Oborová rada

Pro studenty, kteří nastoupili od školního roku 2019/2020

Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., předsedkyně,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900249, nada.vondrova@pedf.cuni.cz

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., tajemnice,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900247, darina.jirotkova@pedf.cuni.cz

Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.
PřF UJEP Ústí nad Labem

Prof. PhdDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF MU Brno

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
UK-PedF, KMDM, tel. 221900251, antonin.jancarik@pedf.cuni.cz

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900252, ladislav.kvasz@pedf.cuni.cz

Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900251, jarmila.novotna@pedf.cuni.cz

Doc. RNDr. Jarmila Robová, Ph.D.,
UK-MFF, KDM, robova@karlin.mff.cuni.cz

Doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.,
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, rehak.pavel@fme.vutbr.cz

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.,
UK-PedF, KPS, irena.smetackova@pedf.cuni.cz

Doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.,
UK-PedF, KPG, hana.vonkova@pedf.cuni.cz

Pro studenty, kteří nastoupili před školním rokem 2019/2020

Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., předsedkyně,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900249, nada.vondrova@pedf.cuni.cz

Mgr. Marie Tichá, CSc., místopředsedkyně,
AV ČR, MÚ, ticha@math.cas.cz

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., tajemnice,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900247, darina.jirotkova@pedf.cuni.cz

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,
KM, PřF MU, tel. 541321251, fuchs@math.muni.cz

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900252, milan.hejny@pedf.cuni.cz

Doc. RNDr. Alena Hošpesová, Ph.D.,
PF JU, KM, tel. 387 773 084, hospes@pf.jcu.cz

Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.,
UJEP, KM, kopkaj@pf.ujep.cz

Prof. RNDr. František Kuřina, CSc.,
Univerzita HK, tel. 495061153, frantisek.kurina@uhk.cz

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900252, ladislav.kvasz@pedf.cuni.cz

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.,
UK-LF Hradec Králové, tel. 495816426, sekr. 427, mares@lfhk.cuni.cz

Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.,
UK-PedF, KMDM, tel. 221900251, jarmila.novotna@pedf.cuni.cz

Doc. RNDr. Jarmila Robová, Ph.D.,
UK-MFF, robova@karlin.mff.cuni.cz

Doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.,
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, rehak.pavel@fme.vutbr.cz

Předchozí předsedové oborové rady

prof. RNDr. Milan Koman, CSc.
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
doc. RNDr. Marie Kubínová, CSc.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení