Letní semestr 2015/2016

PROGRAM LETNÍHO SEMESTRU 2015/2016

10.3.2016

Základní principy genetického konstruktivismu
Ladislav Kvasz (PedF UK v Praze)

Genetickým konstruktivismem rozumím formu konstruktivizmu, kterou již několik desetiletí rozvíjí v oblasti didaktiky matematiky prof. Milan Hejný. Motivací k zavedení nového termínu pro jeho označení byly kritické texty popředních psychologů Miroslava Rendla a Stanislava Štecha, ve kterých je Hejného varianta konstruktivizmu podrobena kritice. V příspěvku se pokusím zformulovat základní principy genetického konstruktivizmu, které jsou podle mého přesvědčení v Hejného přístupu implicitně obsaženy, a ukázat, že alespoň část Rendlovy a Štechovy kritiky se zakládala na nedorozumění. Principy, jako je princip genetické návaznosti, dle mého přesvědčení zabezpečuje, že v rámci genetického konstruktivizmu je matematické poznání zprostředkováno dětem v souladu s pojetím matematiky jako integrální součásti kulturního dědictví lidstva.

24.3.2016

Učebnice matematiky pre gymnazistov – nematurantov
Zbyněk Kubáček (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave)

Stručne opíšeme pôvodnú predstavu o zmenách vo vyučovaní matematiky, ktorá predchádzala slovenskej školskej reforme z roku 2008. Súviselo s ňou aj hľadanie odpovede na otázku, čo má vedieť z matematiky študent gymnázia, ktorý z tohto predmetu nebude maturovať, resp. – všeobecnejšie formulované – aký je cieľ vyučovania matematiky pre takéhoto študenta. Od odpovedí na tieto otázky sa odvíja obsah aj forma série učebníc matematiky pre 1. – 4. ročník gymnázií schválených ministerstvom školstva. Predstavíme tieto učebnice aj výhrady voči nim.

7.4.2016

What thinking skills are needed for the technology age and how do they align with constructivism?
James Pelech (Benedictine University in Lisle, IL, USA)

Dr. James Pelech, který přijíždí na PedF v rámci grantu Fulbrightovy nadace, je autor knihy The Comprehensive Handbook of Constructivist Teaching a bývalý prezident americké asociace Association for Constructivist Teaching.

21.4.2016

Odkrývání matematických tajemství Simpsonů aneb jak můžeme využít animovaný seriál při výuce matematiky
Tereza Bártlová (doktorandka MFF UK)

V dětmi oblíbeném seriálu Simpsonovi se nachází řada momentů, ve kterých se nachází základní ale i pokročilá matematická témata. Přednáška bude koncipována jako přehled témat, které můžeme využít při výuce matematiky. Kromě ukázek ze seriálu budou jednotlivá témata podložena také pracovními listy.

5.5.2016

Matematika na www.realisticky.cz
Martin Krynický (Gymnázium Třeboň)

Na semináři si připomeneme důvody a okolnosti vzniku učebnic matematiky a fyziky publikovaných na serveru www.realisticky.cz. Přiblížíme si principy, na kterých jsou učebnice postaveny, a porovnáme si je, jak s klasickými učebnicemi, tak s alternativními přístupy (Hejný, Heuréka). Rozebereme si jejich používání v praxi, zmíníme problémy ve výuce matematiky, které metoda odstraňuje, ale i problémy, které zatím uspokojivě neřeší. Ukážeme si dostupná porovnání výsledků studentů vyučovaných touto metodou a studentů vzdělávaných klasicky. Na závěr zmíníme, co se při používání metody zřejmě ukazuje o dějích v hlavách vyučovaných dětí.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení