Obhajoby a obhájené práce

Nadcházející obhajoby

Obhájené práce

 1. Naďa Stehlíková, Analýza písemného řešení slovní úlohy (žáků 5.třídy), školitelka doc. Novotná (1995), Hlávkova cena
 2. Monika Barešová, Diagnostika úrovně osvojení pojmového poznatku vzdálenost, školitelka doc. Kubínová (1998), Hlávkova cena
 3. Alice Bílá, Introspekce v didaktice matematiky, školitel prof. Hejný (1998)
 4. Alena Hošpesová, Vytváření aditivní poznatkové struktury v podmínkách školního vyučování, bez školitele (1999)
 5. Jana Kratochvílová, Triads as a tool for investigating pupils‘ thinking processes, školitelka doc. Novotná (2000)
 6. Jiří Vaníček, Počítačem podporovaná výuka geometrie, školitel dr. Vrba (2001)
 7. Jaroslav Perný, Prostorová představivost v prostředí „krychle a pohyb“, školitel prof. Kopka (2001)
 8. Filip Roubíček, Sémiotické reprezentace ve vyučování geometrii, školitel dr. Sýkora (2002), Bolzanova cena
 9. Darina Jirotková, Zkoumání geometrických představ, školitel prof. Hejný (2002)
 10. Linda Bartoncová, Communication between two students during problem solving in mathematics, školitelka doc. Novotná (2003)
 11. Alena Kopáčková, Pojmotvorný proces konceptu funkce, školitel prof. Kopka (2004)
 12. Jana Cachová, Konstruktivní přístupy k vyučování matematice a školní praxe, školitel prof. Kuřina (2004)
 13. Ivo Horáček, Intuitivní zákony v prostředí matematických křížovek, školitelka doc. Novotná (2004)
 14. Jana Horáčková, Změna pojetí výuky začínajícího učitele matematiky, školitelka doc. Kubínová (2004)
 15. Jana Příhonská, Graf jako nástroj porozumění matematickým myšlenkám, školitel prof. Kopka (2004)
 16. Petr Dvořák, Vnímání reprezentací prostoru zprostředkovaných výpočetní technikou, školitel prof. Koman (2006)
 17. Jana Ernyeiová: Vliv cizího jazyka na komunikaci v bilingvní výuce matematiky, školitel doc. Novotná (2007)
 18. Šárka Pěchoučková: Aktivity dětí při vytváření pojmu přirozené číslo, školitel doc. Divíšek (2007)
 19. Jana Hanušová: Cesty učitele ke konstruktivistickým přístupům, školitel prof. Hejný (2007)
 20. Kamila Čmejrková: Řešení logických problémů a komunikační dovednosti v žákovských kolektivech, školitel dr. Sýkora (2007)
 21. Zdeněk Šíma: Metoda trojkroku v práci učitele matematiky. Akční výzkum, školitelka doc. Stehlíková (2008)
 22. Magdalena Krátká: Srovnání ontogenetického a fylogenetického vývoje porozumění jevu nekonečno v geometrickém kontextu, školitel prof. Vopěnka (2009)
 23. Lucia Csachová (roz. Ilucová): Pravidelné a náhodné teselácie vo vyučovaní matematiky, školitel I. Saxl (2010)
 24. Marek Šulista: Analysis of the initial implementation of CLIL in mathematics lessons, školitelka doc. Novotná (2010)
 25. Jan Herman: Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém prostředí, školitelka doc. Novotná (2010), Hlávkova cena
 26. Janka Ruppeldtová: Operátorové myslenie, školitel prof. Hejný (2010)
 27. Michaela Ulrychová: Konstrukce poznatků žáky v matematice (na příkladu Pythagorovy věty), školitelka doc. Stehlíková (2011)
 28. Barbora Divišová: Geometrické úlohy řešitelné bez výpočtu, školitelka doc. Vondrová (2012)
 29. Jana Macháčková: Kolektivní reflexe ve vzdělávání učitelů 1. stupně v matematice, školitelka dr. Tichá (2012)
 30. Dana Pražáková: Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin, školitel doc. Tůma (2012)
 31. Hana Nováková: Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku, školitelka prof. Novotná (2014)
 32. Jiří Bureš: Žákovská tvorba slovních úloh jako indikátor matematické kultury žáků ZŠ, školitelka prof. Novotná (2014)
 33. Derek Pilous: Vybrané pohledy na žákovskou chybu ve výuce matematiky, školitel prof. Kvasz (2014)
 34. Eva Patáková: Proces tvorby úloh: Srovnání tvůrců podle úrovně zkušeností, školitel doc. Zhouf (2014)
 35. Lucie Růžičková: Užití podnětných úloh ve výuce matematiky, školitelka dr. Kopáčková (2015)
 36. Michaela Králová: Komparace žákovských strategií řešení slovních úloh, školitel prof. Hejný (2015)
 37. Jiří Přibyl: Řešení matematických úloh na druhém stupni ZŠ pomocí heuristických strategií, školitel dr. Roubíček (2016)
 38. Sylva Peclinovská: Činnost kolektivu třídy při poznávání matematiky (studie o edukačním stylu VOBS), školitel prof. Hejný (2016)
 39. Veronika Tůmová: Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy, školitelka doc. Vondrová (2017)
 40. Jana Žalská: Argumentation in mathematics teachers’ beliefs and practices in the context of the Czech Republic, školitelka doc. Vondrová (2018)
 41. Lenka Procházková: CLIL Lesson Plan Analysis, školitelka prof. Novotná (2018)
 42. David Janda: Simple categorization of mathematical objects: Examining students’ decision, školitelka doc. Vondrová (2020)
 43. Gabriela Novotná: Vnímání kvality vlastního poznání v matematice a jeho souvislost s individuálním doučováním, školitelka doc. Vondrová (2020)
 44. Radka Havlíčková: Vliv atraktivity kontextu slovní úlohy na úspěšnost a řešení žáků, školitelka doc. Jirotková (2021)
 45. Veronika Havelková: Faktory ovlivňující využití moderních technologií ve výuce matematiky, školitel doc. Jančařík (2021)
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení