geometrickém kontextu

P. Kříž: Lineární diferenční rovnice vyšších řádů s Maple

J. Pecl: Analytické výpočty trojúhelníků

L. Pospíšilová: Výuka diferenciální geometrie křivek a ploch s využitím počítačů

M. Provazníková: Komplexní čísla v rovinné geometrii

L. Růžičková: Srovnání žákovských řešení několika úloh

R. Smýkalová: Důkaz konstrukce pravidelného pětiúhelníku a desetiúhelníku bez použití goniometrických funkcí

N. Stehlíková: Využití videozáznamů z hodin matematiky v didaktice matematiky

K. Šrot: Nekonečné řady s programem Maple

M. Tihlaříková: Matematické výpočty online

M. Tichá: Tvorba úloh (experiment s účastníky JDŠ)

Matematické hry

Rešeršní seminář KMDM

26. doktorandská škola ve Zlenicích, 10.-12.10.2008

Jiří Bureš: Žákovská tvorba úloh

Eduard Fuchs: Eulerova úloha o 36 důstojnících

Lucia Ilucová: Rovinné grupy symetrií v detských kresbách

Antonín Jančařík: Granty a publikování (diskuze)

Jiří Jarník: Posedlost prvočísly (Bernhard Riemann a jeho hypotéza)

Marika Kafková: Globální škola

Filip Roubíček: Reprezentace v matematickém vzdělávání (přednáška + dílna)

Filip Roubíček, Barbora Divišová, Michaela Ulrychová: Jak udělat poster? (dílna)

Naďa Stehlíková: Kurz DM2 (pouze Stein, Kloboučková, Tejkalová)

Naďa Stehlíková: PhD.studium – pouze pro nově přijaté doktorandky

David Stein: Výuka Elementární matematiky na KMDM

Lenka Tejkalová: CLIL

Rešeršní seminář: B. Divišová, D. Pražáková, D. Stein

25. doktorandská škola ve Zlenicích, 25.-27.4.2008

Rainer Kaenders – Real mathematics

Lenka Tejkalová – Práce s programem TeX

Petra Švrčková – Žákovské projekty ve výuce matematiky

Lucia Ilucová – Teselácia

Janka Ruppeldtová – Společné fenomény lineárnych sylogizmov a slovných úloh s operátormi

Ladislav Kvasz – O vztahu vizuálního a symbolického myšlení

Jaroslava Kloboučková – Netradiční úlohy v geometrii (analýza žákovských řešení)

Jiří Bureš, Hana Hrabáková – Žákovská tvorba úloh (dílna)

Marek Šulista – Podobnost vyučovaná formou CLIL – výsledky pilotního výzkumu

Jana Macháčková – Reflexe

Marián Buxár – Aktualizácia pomocou výučbového programu

Hana Tichá – Gradovane projekty vo vyučování imagine

24. doktorandská škola ve Zlenicích, 12. – 14. 10. 2007

Filip Roubíček – Sémiotika a didaktika matematiky

Lucia Ilucová – Teselácia ako štruktúra

David Stein – Příspěvek pro SEMT

Naďa Stehlíková – konzultace Tex

Miroslav Hricz – Žákovské projekty – dílna ESF

Jan Herman – Piaget a Vygotskij

David Stein – Zamyšlení nad výzvou „Všem, jejichž hlas je slyšet“

Naďa Stehlíková: rešerše

David Stein Zamyšlení nad prezentací českého didaktického konstruktivismu

Barbora Divišová – Žákovská řešení úloh

Dana Pražáková, Petra Švrčková – Několik slov o konferenci CIEAEM59

23. doktorandská škola ve Zlenicích, 4. – 6. 5. 2007

Slavomíra Schubertová: Výsledky testu prostorové představivosti

Naďa Stehlíková: Workshop Práce v programu TEX

David Stein: Několik otázek pro didaktické konstruktivisty

Ivana Kovárová: Prieskum riešení difúznej úlohy žiakov ZŠ a SŠ

Hana Hrabáková, Magdalena Krátká, Jarmila Novotná: Příprava a analýza didaktických situací – Dílna ESF

Janka Ruppeldtová: Slovné úlohy s operátormi z pohľadu budúcich učiteľov

Naďa Stehlíková: Seminář rešerše

Václav Sýkora: Proč čeští žáci nemají rádi matematiku?

Anita Balcarová: Užití ICT v rámci studentských praxí

Petra Švrčková: Učí se žáci matematice s porozuměním nebo nazpaměť?

22. doktorandská škola v Kralupech nad Vltavou, 13. – 10. 10. 2006

J. Herman: Corel Draw—workshop

L. Ilucová: Voronoivoa teselácia

M. Krátká: Otázky a odpovědi v rozhovoru o nekonečnu

Z. Šíma: Metoda obměňování

D. Stein: Vyučování matematice v USA

M. Šulista: Nedorozumění ve výuce matematiky způsobené nedostatečnou znalostí cílového jazyka

V. Sýkora: Environmentální geometrie

D. Pražáková: Zpráva o YERME 2006 a konferenci Creativity in mathematics education

J. Ruppeldtová: Procesuální a konceptuální slovní úlohy

N. Stehlíková: Základy práce s Latexem—workshop

21. doktorandská škola ve Zlenicích, 19. – 21. 5. 2006

A. Jančařík: Jak řešit problémy opakovaným odkládáním

L. Krátká: Cabri: workshop

J. Ruppeldtová: Vizualizácia slovných úloh ako prostriedok ich riešenia

S. Schubertová: Výsledky testu prostorové představivosti

N. Stehlíková: Jak psát rešerši

Doktorandi: Burza matematických nápadů do sbírky

Z. Šíma: Matematika jako součást kultury

D. Pražáková: Domácí vzdělávání

20. doktorandská škola ve Zlenicích, 4. – 6. 11. 2005

A. Balcarová: Pedagogická praxe studentů učitelství

B. Divišová: Ontogeneze pojmu podobnost a představ o podobnosti u žáků, kteří ve škole do této problematiky doposud nebyli uvedeni

M. Hejný: Diagnostika kvality práce učitele

L. Ilucová: Rovinná představivost při práci s teselacemi

A. Jančařík: Hry a praktické ukázky

L. Krátká: Stereometrie pomocí Cabri

M. Kubínová: Oborová rada

J. Petrová: Interference při bilingvní výuce matematiky způsobené omezenou znalostí učebního jazyka

Š. Pěchoučková: Vytváření pojmu přirozené číslo v prvním ročníku

J. Ruppeldtová: Vytrácení sémantiky slovních úloh

N. Stehlíková: Rozbor vyučovací hodiny z hlediska principů konstruktivismu

V. Sýkora: Příprava školení učitelů matematiky v rámci JČMF

Z. Šíma: Co činí jiní lépe

19. doktorandská škola ve Zlenicích, 6. – 8. 5. 2005

B. Divišová: Typologie úloh o podobnosti

P. Dvořák: Problematika prostorové představivosti

M. Florková: Rozvoj priestorovej predstavivosti na hodinách geometrie v prvých ročníkoch ZŠ

J. Hanušová: Od manuální zkušenosti k abstraktnímu poznatku

J. Herman: Souvislosti způsobu práce s proměnnou a způsobu řešení úlohy, aneb co se děje ve vývoji algebraických dovedností žáků

M. Kubínová: Tvorba kurikulárních materiálů

J. Novotná: Řešení slovních úloh – různé metodologické přístupy

J. Petrová: Communicational obstacles and specifics in bilingual teaching/learning of mathematics …

D. Pražáková: Domácí vyučování

M. Prokopová: Geometrický obrázek jako překážka

F. Roubíček: Tvorba školního vzdělávacího programu z pohledu učitele matematiky

J. Ruppeldtová: Vplyv učitelovho posobenia na reakcie žiaka v experimente

N. Stehlíková: Moje interpretace a použití zakotvené teorie (Grounded theory)

M. Tichá: Po stopách hledání metody

18. doktorandská škola ve Zlenicích, 5. – 7. 11. 2004

L. Ilucová: Pravidelné a náhodné teselácie v školskej matematike

M. Prokopová: Epistemologické překážky v pochopení nekonečna

J. Herman: Přechod aritmetika – algebra

P. Dvořák: Využití výpočetní techniky ve výuce matematiky

B. Divišová: Znakové charakteristiky ontogeneze pojmu podobnosti ve školské matematice

V. Sýkora: Rámcové programy

B. Olejníková: Strategie učení – motivace v matematice

V. Kremsová: Znakové charakteristiky didaktických situací při vyučování matematice sluchově postižených žáků

J. Přibyl: Překládání papíru

M. Šulista: CLIL – výuka matematiky v anglickém jazyce

J. Ruppeldtová: Niektoré didakticky náročné typy slovných úloh

K. Horká: Gramotnost informační, kvantitativní, geometrická

17. doktorskáškola ve Zlenicích, 7. -9. 5.2004

A. Baková (SK): Krúžok Matematický Klokan vo štvrtom ročníku základnej školy

P. Clanché (FR): Antropodidaktický přístup ve studiu jevů matematického vzdělávání na základní škole

D. Harvanová: Dyskalkulie (problematika, případová studie)

I. Horáček: Intuitivní zákony a matematické křížovky

J. Novotná, P. Clanché (FR): Formy testování znalostí a dovedností žáků

B. Olejníková: Matematika a motivace

J. Petrová: Učitel a bilingvní výuka matematiky

M. Prokopová: Epistemologické překážky v porozumění nekonečnu

J. Přibyl: Geometrický pohled na překládání papíru

F. Roubíček: Pojem reprezentace a jeho role v didaktice matematiky

V. Sýkora: Pojem kompetence v didaktice matematiky

16. škola doktorandských studií v Kladně s mezinárodní účastí, 10.-12.10.2003

K. Čmejrková L. Ilucová (SK) V. Kremsová B. Maj (PL) J. Novotná: Analýza didaktických situací M. Pytlak (PL) N. Stehlíková: Užitečné informace pro Ph.D. studenty, citace, literatura apod. V. Sýkora : Klasifikace znaků v didaktice matematiky M. Šulista J. Ruppeldtová

15. škola doktorských studií Didaktika matematiky ve Vrabcově, 11.-13.4.2003

P. Dvořák: Software pro výuku matematiky

J. Hanušová: Co ukázala analýza žákovského řešení

J. Herman: Některé hry s matematickými souvislostmi

J. Jarník: Historie integrálu

J. Novotná: Analýza a priory

M. Prokopová: Různé projevy nekonečna v geometrii

J. Ruppeldtová (SK): Aditívny operátor v slovných úlohách

V. Sýkora: O metafoře

M. Šulista: Výuka předmětu Finanční a pojistná matematika v anglickém jazyce

D. Timková (SK): Matematická optimalizácia vo vyučovaní matematiky

14. Ph.D. Students’ Autumn Seminar in Mathematics Education, Kralupy nad Vltavou, 13.–15.9. 2002

Společná podzimní škola Oborové rady při PedF UK a Univerzity of Warwick. Byl vydán sborník recenzovaných příspěvků: Gray, E., Hejný, M., Simpson, A., Stehlíková, N. (Eds.) The Autumn Conference in Mathematics Education, Proceedings. Praha: PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-142-7.

13. škola doktorandských studií v Kralupech nad Vltavou, 12.-14.4.2002

H. Böhmová: Čtení a porovnávání grafů

P. Clanchè (FR): The problem of contextualisation in teaching a simple additive structure during the Kanak first grade. Anthropo-didactical approach

R. Čičmanec: Představivost na barevné kostce

Z. Gáliková: Schopnost žáků ZŠ řešit číselně-teoretické problémy

J. Hanušová: Objevování vzorce pro povrch válce

M. Hejný: Analýza materiálů

J. Kratochvílová, E. Swoboda (PL): Analýza nedorozumění při komunikaci v matematice – workshop

J. Petrová: Metodika výuky matematiky žáků z jazykových menšin

V. Sýkora: Klasifikace znaků v didaktice matematiky – workshop

12. škola doktorandských studií v Kralupech nad Vltavou, 15.-17.11.2001

L. Rogers: Understanding qualitative research methods in mathematics education

J. Příhonská: Jak zavádět grafy na základní škole

S. Gordona (Jugoslávie): Use of concrete representations in glebra teaching

B. Tunde (Jugoslávie): Combination of traditional and computer based tool in mathematics education

L. Šebánková: Operace dělení ve slovních úlohách

M. Sajka (PL): Badania diagnostyczne nad rozumieniem pojecia funkcji przez studentow (etap wstepny)

A. Zeromska (PL): Kilka uwag o metodologii w dydaktyce matematyki

G. Littler (UK): Using non-parametric statistics to quantitatively analyse data

I. Horáček: Užití intuitivních zákonů při řešení matematické křížovky

L. Bartoncová: Communication in mathematics

Š. Pěchoučková: Aspekt symetrie při manipulaci žáků mladšího školního věku

J. Petrová: Hodina pravděpodobnosti v cizím jazyce

M. Ciosek (PL): Analiza pewnego aktu poznawcego

11. Summer School of Ph.D. Studies in Chocerady, 1.-3.3.2001

J. Back (UK) H. Bohmová P. Eisenman M. Hejný G. H. Littler (UK) B. Olejníková A. Pelantová F. Roubíček B. Sarrazy (FR) V. Sýkora J. Vacková

10. škola doktorandských studií v Choceracech s mezinárodní účastí, 30.11.-2.12.2000

L. Bartoncová: Pojem komunikace a dialog jako jedna z jejích forem

H. Böhmová: Čtení grafů

S. Čeretková (SK): Slovné úlohy v didaktických testoch s možnosťou výberu odpovede

K. Čmejrková: Vizualizace zlomku na základní škole

D. Fialová: Představy o zlomcích

P. Frantová (SK): Niekolko poznámok k využitiu internetu vo vyučovaní matematiky

H. Kąkol (PL): Zintegrowane naczanie matematyk z elemetami informatyki

I. Krech (PL): Czekanie na serie sukcesów i porazek z wymiernym prawdopodobienstwem skucesu a zásada integracj

M. Kubínová: Projekt jako vzdělávací strategie

L. Kvasz (SK): Epistemologické aspekty dejín algebry

M. Major (PL): Rachunek prawdopodienstwa w zadaniach na egzaminach wstepnych na studia matematycne

B. Nawolska (PL): Paradoksalne wlanosci serii orlow i reszek jako szczegolny srodek matemaycznej aktywizaji

B. Olejníková a P. Dvořák: Výukový software

J. Petrová: Aspekty vyučování matematice v cizím jazyce

Š. Pěchoučková: Některé aspekty manipulace s předměty na 1. stupni

T. Ratusiński (PL): Rola jaka moze odegrac komputer na lekcji matematyki

M. Sajka (PL): Obraz pojecia funkcji. Proba precyzowania problemu badawzego

L. Šebánková: Pohledy na roli kontextu ve vyučování matematiky

P. Tlustý: Stochastické hry – příklad

J. Vacková a F. Roubíček: Vizualizace v geometrii aneb Stavíme dům

A. K. Żeromska (PL):Postawa ucznia wobec zadan matematycznych – fragment badan dydaktycznych

9. Summer School of Ph.D. Studies in Chocerady, 7.-10.6.2000

L. Bartoncová: Everyday experience of 11-12 years old children and its reflection into mathematics

S. Bednářová (SK): The impact of real-lief experience on problem solving

H. Bohmová: Preconcept function and graphs

M. Ciosek (PL): On self-control

S. Domoradzki (PL): Didactic analysis of a mathematical textbook for the third grade

E. Gray (UK):

J. Hanušová: Les discussions pendant la classe de mathématiques comme un outil éducatif

M. Hejný

A. Kopáčková: Concept of a function

J. Kratochvílová: The structure of triads as non-standard environment for learners

M. Legutko (PL): Reflections on teaching mathematics

J. Petrová: Bilingualism and math learning

F. Roubíček: Visualisation in geometry

B. Rozek (PL): Postrzeganie struktury prosokatnej i ukošnejw szeregowo-kolumnowym ukladzie figur

A. Sierpinska (Kanada)

A. Simpson (UK)

E. Swoboda (PL): The problem of integration the formal knowledge of the pupil with the non-formal one (showed on the example of the similar figures)

J. Tocki (PL): Rola rysunku figur geometrycznych w nauczaniu

J. Višňovská (SK): The dalogical experiment and its analysis

8. škola doktorandských studií v Choceradech, 14.-16.10.1999

J. Mareš: Autoregulace učení

S. Štech: Pedagogická psychologie jako součást věd o výchově

S. Bednářová (SK): Ako sa krája chlieb

D. Fialová: K postupnému vytváření představ o zlomcích a uchopování pojmu zlomek dětmi ve věku 5-7 let

I. Hrbková: Příčiny chybných řešení přeurčených slovních úloh

I. Krech (PL): Serie sukcesów i porazek w pewnym uogólnieniu gry Penneya oraz zasada integracji w naucszaniu matematyki

P. Leischner: Testování prostorové představivosti středoškoláků

M. Major (PL): Bledy wynikajace z transferu wlasnosci klasycznych przestrzeni na dowolne przestrzenie probabilistyczne

B. Nawolska (PL): Nieprzechodniosc pewnych relacji w zbiorrze orlów i reszek jako stochastyczny paradoks

A. Plocki (PL): Wnioskowania przez symetrie, analogie i izomorfizmy w stochastyce

J. Příhonská: Bludiště, aplikace teorie grafů na základní škole

T. Ratusinski (PL): Funkcje i ich wlasnosci, komputer jako skuteczne narzedzie odkrywania

F. Roubíček: Vizualizace z pohledu sémantiky

H. Siwek (PL): Metodologia prac magisterskich z dydakyki matematyki nagrodzonych w Konkursie im. A.Z. Krygowskiej

S. Školiaková (PL): Objektivizácia hodnotenia učebných výsledkov žiakov v matematike

J. Žabka (SK): Mohutnosti číselných množin

A. Zeromska (PL): O pewnych tendencjach w szkolnym uczeniu rozwiazywania zadan matematycznych

7. škola doktorandských studií v Choceradech, 16.-18.4.1999

L. Bartoncová: How pupils complete a problem and create a new one from the point of view of their life experience

S. Bednářová (SK): Through the children’s eyes

P. Dvořák, B. Černá: Games in mathematics

I. Horáček: Výuka podporovaná kalkulátory – nové didaktické přístupy

J. Kratochvílová: Pre-structural thinking processes involved in solving mathematical tasks

F. Roubíček: Visualisation and representation

L. Šebánková: Visualisation of mathematical problems

J. Višňovská (SK): Quantificators in the dialogical experiment

6. škola doktorandských studií v Choceradech, 24.-27.9.1998

J. Chvalina: Zobrazení a funkce z hlediska jejich diskrétní orbitální struktury

G. H. Littler (UK): Assessment in mathematics

A. Plocki (PL): Gry Waltera Penneya – argumentacje w nieskonczonych przestrzeniach probabilistycznych

I. Trenčanský (SK): Hladiny didaktického prostredia

M. Trch: Číselné obory integrity a diofantovské rovnice

S. Bednářová (SK): Matematika a realita alebo „Škoda, že dve z nich stratila“

R. Blažková: Poruchy učení v matematice z hlediska učitele matematiky

J. Brincková (SK): Rozvoj funkčného myslenia žiakov osemročných gymnázií

M. Ciosek (PL): Rola empirii w rozwiazywaniu problemów matematyczych

J. Kratochvílová, J. Novotná: Slovní úlohy s procesuálním/kontextuálním zadáním

J. I. Krech (PL): Liczby Fibonacciego w rachunku prawdopobienstwa

P. Krupka: Modelování procesu řešení úlohy

M. Major (PL): Organizacja faz: matematyzacji, dedukcji i interpretacji na przykladzie pewnego losowania

B. Nawolska (PL): Prawdopodobienstwo i nadzieja matematyczna w paradoksach zwiazanych z grami Penneya

B. Pawlik (PL): Postawy studentów 1. roku matematyki wobec zadan dotyczacych przeksztalcen geometrycznych

B. Rozek (PL): Postrzeganie szeregowo-kolumnowego ukladu figur przez dzieci w wieku od 6 do 9 lat

H. Siwek (PL): Czynnosciowe nauczanie matematyki

N. Stehlíková: Zúžená aritmetika – netradiční algebraická struktura A2, aneb co přinesly experimenty

L. Szymanska (PL): Matematyka w nauczaniu zintegrowanym

J. Višňovská (SK): Kognitívna analýza jedného dialogického výskumu

E. Weislová: Pojmová mapa a její využití

L. Zareba (PL): Z badan nad procesem uogólniania i stosowaniem symbolu literowego przez uczniow szkoly podstawowej

I. Závadová (SK): Výskum schopnosti argumentácie

A. Zeromska (PL): Rozumowanie polegajace na rozwazaniu przypadków szczególnych podczas rozwiazywania zadan matematycznych

5. výjezdní doktorandský seminář v Choceradech, 20.-22.3.1998

M. Barešová: Žákovy představy o pojmovém poznatku vzdálenost

S. Bednářová (SK): Nevedia počítat

A. Bílá: Introspekce jako nástroj DM a fenomenologická analýza

M. Hejný: Od procesu ke konceptu

I. Horáček, J. Horáčková: Pierre M. van Hiele „Structure and insight“

M. Kaslová: Tvorba žákovských úloh

M. Koman: Číselní blíženci

J. Kopka: Modulární aritmetika a ukázky jejího použití

J. Kratochvílová: Ukázka spojové operace na mřížových bodech

M. Kubínová: Funkce

F. Kuřina: Procesy a stavy, případ geometrie

P. Leischner: Prostorová představivost středoškoláků

G. H. Littler (UK): The National Numeracy Project

J. Perný: Výzkum prostorové představivosti

F. Roubíček: Komunikace s nevidomým žákem

M. Trch: Diofantovské rovnice a číselné obory integrity

J. Višňovská (SK): Analýza experimentu

4. výjezdní doktorandský seminář v Choceradech, 7.-9.11.1997

M. Ausbergerová: Práce s dyskalkulickými dětmi

J. Chvalina: Algebraický a geometrický přístup k hyperstrukturám

M. Hejný: Pojmotvorný proces

M. Kaslová: Interpretace zápisu

M. Koman: Teaching units

F. Kuřina: Didaktický konstruktivismus a praxe vyučování matematice

V. Sýkora: Mechanismus podobnosti

M. Trch, M. Barešová: Open-ended problems

M. Trch, E. Zapotilová: Gradované soubory úloh

3. výjezdní doktorandský seminář v Choceradech, 7.-9.2.1997

Náplní semináře bylo vystoupení doktorandů zaměřená na jejich příspěvky na konference ERCME 97 (Poděbrady) a SEMT 97 (Praha). Proběhl matematický seminář P. Vopěnka: Calculus infinitesimalis.

2. škola doktorandů v Římově, 24.-27.8.1996
(Byl vydán sborník v anglickém jazyce.)

M. Barešová: A Non-standard problem

M. Barešová, L. Skalická: Assimilation and accommodation in children’s conceptual constructing process

M. Barešová, L. Skalická: Static and dynamic atoms, relationship in solution of story problem

A. Bílá: The experimenter-child interaction from the experimenter’s point of view

I. Horáček, J. Litošová: A mathematical crossword

A. Hošpesová: Understanding of addition and subtraction

M. Koman: Introduction into the topology of oriented surfaces

J. Kopka: Problem posing and learning of mathematics

J. Kratochvílová: Case study in combinatorics

P. Krupka: The analysis of a student’s written solution

M. Kubínová, N. Stehlíková: Structures

J. Kučerová: Verbal answers of children to geometrical challenges

F. Kuřina: Didactic constructivism and the didactics of mathematics

G. H. Littler (UK): Children’s errors which help teachers to improve their teaching strategies

J. Novotná: Grasping of word problem assignment from the point of view of information processing

J. Perný: The diagnosis of a space imagination

L. Skalická: Mental organs in the number expression solving part of the cognitive structure

B. Smolková: A child’s perception of the basic shapes

V. Sýkora: Similarity at the elementary school

M. Trch, E. Zapotilová: A rolling cube

M. Trch: Fractions

E. Weislová: Application of constructivism in the didactics of mathematics

1. pracovní seminář Skochovice 27.-29.10.1995
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení