Letní semestr 2014/2015

PROGRAM LETNÍHO SEMESTRU 2014/2015

26.2.2015

O škole a matematice
Petr Vopěnka (emeritní profesor matematiky na Univerzitě Karlově v Praze)

Diskuse o memorandu, které napsal Petr Vopěnka v roce 2013 pro MŠMT. Memorandum je k dispozici např. na: http://fzp.ujep.cz/aktuality/Memorandum.pdf

12.3.2015

Představení monografie o budování schémat v matematice
Milan Hejný (PedF UK v Praze)

Na přednášce bude představena monografie z roku 2014 pod názvem Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně, která byla vydána Univerzitou Karlovou v Praze.

26.3.2015

Žákovská tvorba slovních úloh jako indikátor matematické kultury žáků základní školy
Jiří Bureš

V semináři budou představeny výsledky výzkumu zaměřeného na žákovskou tvorbu slovních úloh – popis matematické kultury při tvoření slovních úloh, její analýza a některé souvislosti s další matematickou aktivitou žáků 2. stupně ZŠ.

9.4.2015

THALES, PYTHAGORAS, EUKLEIDES a vznik matematiky jako deduktivní disciplíny
Ladislav Kvasz (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Cílem přednášky bude nastínit metodu rekonstrukce zrodu matematiky jako deduktivní disciplíny ve starověkém Řecku mezi Thaletem a Eukleidem. Proces vzniku matematiky budeme interpretovat z lingvistického hlediska jako proces postupné konstituce jazyka, v jehož rámci je možné vést deduktivní důkazy. Pokusíme se poukázat na kognitivní jednotu Thaletovy, Pythagorovy a Eukleidovy matematiky a s jejich pomocí charakterizovat tři zásadně odlišná pojetí důkazu v matematice.

23.4.2015

An overview of recent research on mathematics textbooks in the Nordic and Baltic countries
Barbro Grevholm (Professor Emerita at University of Agder, Norway)

An overview of recent research on mathematics textbooks in the Nordic and Baltic countries will be presented in the seminar. Some of the findings from the network will be discussed: • There is still a huge interest for comparative studies and content analysis studies at all levels of the educational system. • The range of questions posed in the studies seems to grow and expand. • We rarely find studies that are directly building on earlier studies, thus a clear continuation is missing. There are no replication studies or longitudinal studies. • Some conclusions indicate that it would be important for teachers to know more about curriculum and textbooks studies. • Although the range of curriculum material is growing, especially with digital resources there are rarely studies where printed textbooks are seen in combination with digital resources. • An agreed agenda for international textbooks research seems to be missing.

7.5.2015

Eduard Čech a vyučování matematice
František Kuřina (PřF Univerzita Hradec Králové)

Osobnost Eduarda Čecha a jeho matematické dílo. Didaktické zásady Eduarda Čecha. Učebnice pro základní školy, které psal Čech jako jediný autor. Učebnice, v nichž byl spoluautorem. Čechovy učebnice pro gymnázia. Hodnocení vybraných učebnic. Poučení z didaktické historie.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení